Snel zoeken:
Leven wij nu al in het duizendjarig rijk?

Openbaringen 20:1
Betreft: Openb. 20:1-4

Vraag: Leven wij nu al in het duizendjarig rijk? Hoe moet ik vers 3, 4 en 5 van Openb. 20 bekijken? Komt er na het duizendjarig rijk nog iets anders?

Antwoord:
In nr. 4 van de Toetsreeks is uitvoerig aangetoond, dat we nu niet in het duizendjarig rijk leven. Ik herhaal kort een paar punten:
1. Het 1000 j. rijk begint pas als Christus weerkomt en orde op zaken stelt. Openb. 20 volgt op Openb. 19!
2. Aan het begin van het 1000 j. rijk vindt de opstanding plaats van:
a. Zij die om Gods woord gedood zijn tijdens 'de eerste vier zegels' (zie Openb. 6:1-11);
b. Zij die het beest en zijn beeld niet hebben aanbeden (Openb. 13). Het rijk komt dus pas nadat de antichrist teniet gedaan is;
3. Christus regeert in deze tijd nog niet en zit nu nog niet op zijn eigen troon (Hebr. 10:13 Hij wacht nu nog; Openb. 3:21 Hij zit nu in de troon van zijn Vader, later pas zal Hij gaan zitten op zijn eigen troon. Dat is dus nog een toekomstige zaak);
4. Satan is nu nog niet gebonden, maar gaat rond als een brullende leeuw (1 Petr. 5:8 zie ook Ef. 6:12; Rom. 16:20).
5. De gelovigen heersen nog niet met Christus, ze zijn nog verworpen hier op aarde. En van de ontslapenen kun je niet zeggen dat ze met Christus heersen, daarvoor moeten ze eerst opstaan en weer complete mensen zijn met een lichaam.

Alle die in Jezus Christus hebben geloofd staan vóór het duizendjarig rijk op, zij het in verschillende fases. Christus de eersteling is zelfs al opgestaan!
Na het duizendjarig rijk vindt er een laatste opstand plaats daarna wordt satan geoordeeld en vangt de eeuwige toestand aan.

Uitgebreider nog dan in toets 4 wordt deze kwestie behandeld in 'Het chiliasme gewogen en niet te licht bevonden'. We raden u aan een van deze twee brochures aan te schaffen voor nadere informatie.