Snel zoeken:
Leren deze verzen ons dat we kinderen van de Heer Jezus zijn?

1-Johannes 2:28
Betreft: 1 Joh. 2:28, 29

Vraag: Leren deze verzen ons dat we kinderen van de Heer Jezus zijn?

Antwoord:
We zijn kinderen van God en broeders van de Heer Jezus. In de eerste brief van Johannes wordt echter het ene moment over de Heer Jezus gesproken en het andere moment over God zonder dat dat uitdrukkelijk wordt aangegeven. Voor Johannes maakt het als het ware geen verschil of hij nu over God spreekt of over de Heer Jezus. Dat bewijst dat Jezus Christus waarachtig God is, zoals hij in 1 Joh. 5:20b schrijft.
In strikte zin moeten we ons echter houden aan de uitspraak zoals ik die hierboven in de aanhef gegeven heb: kinderen van God, broeders van de Heer Jezus. Deze verzen manen ons echter tot voorzichtigheid om niet direkt iemand boven op de nek te springen als hij de uitdrukking kinderen van Jezus Christus gebruikt.