Snel zoeken:
c Man zonder bruiloftskleed

MattheŁs 22:1
Bruiloft iets feestelijks. Moet je bij zijn! Denk aan bruiloft te Kana. Zie Openb. 19 bruiloft van het Lam.

Genodigden wie? fam. en dergelijke >  fam. van Jezus > Joodse volk geroepen door Profeten > geroepen door Joh. de Doper bij ons een kaartje met R.S.V.P. > antwoord als 't u blieft.

Wilden niet. Wat zouden wij doen in zo'n geval? Kappen met zulke lui??

God is Tweede uitnodiging: door disc. tijdens leven van de Heer > uitzending van lankmoedig de twaalven en de zeventigen door disc. na het kruis. Zie Hand. 2, 3 enz.

Reactie van genodigden:
a. Onverschilligheid, vs. 5;
b. Vijandschap, vs. 6.

Reactie van de koning
Moordenaars omgebracht - stad in brand 70 na Chr. val van Jeruzalem. Gods instrument: de Romeinen. Niemand wijst de uitnodiging van God ongestraft af! Leven zonder God, dan eeuwigheid zonder God.

Bruiloft moet doorgaan!
Bruiloft gereed, maar genodigden waren het niet waard. Naar de heggen en de stegen > Jan Rap en zijn maat. Ziet op de roeping van de heidenen denk aan Hand. 13:44-47; 28:25-29. Bozen en goeden bijeengebracht ziet op effect van de prediking hier op aarde > dus niet alles goud wat er blinkt > christenen en schijnchristenen.

Bruiloftskleed
Bij de deur uitgereikt denk aan bekleding van Adam. verg. Gal. 3:27. Sommigen zeggen: 'IK ben goed genoeg'; 'Ik heb geen bekering nodig'. Eenmaal inspectie. Als de koning komt. Dan vallen de schijnchristenen door de mand. Hij verstomde > geen commentaar, geen uitvlucht of iets dergelijks.

Buitenste
Duisternis is realiteit. Leven zonder God, dan eeuwigheid zonder God.

ER IS GELUKKIG REDDING > BLOED VAN JEZUS CHRISTUS