Snel zoeken:
Wat moeten wij onder 'uw' waarheid verstaan?

3-Johannes :3
Gajus had niet een aparte leer die we zijn waarheid zouden kunnen noemen We zullen het zo moeten opvatten dat de waarheid van het christelijk geloof in zijn levenswandel zo uitkwam dat de apostel Johannes de waarheid met Gajus identificeerde