Snel zoeken:
Kan de hoer van Babylon het Vaticaan zijn?

Openbaringen 17:7
Betreft: Openb. 17:7, 9

Vraag: Kan de hoer van Babylon het Vaticaan zijn?

Antwoord:
Op deze vraag zouden we met 'ja' kunnen antwoorden, maar dat is dan wat kort door de bocht. Daarom het volgende, uitgebreidere en nauwkeurigere antwoord.
De vrouw zit op het beest en er is alle reden om in dit beest het hersteld Romeinse rijk te zien, vergelijk daarvoor Dan. 2, 7, 9 zie ook Openb. 13, 17 en 19. Meer dan ooit is duidelijk dat dat rijk waarvan gezegd wordt dat 'het was, niet is en zijn zal' (Openb. 17:8) bezig is weer voor het voetlicht te treden. Het is aannemelijk dat dit rijk Rome weer als hoofdstad zal instellen.
Hiervoor spreekt ook dat de zeven koppen van het beest zeven bergen voorstellen waar de vrouw op zit. Welnu, Rome staat bekend als de stad van de zeven heuvels.
Een vrouw stelt in de Bijbel symbolisch een godsdienstig getuigenis voor, we zien dat bij IsraŽl dat de vrouw van God wordt genoemd. Toen IsraŽl afweek sprak God van overspel en Hosea moest symbolisch de ontrouw van het volk laten zien door een ontrouwe vrouw te huwen (zie Hosea 1-3).
Met de hoer in Openb. 17 wordt dus een ontrouw godsdienstig getuigenis voorgesteld en zo kunnen we een link leggen met het Vaticaan, maar dan zo, dat de hoer de totale afvallige kerk voorstelt met haar zetel in Rome, in het Vaticaan.
Als deze valse bruid geoordeeld is, wordt de bruiloft van het Lam gevierd, zie Openb. 19:1-8! Een geweldig perspectief.