Snel zoeken:
Aan wie moeten wij onze zonden belijden: aan de Vader of aan de Zoon?

1-Johannes 1:9
Betreft: 1 Joh. 1:9

Vraag:
Aan wie moeten we onze zonden belijden: aan de Vader of aan de Zoon?

Antwoord:
In de eerste brief van Johannes wordt soms zonder enige overgang gesproken over de Vader en daarna in hetzelfde verband over de Zoon. Zie b.v. 1 Joh. 2:28 en 29, als ook 1 Joh. 3:1-3.
Wat dat betreft maakt het dus niet veel uit. Er is een volledige harmonie tussen de Vader en de Zoon. Ons gebed, onze belijdenis, komt 'altijd goed terecht'.
Toch moeten we bedenken dat als we gezondigd hebben, Jezus Christus onze Voorspraak is bij de Vader. (1 Joh. 2:1). Welnu, dan is het juister onze belijdenis te richten tot de Vader dan tot de Voorspreker of Pleitbezorger.
Als het gaat om falen in de dienst van Christus als Heer zou het kunnen dat we ons tot Christus richten, maar in andere gevallen is het het meest op zijn plaats ons tot de Vader te richten.