Snel zoeken:
c Discipelschap

Discipelschap

Wat is een discipel?
Een leerling of volgeling: Leer aannemen + navolgen (Jh 1:44)
Volg mij. Hij leerde hen ( (Mt. 4:19; Mk 9:31)
Theorie en praktijk moeten samengaan

Van wie > Johannes de Doper (Jh 1:35)
> Farizeeën (Mt 22:16)
> Jezus Christus (Mt 23; Jh 9:27, 28

Twee ‘soorten’ Echte en onechte (Jh 8:31,32)
Laatste vallen af (Jh 6:66)

Onderscheid > De twaalf discipelen
> Algemeen alle volgelingen. vgl.> zeventigen (Lk 10:1)
> Jozef van Armethea (Jh 19:38)
> Ook vrouwelijke discipelen (Hd 9:36)

Naam in onbruik Nu christenen genoemd (Hd 11:26)

Wat kost het om een discipel te zijn?

a. ontbering > vossen hebben holen………( Lk 9:58)
> doel voor ogen hebben, laat de doden......... (.Lk 9:59)
(steek je tijd niet in acties voor wereldverbetering)
> vastberaden zijn, volharden, koers houden… (Lk 9:61)
> bepaalde zaken opgeven, dienst heeft voorrang
vader en moeder verlaten? (Lk 14:26)
kruis dragen (Lk 14:27)
bezittingen loslaten (Lk 14:33)
b. spot, hoon > discipel niet boven zijn meester (Mt 10:24, 25)
(wil je volmaakt zijn dan zijn als de meester (Lk 6:40)

Hoe wordt je een discipel?
innerlijk > gehoor geven aan de prediking
uiterlijk > je laten dopen zie (Jh 4:1; Hd 14:21)

Hoe laat je het in de praktijk zien?
Woord in je laten blijven (Jh. 8:31)
Liefde onder elkaar (Jh 13:35)

Wie waren de eerste discipelen?
Zie roeping (Mt 10:1-15)
Geen homogeen gezelschap –verschillend van aard,
werk.omstandigheden,etc

Welke taak?
Zie opdracht (Mt 10:1-15; Lk 22:
:35,38; Hd 1:8)
Prediken, praktisch leven