Snel zoeken:
Wat wordt bedoeld met: de Geest, het water en het bloed?

1-Johannes 5:7
Betreft: 1 Joh. 5:7, 8

Vraag: Wat wordt bedoeld met: de Geest, het water en het bloed?

Antwoord: Met de Geest wordt gedoeld op de Heilige Geest, die getuigt als Geest van de Waarheid. Van deze Geest staat in Joh. 15:26 dat Hij getuigen zal van Christus (en van zijn werk).
Met water wordt gedoeld op reiniging. Volgens vers 6 is Christus gekomen door of in de kracht van water en bloed.
Hij kwam in reinigende kracht. Die reiniging wordt praktisch bij ons bewerkt door (het aanvaarden) van de boodschap, het woord dat Christus bracht en nog laat brengen (vgl. Joh. 15:3).
Het bloed spreekt van verzoening. Om zondaren met God te kunnen verzoenen, moest Christus zijn leven geven op het kruis van Golgotha.
Toen de zijde van Christus doorstoken werd, vloeide er bloed en water uit. Dat gaf aan dat Hij werkelijk gestorven was. Het spreekt echter ook een symbolische taal. Het water spreekt ook hier van reiniging en het bloed van verzoening. Op grond van de dood van Christus is er reiniging en verzoening voor iedereen die in Hem gelooft.
Deze drie getuigen dus samen van de Ene Persoon en zijn werk.