Snel zoeken:
Staan deze twee teksten in verband met elkaar?

Openbaringen 6:12
Betreft: Openb. 6:12 en JoŽl 2:31

Vraag: Staan deze twee teksten in verband met elkaar?

Antwoord:
Er zijn een aantal teksten die spreken over het verduisterd worden van zon en maan en die alle betrekking hebben op de eindtijd.
JoŽl 2:31 is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag te Jeruzalem. Petrus haalt dit gedeelte aan, maar het laatste deel van de profetie is toen niet vervuld (zie Hand. 2:20, verg. ook JoŽl 2:10).
In Matt. 14:29 spreekt de Heer Jezus over de eindtijd en geeft Hij ook aan dat er tekenen in de hemel zullen wezen. Hier gaat het om tekenen aan de hemel die na de Grote Verdrukking plaatsvinden.
Al deze teksten slaan op de eindtijd. De enige moeilijkheid is dat Openb. 6:12 gebeurtenissen beschrijft die plaatsvinden onder het zesde zegel en daarna komen er nog zeven bazuinen. De vraag is nu of het zesde zegel ons verplaatst in de tijd na de Grote Verdrukking, want volgens Matt. 24 vinden deze tekenen plaats na de Grote Verdrukking.
Veel uitleggers nemen nl. aan dat de Grote Verdrukking gesitueerd moet worden onder de bazuinoordelen. Het is echter ook mogelijk dat voordien zich al tekenen voordoen, die na de verdrukking nog eens worden herhaald.