Snel zoeken:
Graag een verklaring van de uitspraak: 'Wie oren heeft... hore wat de Geest tegen de gemeenten zegt', in verband met de uitspraken van de R.K. kerk?

Openbaringen 2:7
Betreft: Openb. 2:7

Vraag: Graag een verklaring van de uitspraak: 'Wie oren heeft ... hore wat de Geest tot de gemeenten zegt', in verband met de uitspraken van de R.K. kerk?

Antwoord:
Als er stond: 'wie oren heeft, die hore wat de Geest door de gemeente tot hem zegt, zouden we van de gemeente of de Kerk afhankelijk zijn om te weten wat God ons te zeggen had. In feite beschouwt de R.K. kerk dat zo. Je bent gebonden aan de uitleg, die de R.K. kerk geeft (dat zijn dan uiteraard diegene die zeggen haar te vertegenwoordigen).

Nee er staat: 'Wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt'. Daaruit volgt dat het gaat om het woord dat gericht is tot de gemeenten. Het is een boodschap voor allen en ieder lid van de gemeente, dat wil luisteren kan dit woord ter harte nemen en het ook verstaan.

Het maakt dus een geweldig verschil. In het ene geval ben ik afhankelijk van de gemeente, dus van anderen om de stem van de Geest te verstaan, in het andere geval kan ik verstaan wat de Geest tot de gemeente zegt en ook nagaan of die gemeente (waartoe ik natuurlijk zelf als gelovige ook hoor) naar het Woord van God luistert.

In feite heb je hier de grote tegenstelling tussen roomskatholicisme en protestantisme wat de functie van de Bijbel betreft. De één onderwerpt de Bijbel aan het gezag (leergezag) van de kerk, de ander belijdt dat God Zich rechtstreeks door Zijn woord dat door de Geest geïnspireerd is, tot de mens spreekt.