Snel zoeken:
c Relatie met God... hoe krijg je die? Hoe onderhoud je die?

A) HOE KRIJG JE DIE?
a. De titel houdt in dat we die relatie niet hebben; de praktijk bevestigt dat (stel de vraag maar of men die relatie heeft). De Schrift geeft aan
a. Dat die relatie er was Gen. 1 en 2 God maakte ons + raakte ons kwijt + God wil ons graag terug.
b. Dat die relatie van onze kant is verbroken.

Schriftgedeelte: zonder hoop en zonder God in de wereld Ef. 2:12. God wel kennen, maar niet erkennen Rom. 1:21, 28.

Geluisterd naar... Satan. Die zaaide het zaad van de zonde Gen. 3.

b. Een kloof wat persoon betreft: want sinds die tijd is de mens een zondaar van natuur en doet hij zonde als daad (Rom. brief). Kloof tussen mensen: 'Ships that pass in the night'. Een kloof wat terrein betreft: mens in de macht van de satan en in de duisternis (Hand. 26:18). Een kloof door geen mens te overbruggen.

c. Maar... Christus kwam. Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden (is voor de zonden gestorven) opdat Hij ons tot God zou brengen. 1 Petr. 3:18. Illustratie in OT: God zoekt mens op... Waar ben je - vijgebladen ongeschikt daarom rokken van vellen, dus dieren geslacht.

d. Van Gods kant uit alles in orde voor herstel van de relatie. Oplossing voor het probleem van onze zonden (daden) 1 Petr. 2:21. Oplossing voor het probleem van onze zonde (aard) 2 Kor. 5:21 maar.... herstel niet automatich.

e. Bevel of opdracht: zich bekeren. Wat houdt dat in
a. Je met berouw van je zonden omwenden tot God; innerlijk en uiterlijk.
b. Geloven in de Heer Jezus.... illustratie: koorddanser gaat met kruiwagen over het touw. Geloof je nu dat ik het kan? Ga dan in de kruiwagen zitten.

Daarnaast door het werk van de Heilige Geest 'aan' je hart.

B) HOE ONDERHOUD JE DIE?

Illustratie: Auto aanschaffen is een ding, onderhoud is een tweede. Relatie aanknopen is één ding, onderhouden een tweede. Hangt van beide partners af! In dit geval: God altijd bereid. Na zondeval - eerste aktie - van God uit! Wij moeten erop reageren.

Drie middelen: Bijbellezen Gebed Omgang met kinderen van God.

Bijbellezen
Gehoorzamen denk aan Ezra 'om te volbrengen' Ezra 6:10. Grote voorbeeld Christus.

Bijbel: Moet bewaard d.i. opgevolgd worden Joh. 8:51, 55; 14:15, 21, 23; 15:10; 17:6. We moeten in Christus blijven Joh. 15.

Het gebed
Bidden in direkte zin is je als afhankelijk schepsel wenden tot God, de souvereine Schepper en onderhouder van hemel en aarde, die in Christus Jezus onze Vader is om Hem iets te vragen. In ruime zin is het kontakt hebben met God, spreken met Hem.

Bidden is wat anders dan gebeden 'opzeggen' Denk aan Saulus: Zie hij bidt (Hand. 9:11). Het is een levenshouding, geestelijk ademhalen. Jezus Christus in evangelie naar Luk. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28; 11:1; 22:41, 44. 'Ik ben een en al gebed' Ps. 109:4.

Kontakt met de kinderen van God.
De Bijbel spreekt van de gemeenschap van de kinderen van God doordat we gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon. 1 Joh. 1:6. Praktisch beleefd: liefderijke omgang met elkaar bezoek van 'onderlinge bijeenkomst' vgl. Hand. 2:42-47.

Illustratie: houtblok uit open haard dooft uit.

Resultaat groei

Lichamelijke groei: voedsel, verzorging, alle leden funktioneren. Verstandelijke groei: weten hoe te funktioneren, kennis, wijsheid.

Geestelijke groei Waardoor > het Woord van God en Gebed. 1 Petr. 2:2. Ervaring: hoe het Woord te gebruiken en waarin of waarmee:

In genade 2 Petr. 3:18;
In geloof Hebr. 10:22; Hand. 6:8;
In geloofsvertrouwen Matt. 6:25-34;
In kennis Kor. 2:2; 2 Petr. 3:18 voorbeeld Chr. Mark. 11:28;
In wijsheid Kol. 1:9; Jak. 1:5;
In liefde 1 Thes. 2:10;
In ijver (hoop) Hebr. 6:11;
In geestelijke strijd Ef. 6;
In juist gedrag Kol. 4:12;
Dus in navolging.

Waartoe > tot volle wasdom; tot eer van God, ttot zegen van jezelf en anderen. Voorbeeld: Jezus Christus Luk. 2:52; Samuël 1 Sam. 2:26. Paulus Fil. 4:9; 2 Tim. 3:10 ter navolging.