Snel zoeken:
Bit en sporen

Een rijdier wordt beheerst door bit en sporen. Het bit dient om het dier in bedwang te houden zodat het niet z' n eigen weg gaat, z' n eigen wil doet., maar die van de berijder.
De sporen dienen om het dier vooruit te krijgen zodat hij gaat waar de ruiter wil.


Met de christen is het precies zo. Bit en teugel is nodig om ons te beteugelen zodat we geen verkeerde wegen gaan, de sporen zijn nodig om ons aan te zetten goede dingen te doen.
In het woord van God vinden we aanwijzingen die dienen als bit, maar ook gedeelten die dienen tot aansporing, denk aan de uitdrukkingen: 'legt af' en 'doet aan'. God kan dingen in ons leven laten gebeuren die dezelfde werking hebben. Het komt erop aan daarop te letten.

Als Jezus zich omkeert
Verschillende keren lezen we in de evangeliŽn dat Jezus Zich omkeert om iets te zeggen of te doen dat voor de aangesprokenen van belang is. Hij keert Zich om:
* om een te impulsieve discipel terecht te wijzen (Mt 16: 23);
* om een bevreesde gelovige tot een openlijk getuigenis te brengen (Mk 5: 30);
* om een menigte het belang van een keuze voor Hem voor te houden (Lk 14: 25);
* om met een blik een afgeweken discipel tot inkeer te brengen (Lk 22: 61)

Een heel korte toespraak
Een oude prediker zou een toespraak houden ten behoeve van weeskinderen waarvan er een aantal in de dienst aanwezig waren. Toen hij opstand om
te gaan spreke, begaf zijn kracht hem en hij kon de toespraak niet houden, maar hij strekte zijn handen uit over de kinderen die vlak onder de preekstoel zaten en terwijl hij zijn gehoor aankeek kon hij alleen de woorden uiten: ' Vanwaar zullen we brood kopen opdat deze kunnen eten' daarna ging hij zitten. Zijn woorden hadden echter het gewenste effect want de collecte die werd gehouden bracht een recordbedrag op.

Nog een korte toespraak
Een zekere Dean Swift hield eens in Dublin een toespraak om zijn toehoorders op te wekken deel te nemen aan een weldadigheids-actie. De lengte van zijn toespraak schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Toen hij daarvan hoorde en hij weer moest spreken voor een soortgelijk doel, nam hij zich voor niet weer in dezelfde fout te vallen. Zijn tekst was: ' Wie zich over de arme ontfermt, leent de Heer; Hij zal hem zijn weldaad vergelden'. Nadat hij deze tekst nog eens en dat met veel nadruk gelezen had, voegde hij eraan toe: 'Nu, beste broeders en zusters, u hebt de voorwaarde voor deze lening gehoord, als u zekerheid wenst voor uw belegging kom dan op met jullie ' stof der aarde'. Zijn korte en kenmerkende toespraak zorgde eveneens voor een recordbedrag in de daarop volgende collecte.

Spreuken en gezegdes
-Van sir Wilfrid Lawson is bekend dat hij een bepaald gezegd erg op prijs stelde en wel dit: ' Ik ken niemand die verdwaalde op een rechte weg' . Als je sluipwegen gaat bewandelen, als je een loopje neemt met principes dan kom, je in de problemen.

-Dorst doet dieren drinken, maar voor dronkenschap moet je bij mensen wezen.

-Als een zieke bij de dokter komt is vaak het eerste wat hij zegt: 'Steek je tong eens uit'. De toestand van de tong kan een indicatie zijn voor iemands gezondheid. In geestelijk opzicht kan dat ook zo wezen. Het gebruik van onze tong zegt vaak wat over onze geestelijke gezondheid.