Snel zoeken:
Het is toch verschil tussen de woorden zonde en zonden?

1-Johannes 1:7
Betreft: 1 Joh. 1:7 (2)

Vraag: In de St.Vert en NBG-vert. staat in dit vers 'reinigt ons van alle zonde'; in het Boek staat 'wast ...ons schoon van alle zonden'. Maar er is toch verschil tussen de woorden zonde en zonden?

Antwoord:
Met het woord 'zonde' kan gedoeld worden op een enkele verkeerde daad. Het is dan het enkelvoud van 'zonden'. Er kan ook mee gedoeld worden op de boze zondige macht in ons. Dan slaat het op onze zondige aard.
In 1 Joh. 1:7 staat letterlijk 'alle zonde' of 'elke zonde'. Hier zijn dus de daden bedoeld en niet de zondige natuur. Aangezien er staat 'alle' of 'elke zonde' kun je het ook weergeven met 'alle zonden'. Bij de uitdrukking 'alle' of 'elke zonde' speelt misschien een tweede gedachte mee en wel deze: 'elke zonde, welke dan ook'.
De St. vert. en NBG.vert. hebben de tekst zo letterlijk mogelijk weergegeven en laten deze mogelijkheid open.