Snel zoeken:
In vers 5 staat, dat de overige doden niet weder levend voordat de duizend jaren voleindigd werden

Openbaringen 20:6
Betreft: Openb. 20:6

Vraag: In vers 5 staat, dat de overige doden niet weder levend werden voordat de duizend jaren voleindigd werden. Er wordt dus in vers 6 niet over gelovigen, maar over ongelovigen gesproken?

Antwoord:
In Openb. 20:5 is sprake van mensen, die geen deel hebben aan de eerste opstanding en over wie de tweede dood dus wel macht heeft. Dit zijn dus ongelovigen.

In vers 6 is sprake van mensen, die zalig en heilig worden genoemd en over wie de tweede dood geen macht heeft. Dit zijn gelovigen, die met Christus zullen regeren.