Snel zoeken:
Zonden vergeven

1-Johannes 2:10
Betreft: 1 Joh. 2:12

Vraag: a) U geeft aan, dat het een kenmerk van de kinderen van God is, dat hun de zonden vergeven zijn. Maar is dat een kenmerk? Dat staat er toch niet?
b) Kun je deze vergeving wel een kenmerk van de kinderen van God noemen? Het is toch niet iets uiterlijks?

Antwoord:
a) Als we onder een kenmerk iets verstaan, dat voor anderen zichtbaar is, dan is de vergeving van de zonden geen kenmerk.

Verstaan we er echter onder datgene dat kenmerkend voor een kind van God is naar God toe, dan is het wel een kenmerk.
Er is geen kind van God dat geen vergeving van zonden heeft (of het zich dat altijd bewust is, is een tweede): kind - van - God - zijn en vergeving - van - zonden hebben behoren onlosmakelijk bij elkaar. Zo gezien is het tweede een kenmerk van het eerste.

b) Het woord 'kenmerk' zou de gedachte aan 'kenteken' kunnen opwekken en bij kenteken denk je aan iets uiterlijks, althans dat kan.
Mensen kunnen echter niet zien dat iemand vergeving van zonden heeft. Het is dan ook beter om te zeggen: van ieder kind van God geldt dat zijn zonden vergeven zijn. En het geldt omdat God dat zegt in Zijn Woord. Dat geeft ons persoonlijk de zekerheid. Als we onze zonden hebben beleden en in Jezus Christus geloven dan verzekert God ons in Zijn Woord dat we Zijn kinderen zijn en dat de zonden vergeven zijn.