Snel zoeken:
Is de ster in 9:1 geen engel?

Openbaringen 9:1
Betreft: Openb. 9:1 en 20:1

Vraag: In 9:1 staat 'haar' werd gegeven en in 20:1 staat: de engel had een sleutel in 'zijn' hand. Het gaat in beide gevallen toch om eenzelfde wezen, namelijk een engel. Of is de ster in 9:1 geen engel?

Antwoord:
Afgezien van de vraag wie of wat er door de ster in 9:1 wordt voorgesteld is de oplossing deze dat 'haar' terugslaat op 'ster'. En volgens Van Dale is 'ster' een vrouwelijk woord, dus moest er 'haar' staan. In 20:1 gaat het om een engel en dat begrip is manlijk.
Om het nog even te verduidelijken: In Openb. 6:1 wordt van het Lam gezegd: 'het' had zeven horens en zeven ogen. We weten echter dat het Lam de Heer Jezus voorstelt. Hier kan echter niet staan 'een Lam.....hem werd gegeven..' want het woord Lam is onzijdig.

Geestelijke Liederen nr. 1 is hiermee eigenlijk in strijd. Taalkundig hoort het te zijn 'Halleluja, lof zij het Lam, dat onze zonden op zich nam. Omdat de woorden ons echter zů sterk aan de Here Jezus doen denken, die 'onze zonden op zich nam' heeft men tegen de taalregel in, hier het woordje 'die' gebruikt.