Snel zoeken:
Israel - Christenen voor Israel

Betreft: Christenen voor IsraŽl

Vraag: Graag uw commentaar bij dit blad

Antwoord:
'Christenen voor IsraŽl' is het blad van de gelijknamige stichting. Het besteed uitgebreid aandacht aan alles wat met IsraŽl te maken heeft en geeft uitstekende informatie. Het is een bijzonder interessant blad. Men gaat uit van de bijbelse gedachte dat het volk IsraŽl niet voorgoed door God terzijde is gesteld, maar nog een geestelijke toekomst heeft.
Er zijn daarover twee gedachten, namelijk:
- de onvervulde profetieŽn aangaande IsraŽl gaan in vervulling binnen het raam van de Kerk of Gemeente,
- de onvervulde profetieŽn gaan in vervulling nadat de Kerk of Gemeente in het Vaderhuis is gebracht.
Christenen voor IsraŽl gaat, naar ik meen, van de eerste gedachte uit. Ten opzichte van de staat IsraŽl worden onder hen die in het herstel van IsraŽl geloven twee houdingen aangenomen, te weten:
- men ziet de staat IsraŽl als een in ongeloof gebouwde staat en is huiverig om de staat te steunen, maar heeft wel alle sympathie voor de Joden en steunt ze in akties die op hun welzijn gericht zijn.
- men staat positief tegenover de staat als zodanig en kiest partij voor die staat en laat dat ook door bepaalde akties uitkomen.
Christenen voor IsraŽl neemt deze laatste houding in. Zelf ben ik van mening dat de gelukzalige toekomst van IsraŽl gerealiseerd wordt buiten het kader van de Kerk en ten opzichte van de staat IsraŽl stel ik me gereserveerd op. Maar... ieder zij in zijn eigen gemoed verzekerd....