Snel zoeken:
Wat wordt hier met 'tent' bedoeld?

Openbaringen 21:3
Betreft: Openb. 21:3

Vraag: Wat wordt hier met 'tent' bedoeld?

Antwoord:
De NBG-vertaling heeft hier 'tent' staan, de St.vert. en Telos hebben 'tabernakel', wat in feite hetzelfde aangeeft.
De betekenis kan zijn dat God bij de mensen woont: God 'tabernakelt' bij de mensen, zou je kunnen zeggen.
Het woord 'tabernakel' doet echter ook aan een woonplaats denken. Er zijn daarom uitleggers die menen dat het gaat om de Gemeente, want die wordt geestelijk gezien het huis van God genoemd. De uitleg is dan dat de Gemeente bij de mensen verkeert als de woonplaats van God.
Br. W.J. Ouweneel verdedigt deze opvatting in zijn boek over de Openbaring (deel 2) en voert er diverse argumenten voor aan (zie blz. 232).