Snel zoeken:
Wordt hier gedoeld op de deur van de gemeente of op die van het hart?

Openbaringen 3:20
Betreft: Openb. 3:20

Vraag: Wordt hier gedoeld op de deur van de gemeente of op die van het hart?

Antwoord:
Vaak wordt deze tekst gebruikt als een evangelisatietekst voor zondaars. Men roept onbekeerden dan op om het hart te ontsluiten voor de Heiland. Dat mag wel, maar dat is dan een toepassing van deze oproep, niet de uitleg.
De uitleg is dat de Heer Jezus de gemeente te Laodicea aanspreekt en er als het ware buiten de deur staat. Hij klopt nu om binnengelaten te worden. Er staat echter niet: 'Als de gemeente naar mijn stem hoort en de deur opent', maar 'als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent'. Kennelijk verwacht de Heer Jezus niet dat de gemeente als zodanig tot inkeer zal komen. In ieder geval legt hij de verantwoordelijkheid om naar zijn stem te horen bij elk lid van de gemeente persoonlijk.
Wat dat laatste betreft is er overeenkomst met Joh. 14:23 waar we een gelijksoortige aankondiging vinden.
Zoals gezegd gaat het dus niet om een oproep aan zondaars om zich te bekeren, maar om een oproep tot gelovigen om de Heer ruimte te geven in hun hart