Snel zoeken:
Israel - Verschillende meningen toekomst

Betreft: IsraŽl.

Vraag: Hoe komt het dat er zo verschillend gedacht wordt over de toekomst van IsraŽl?

Antwoord:
Wat het zicht op IsraŽl betreft heerst er helaas een grote verwarring. De grondoorzaak is deze dat men gesteld heeft dat de kerk van Adam af bestaat. Dit tegen schriftuitspraken in die leren dat:
a. de kerk in de dagen van de Here Jezus nog gebouwd moest worden (Mt 16:18),
b. ze haar ontstaan te danken heeft aan de uitstorting van en doop met de Heilige Geest (1 Ko 12:12,13), die nooit eerder heeft plaatsgevonden dan op de Pinksterdag te Jeruzalem (zie ook Mt 3:11 en Hd 1:5),
c. dat ze gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten (Ef 2:20). d. Ze pas kon ontstaan nadat de middelmuur van de omtuining tussen IsraŽl en de volken was afgebroken (Ef 2: 14, 15).

Ze kon dus niet bestaan voordat deze apostelen en deze profeten (van de nieuwe bedeling, zie Ef 3:5) optraden. Men leert
- dat in de tijd voor Abraham de kerk gevormd werd door de gezinnen van de gelovigen van de oude dag,
- dat in de tijd van de SinaÔ tot aan de Pinksterdag (Hd 2) de kerk samenviel met IsraŽl volksbestaan,
- dat na de Pinksterdag de kerk die band doorbrak en wereldkerk werd.
In dit denken zit er een herstel van IsraŽl gewoonweg 'niet in', want dat zou een stap terug betekenen en een judaÔsering van de kerk inhouden. Men meent dat de kerk in de plaats van IsraŽl gekomen is en past alle oudtestamentische profetieŽn vergeestelijkt op de kerk toe (behalve de vloeken, want die laat men voor IsraŽl als aards volk).
Rm 11 maakt echter duidelijk dat de beloften van God onberouwelijk zijn. Dat hoofdstuk bevat de onthulling van deze verborgenheid, dat nadat de volheid van de volken zal ingegaan zijn, God de gedeeltelijke verharding van het volk zal opheffen en geheel IsraŽl tot bekering zal komen.

De oorzaak van het verschil ligt dus hierin dat velen hun eigen gedachten stellen boven de klare uitspraken van de Schrift, hoewel men dat niet moedwillig doet!