Snel zoeken:
Wie word hier met de vrouw bedoeld?

Openbaringen 12:7
Betreft: Openb. 12:9, 17

Vraag: Wie word hier met de vrouw bedoeld?

Antwoord:
De beschrijving van de vrouw in vers 1 herinnert ons aan de tweede droom van Jozef. In zijn droom ziet Jozef de zon, de maan en twaalf sterren en die stellen het huis van Jakob voor. Er is dus alle reden om in deze vrouw het volk IsraŽl te zien.
Dit wordt nog versterkt door het feit, dat de vrouw een zoon baart, waarvan staat dat hij alle volken zal hoeden met een ijzeren scepter. Vergelijking met Ps. 2:7-9 en Openb. 19:5 laat zien dat met deze zoon de Heer Jezus bedoeld is. Dat blijkt trouwens ook uit het feit, dat het kind weggerukt werd naar God en Zijn troon. Welnu, de Heer Jezus is uit IsraŽl geboren (Rom. 9:5). We zien hier in eerste instantie de vijandschap waarover Gen. 3:15 spreekt en die satan d.m.v. Herodes heeft geuit toen de Heer als kind op aarde geboren werd.
Deze vijandschap vond zijn hoogtepunt daarin, dat de Heer verwezen werd naar het kruis. In de toekomst zal die vijandschap zich richten tegen de vrouw, dus tegen IsraŽl. Ten dele zien we die vijandschap van de satan tegen IsraŽl al de eeuwen door al en we ontdekken die ook in onze tijd. Dan. 12 ziet echter op de tijd van Grote Verdrukking. Dan zal satan op de meest gruwelijke wijze zich tegen IsraŽl keren. Hij heeft de Messias van het volk willen uitroeien, dan zal hij het volk van de Messias willen uitroeien.
Maar dat zal hem niet gelukken!!