Snel zoeken:
Kan het bloed van de Heer Jezus onze zondige natuur wel reinigen?

1-Johannes 1:7
Betreft: 1 Joh. 1:7 (1)

Vraag: Moet deze tekst niet luiden: het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt van alle zonden. Kan het bloed van de Heer Jezus onze zondige natuur wel reinigen?

Antwoord:
In 1 Joh. 1:9 staat, dat God getrouw is om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Het woord 'alle zonde' van vers 7 en 'alle ongerechtigheid' van vers 9 betekent, dat elke zonde, welke dan ook en elke ongerechtigheid gereinigd wordt door het bloed.

De zondige natuur kan niet vergeven worden, maar ook niet gereinigd. Dan zou God van de zondige natuur een goede natuur maken en dat is onmogelijk. God heeft met onze zondige natuur iets anders gedaan. Hij heeft die geoordeeld. Christus is namelijk op het kruis tot zonde gemaakt (2 Kor. 5:21) en daardoor zijn wij geworden gerechtigheid Gods in Hem. Toen Christus op het kruis tot zonde werd gemaakt werd de zonde, de zonde als macht, geoordeeld zoals in Rom. 8:3 staat.