Snel zoeken:
Gaat het hier enkel om 'mannen'?

Openbaringen 14:4
Betreft: Openb. 14:4

Vraag: Gaat het hier enkel om 'mannen'?

Antwoord:
Wanneer we hier het 'niet met vrouwen bevlekt' letterlijk moeten nemen, dan gaat het inderdaad om mannen. Die verklaring heeft echter wat tegen, want
a. De sexuele omgang binnen het huwelijk wordt nooit een bevlekking genoemd;
b. Het zou vreemd zijn als een scheppingsgave een zondige of onreine zaak zou wezen;
c. Eerder is te denken aan het niet hebben gehad van geestelijke bevlekking door 'hoererij' of 'overspel' met de wereld van het 'beest'. Merkwaardig is ook dat er staat: 'zij zijn maagden' of 'maagdelijk' wat weer typisch een term is die op vrouwen betrekking heeft;
d. Er valt een parallel te trekken met 1 Kor. 11:2 waar van de gemeente (mannen en vrouwen) gezegd wordt dat ze als een reine maagd aan één man verloofd is.

Het gaat dan om rein zijn, wat zowel op mannen als op vrouwen kan slaan.