Snel zoeken:
c Radicale verandering

Voor 'heidenen' of 'volken' die tot geloof komen.

Vroeger: Ef. 2:11 Nu:

1. Volken in het vlees.
1. volk voor zijn naam > 1 Petr. 2:10.
Eigen volk > Titus 2:12; Hand. 15:14.

2. Onbesneden
2. besneden in Chr. > Kor. 2:11.

3. Zonder Christus.
3. in Christus > 2. Kor. 5:17.

4. Vreemd aan het burgerschap.
4. Burgerschap in de hemelen > van IsraŽl Fil. 3:20 Kind van God Joh. 1:12.

5. Vreemdelingen van de ver-
5. Medeburgers van de heiligen bonden der belofte > Rom. 9:4 huisgenoten van God > Ef. 2:19 meest dierbare beloften ontvangen > 2 Petr. 1:4.

6. Geen hoop
6. Gelukzalige hoop > Titus 2:13.

7. Zonder God
7. Kind van God > Joh. 1:12.

8. In de wereld
8. Hemelse roeping. Nu al geplaatst in de hemelse gewesten.