Snel zoeken:
Komen de hier genoemde mensen ook in de Hemel?

Openbaringen 20:4
Betreft: Openb. 20:4

Vraag: Komen de hier genoemde mensen ook in de hemel? Ze hebben zich toch niet vóór de wederkomst van Christus (voor de Gemeente) bekeerd?

Antwoord:
Deze getuigen hebben allen deel aan de eerste opstanding. Het is niet aannemelijk dat mensen die deel hebben aan de opstanding en dus een opstandingslichaam bezitten in het vrederijk een plaats zouden hebben op aarde en daar zouden leven, wonen en werken. Ze zijn verheerlijkt en regeren met Christus de duizend jaren, zo staat er. Dat geeft voldoende grond om te zeggen dat ze samen met de Oudtestamentische gelovigen en met de gelovigen die de Gemeente vormen een hemelse positie zullen innemen.