Snel zoeken:
Wat betekent de uitspraak dat 'zoals Hij is, wij nu al zijn in deze wereld'?

1-Johannes 4:17
Betreft: 1 Joh. 4:17b

Vraag: Wat betekent de uitspraak dat 'zoals Hij is, wij nu al zijn in deze wereld'?

Antwoord:
Jezus Christus is de Zoon van Gods liefde. Die liefde openbaarde zich in Hem toen Hij op aarde was. Nu is Hij niet meer in de wereld, maar is Hij verheerlijkt aan Gods rechterhand. Straks zal Hij in heerlijkheid geopenbaard worden en dan zullen wij Hem gelijk zijn, want we zullen Hem zien gelijk Hij is (1 Joh. 3:1-3). Dit betreft zijn heerlijkheid die we in de toekomst met Hem delen.
Maar wat de liefde betreft is er nu al eenzelfde relatie van liefde tussen God en ons als die er was (en is) tussen de Vader en de Zoon. Delen in de heerlijkheid is toekomst; delen in de liefde is er nu al en dus behoeven we niet angstig te zijn als we denken aan de dag van het oordeel. Met vrijmoedigheid gaan we die dag tegemoet.