Snel zoeken:
Welk altaar is bedoeld?

Openbaringen 8:3
Betreft: Openb. 8:3

Vraag:
a. Welk altaar is in Openb. 8:3 bedoeld?
b. Wat is het verschil tussen het reukofferaltaar en het brandoffer altaar?

Antwoord:
a. Hier is het reukofferaltaar bedoeld, want
1. vs. 3 a spreekt over het brengen van reukwerk, en
2. vs 3 b zegt dat het een gouden altaar is (zie antwoord b).

b. In de tabernakel stond het brandofferaltaar in de voorhof, het was van koper en er werden offers op verbrand. Die offers spraken ervan dat er zonder bloedstorting geen vergeving voor de zonden was.

In het heilige stond het reukofferaltaar, het was van goud en daarop werden geen dieren, maar alleen reukwerk verbrand. Dat reukwerk sprak van de gebeden van het volk. Het volk betuigde daarin zijn afhankelijkheid van God en daarin werd God geŽerd.