Snel zoeken:
Wat wordt bedoeld met geven van een nieuwe naam?

Openbaringen 2:17
Betreft: Openb. 2:17

Vraag: a. Wat wordt bedoeld met geven van een nieuwe naam?
b. Wie of wat wordt met de witte steen bedoeld?

Antwoord:
a) Toen God de dieren bij Adam bracht om ze namen te geven, ging het er maar niet om dat 'het beestje nu eenmaal een naam moest hebben'. Neen, Adam gaf namen waarin de aard of het kenmerk van het dier werd uitgedrukt. Toen Simon bij de Heer Jezus kwam, gaf de Heer hem de naam Kefas. Kefas betekent 'steen' en de Heer drukt daarmee uit dat Peter geestelijk een steen zou zijn, namelijk in verband met zijn taak en roeping als apostel.

Welnu, zo drukt de nieuwe naam, die de overwinnaars op een witte steen wordt uitgereikt uit wat de gelovigen voor de Heer zijn. En dat zal in verband staan met wat ze hier op aarde voor Hem hebben betekent.

b) Een 'witte steen' werd in die tijden bij vele gelegenheden gebruikt, b.v.
- Feestdagen werden aangegeven met een witte en rampdagen met een zwarte steen;
- Een gastheer kon aan zijn gast een witte steen geven met een boodschap erop geschreven;
- Een witte steen betekende in de rechtspraak vrijspraak en een zwarte veroordeling
- Bij wedstrijden kreeg de overwinnaar een tablet van witte steen met zijn naam erop, zodat hij kon bewijzen overwinnaar te zijn.

Vooral de tweede en de vierde gedachte kunnen hier bedoeld zijn. Misschien zullen we niet aan een sociaal gebruik in de heidenwereld moeten denken, maar is er een relatie met de stenen in de borstlap van de hogepriester. De stenen stellen voor de stammen van IsraŽl, het volk van God, in de schoonheid die ze voor God hebben. In ieder geval is het duidelijk, dat het om een symbolische beloning gaat en wel als volgt:
- De steen spreekt van duurzaamheid;
- De kleur wit van reinheid, heerlijkheid;
- De nieuwe naam geeft aan wat de gelovige voor Christus betekent. De
persoonlijke waardering van Christus voor iedere gelovige afzonderlijk
spreekt hieruit.