Snel zoeken:
Israel - Toekomst / terugkeer uit Babel

ISRAEL - TOEKOMST / TERUGKEER UIT BABELDiversen
Betreft: Toekomst IsraŽl, terugkeer uit Babel

Vraag: In een documentaire over IsraŽl werden er allerlei teksten uit het Oude Testament op de situatie van nu toegepast, maar die teksten slaan toch op de periode dat de IsraŽlieten in Babel zaten en daar uit terugkeerden?

Antwoord:
Er staan heel wat profetieŽn in de Bijbel die slaan op de wegvoering naar Babel en de terugkeer daaruit. Vaak echter hebben deze teksten een veel verdergaande strekking. Dat blijkt als we ze goed lezen en dan nagaan wat er bij de wegvoering naar en de terugkeer uit Babel is gebeurd.
In veel van deze teksten is bijvoorbeeld sprake van het huis van IsraŽl en het huis van Juda. Na de ballingschap is echter alleen Juda teruggekeerd. Er is sprake van het feit dat IsraŽl in vrede in het land zal wonen met een eigen koning en dat ze niet weer opgeschrikt zullen worden. Dat is na Babel niet het geval geweest.
Er is echter meer: het boek Zacharia is een tijd na de Babylonische ballingschap geschreven; de profetieŽn die het bevat kunnen dus onmogelijk op de ballingschap of op de terugkeer daaruit slaan.

Tot zover deze uiteenzetting, meer geÔnteresseerden worden verwezen naar de brochure: Het IsraŽlprobleem.