Snel zoeken:
Hoe kun je het eeuwige leven bezitten (Joh. 5:24) terwijl je het volgens deze tekst nog moet verwerven?

1-Johannes 2:25
Betreft: 1 Joh. 2:25

Vraag: Hoe kun je het eeuwige leven bezitten (Joh. 5:24) terwijl je het volgens deze tekst nog moet verwerven?

Antwoord:
Het eeuwige leven als nieuw beginsel bezitten we nu al doordat we wedergeboren zijn. We zijn ook uit de dood in het leven overgeplaatst. We waren dood voor God door onze misdaden en zonden (Ef. 2:1-5) maar zijn nu levend voor Hem en geplaatst in een nieuwe positie.

Van dit alles ziet de wereld echter nu nog niets. Het is principieel waar en praktisch komt het uit door ons gedrag, maar het is niet aan ons te zien b.v. wat ons lichaam betreft. We zien er precies zo uit als andere mensen en ons lichaam vertoont dezelfde gebreken, ook bevinden we ons in dezelfde levensomstandigheden op aarde. Straks echter zullen we bij de Heer zijn, dan zullen we het eeuwige leven beërven en met heerlijkheid bekleed zijn in een nieuw verheerlijkt lichaam. Dan ontvangen we ook alles wat bij het eeuwige leven hoort in de volmaakte toestand van straks.

In 1 Joh. 2:25 staat dat het eeuwige leven een belofte is, we bezitten het - in zijn volle aspect - dus nu nog niet. Er staat daar echter niet dat we het moeten 'verwerven'. Dat woord zou de indruk kunnen wekken dat we het zelf verwerven moeten. Nu vinden we in 1 Tim. 6:12 een uitdrukking die iets dergelijks wel zegt, want daar staat: 'Grijpt het eeuwige leven'. Dat betekent echter niet dat we het zelf in bezit nemen door eigen kracht.
Er staat ook achter: 'waartoe gij ook geroepen zijt'. De apostel stelt het eeuwige leven daar echter ook in zijn toekomstig aspect voor en daar moeten we ons naar uitstrekken. Even tevoren heeft hij gezegd: 'Strijd de goede strijd van het geloof'. Hij vergelijkt de geloofswandel soms met een strijd, soms met een wedkamp en ook wel met een wedloop. Een loper strekt zich uit naar het einddoel om als het ware de krans van de overwinning te grijpen.