Snel zoeken:
We kunnen toch niet zeggen, dat alle Joden die niet in Jezus Christus geloven bij de Satan horen?

Openbaringen 2:9
Betreft: Openb. 2:9

Vraag: We kunnen toch niet zeggen, dat alle Joden die niet in Jezus Christus geloven bij de satan horen? Ze geloven toch wel in de God van Abraham, Izašk en Jacob?

Antwoord:
Wat de directe uitleg voor de toenmalige gemeente betreft, moeten we bedenken dat het gaat om Joden, die het evangelie niet wilden aannemen en zich tegen Christus keerden. Het gaat niet om 'onkundige Joden'.
Leest u eens het gesprek dat Jezus Christus volgens Joh. 8:31-59 met de Joden voert. In vers 44 zegt Hij tegen hen, dat ze uit de duivel zijn.
Slaat u ook Hand. 13:45, 5O; 17:5, 13; 18:6, 12 eens op; om zulke Joden als in die teksten aangeduid gaat het. Het zijn geen Joden die echt met God rekening houden ook al doen ze zich vroom voor.