Snel zoeken:
Kan het woord wereld vervangen worden door satan?

1-Johannes 2:16
Betreft: 1 Joh. 2:16 (3)

Vraag: Kan het woord wereld vervangen worden door satan?

Antwoord:

Nee, de satan is de overste van de wereld. Het woord wereld is in het Grieks 'kosmos'. Dat woord duidt in de regel op de geschapen wereld, maar dan met de mensen incluis. Zij bepalen het karakter van de wereld zoals uit Joh. 1:10 volgt. Van deze wereld is satan de overste. Hij heeft door de zondeval ook de mensen in zijn macht gekregen. Vandaar dat de mens zich moet bekeren van de macht van satan tot God, zoals Hand. 26:18 zegt.