Snel zoeken:
Hoe zijn deze Schriftplaatsen met elkaar te rijmen?

Openbaringen 20:10
Betreft: Openb. 20:10; 21:25; 22:5

Vraag: Hoe zijn deze schriftplaatsen met elkaar te rijmen?

Antwoord:
De uitdrukking dag en nacht duidt op een heel etmaal en betekent dus een tijd van 24 uur. In Openb. 4:8; 14:11; 7:5; 12:10 betekent het eigenlijk hetzelfde als 'altijd' (of in negatieve zin 'nooit'). De gedachte aan een lichtgedeelte en een duister gedeelte van het etmaal treedt dan niet op de voorgrond.
Op zichzelf behoefde er dus al geen tegenspraak te zijn met de uitspraak dat er geen nacht zijn zal. Die tegenspraak is er echter ook om andere reden niet. In Openb. 20:10 gaat het namelijk om de hel en in Openb. 21:25 en 22:5 gaat het om het Nieuwe Jeruzalem. Er staat dus niet dat er nergens meer nacht zal zijn, maar dat er in het Nieuwe Jeruzalem geen nacht zal zijn. Daar wordt het nooit donker.