Snel zoeken:
Hoe kan de Gemeente het lichaam van Christus zijn en tegelijk de bruid van Christus?

Openbaringen 21:9
Betreft: Openb. 21:9 i.v.m. 2 Kor. 11:2 en Ef. 5:22-33

Vraag: Hoe kan de Gemeente het lichaam van Christus zijn en tegelijk de bruid van Christus. En wat is IsraŽl dan als de Gemeente de bruid van het Lam is?

Antwoord:
De Schrift is zeer flexibel wat betreft de beelden, die erin worden gebruikt. In 1 Kor. 3:9 worden de gelovigen Gods akker, maar tegelijk ook Gods bouwwerk genoemd. Hoe kun je nu tegelijk een akker en bouwwerk zijn, zouden wij vragen met onze westerse logica. De Schrift springt echter van het ene beeld op het andere over en dat niet willekeurig maar met een bedoeling.
Zo is de Gemeente het lichaam van Christus, maar tevens het huis van God als ook de kudde van Jezus Christus en tegelijkertijd de bruid van het Lam.
Dit volgt trouwens ook zo mooi uit Ef. 5. Als voorbeeld of afbeelding van de verhouding van Christus tot de Gemeente verwijst de apostel daar naar Adam en Eva. Welnu Eva was de vrouw van Adam, maar tevens was ze been van zijn gebeente en vlees van zijn vlees. Het eerste huwelijk brengt de gedachte van bruid en lichaam bij elkaar.

Blijven we met de vraag wat IsraŽl dan is. Wel de verhouding van IsraŽl tot God wordt ook als een verhouding van vrouw tot Man getekend. In dat verband ligt de nadruk op de verhouding tot God en bij de Gemeente ligt de nadruk op de verhouding tot Christus.
Net zo goed als de beelden lichaam en huis voor de Gemeente naast elkaar bestaan en elkaar niet uitsluiten, net zo min sluiten deze beide relaties elkaar uit.
Of we zouden moeten spreken over het feit dat God dan twee vrouwen zou hebben, maar dan redeneren we veel te rationeel