Snel zoeken:
Een mens kan toch niet gelijk worden aan zijn Maker?

1-Johannes 3:2
Betreft: 1 Joh. 3:2

Vraag: Een mens kan toch niet gelijk worden aan zijn Maker?

Antwoord:
In de eerste brief van Johannes wordt soms in een zin over God en over de Heer Jezus gesproken, zonder dat er een duidelijke overgang gemaakt wordt. Dat is mede een bewijs dat Jezus Christus God is.
Dat maakt echter dat er een misverstand kan ontstaan en dat is hier het geval. We worden niet gelijk aan God, maar aan de verheerlijkte Mens Christus Jezus. De uitdrukking 'als Hij geopenbaard zal zijn' slaat namelijk op de wederkomst van Christus. We zullen dus gelijk zijn aan Christus als de verheerlijkte Mens. Lees hierbij Fil. 3:20, 21.