Snel zoeken:
Waarom staat er een verzoening en niet de verzoening? Hij is toch niet een Zoon van God, maar de Zoon van God; niet een Verlosser, maar de Verlosser?

1-Johannes 2:2
Betreft: 1 Joh. 2:2; 4:10

Vraag: Waarom staat er een verzoening en niet de verzoening? Hij is toch ook niet een Zoon van God, maar de Zoon van God; niet een Verlosser, maar de Verlosser?

Antwoord:
In het Grieks ontbreekt in deze teksten het lidwoord. In het Nederlands moet je dan: óf het lidwoord weglaten, óf het onbepaalde lidwoord gebruiken. Je mag niet vertalen met 'de' want dat staat er niet. Je zou de uitdrukking dus kunnen weergeven met: 'Hij is verzoening voor onze zonden'. Dat is echter geen goed Nederlands. Er zijn vertalingen die 1 Joh. 2:2 als volgt weergeven: 'Hij is (het) zoenoffer voor onze zonden' en 1 Joh. 4:10 met 'als zoenoffer voor onze zonden'.
In het laatste geval kun je het lidwoord weglaten en dat is zelfs beter dan het onbepaalde lidwoord te gebruiken of het bepaalde en dat tussen haakjes te zetten. Het gaat hierom: als er in het Grieks geen lidwoord staat dan kan bedoeld zijn één van meer. Dat zou dan in dit geval beduiden: Christus is een verzoening (zoenoffer), maar er zijn er ook meer. Dat zou echter strijden met de rest van de leer van de Bijbel.
Er is echter ook een tweede mogelijkheid, namelijk dat de nadruk gelegd wordt op het kenmerk. Het gaat er dan niet om dat er nog meer van zijn, maar dat de betreffende zó is. We moeten de zin dus niet lezen als:
'Christus is een verzoening'; maar als 'Christus is een verzoening'. De nadruk komt dus op het karakter te liggen. In 1 Joh. 4:10 kan in het Nederlands het lidwoord weggelaten worden en dan geeft de tekst heel duidelijk de bedoeling weer en valt alle nadruk op wat Christus is.