Snel zoeken:
Krijgen de mensen die in ongeloof gestorven zijn bij de opstanding een nieuw lichaam?

Openbaringen 20:11
Betreft: Openb. 20:11

Vraag: Krijgen de mensen die in ongeloof gestorven zijn bij de opstanding ook een nieuw lichaam?

Antwoord:
Van de gelovigen weten we dat zij in de opstanding een 'nieuw', verheerlijkt lichaam krijgen. Het oude lichaam is begraven, maar staat in een verheerlijkte toestand op.
In 1 Kor. 15 wordt het begraven met zaaien vergeleken. Wel, dat wat na het zaaien boven de grond komt is veel heerlijker dan het zaadje dat in de grond gestopt is. Zo zal het ook met ons lichaam zijn (zie 1 Kor. 15:35-42). Als de Heer Jezus komt zullen de gelovigen die dat levend op aarde meemaken een verheerlijkt lichaam krijgen doordat het oude veranderd wordt (zie 1 Kor. 15: 51-54; Fil. 3:20, 21).

Van de ongelovigen weten we dat ze zullen opstaan (Joh. 5:29; Openb. 20:11-15). Ze krijgen dus weer een lichaam, maar niet een 'nieuw'. verheerlijkt lichaam zoals de gelovigen. Geen lichaam gelijkvormig aan dat van de Heer Jezus. Dan zouden ze namelijk deel hebben aan de verlossing, want volgens Rom. 8:23 verwachten wij de verlossing van ons lichaam.
Van hen wordt ook niet gezegd, dat ze onsterfelijkheid en onvergankelijkheid aandoen (1 Kor. 15:33).
Hoe het opstandingslichaam van de ongelovigen dan wel zal zijn wordt niet in de Schrift aangegeven. Het heeft dus geen zin erover te speculeren. Wel weten we dat ze in hun opstandingslichaam (hoe dat ook mag zijn) voor eeuwig blijven bestaan. Dat bestaan wordt echter het eeuwig verderf of de tweede dood genoemd. Een vreselijke toestand. Wel zaak dus om de mensen op te roepen om zich te bekeren.