Snel zoeken:
Anekdotes JGF

00 Anekdotes inleiding: Waar gaat het om
01 Darby zegt… Kelly zegt
02 To live above
03 Vertaalperikelen – thee met wiskey
04 Vertaalperikelen – last van reumatiek
05 Vertaalperikelen in Egypte
06 Een bok gescheten
07 De koekjes in het spek
08 Albert maak aantekeningen
09 Ik sta al
10 Spreekt gij Grieks?
11 Ik, Jacob Jansen
12 Gebed in Jezus’ naam
13 Bent u de leraar van Israël?
14 Anders had het geld gekost
15 Op de klank af
16 De hond die een lied opgaf
17 Die Klappe auftun
18 Hij snapt er ook niets van
19 Rokende broeders
20 Nog eens rokende broeders
21 Rokende broeders in Londen
22 Gebruik van de asbak
23 Avondmaalsstel ook weer gepoetst…
24 De zes tabernakels
25 Vaten met reten
26 Omdat zij de enigen zijn die het kunnen
27 Heeft hij ook een kindje in zijn buik?
28 Lijf aan lijf werk
29 Atelier Hengeveld
30 Visje halen
305 jrg 129, 05-1986 Over de Betekenis van Mattheüs 18:18-20 (7)
31 Cargadoor en aannemer
33 Iets over de ‘vergadering van gelovigen’ te Amersfoort
34 Voor- en nazanger
35 De schele
36 De langslaper
37 Schildpadden in de eredienst
38 De hobbelbank
39 Broeder blikketrommel
40 De Amerikaantjes van br. Strikling
41 Een mens in de hemel
42 Straatprediking in Amersfoort
43 Straatprediking in Amersfoort (vervolg)
44 Nog en paar taalflaters
45 Al ging mijn levenszon ook plotseling schuil in het oosten
46 Mij ontbreekt vrouwelijke leiding
47 Onze zwakke klanken
49 Daniël in de dierentuin
50 Voordat ik tot drie geteld heb
51 Doel van een conferentie
52 Bettex en Saks
53 Onderwaterwerkende broeder
54 Niet bij het werkvolk
55 Trek me maar aan mijn jasje
56 Mannen, broeders! Ziet het teken
57 Ga je naar Golgotha
58 Een echte Belgenmop
59 Br. F. heeft het ook gezegd…
60 Allemaal water…
61 Waarom het evangelie geliefd is in Groot Brittannië
62 Complicaties bij hertrouw
63 Vertelt u alles wat u gezien hebt…
64 Ik bin sa droech as rys
65 Wat stinkt het hier!
66 Honden… hoe beoordeel je ze?
68 Honden en colportage
68 Honden en colportage - reactie
69 Onze hond doet nooit wat…
71 De Friezen en hun taal
72 Fries is een taal… heb er de gek niet mee
73 Nog eens het Fries
74 De Friezen en aardappels
75 De Friezen en hun Provincie
76 Jullie zijn zo direct
77 Ik bin het sat om teugen jimme sure koppen an te kieken
78 Met mien k…t op de blaren
79 Het Bildtse en het Friese taaltje
80 Woensdag overdag, meester
81 Ik moat piskje
82 Woud- en kleifriezen
83 Ulbe van Houten en de Gijsbert Japiksprijs
84 Ulbe van Houten… verstrooid
85 Ulbe van Houten… wie is een dichter?
86 Rivaliteit tussen dorpen in het Bildt en elders
87 Het oordeel van vertegenwoordigers
88 Je spraak verraad je
89 Groningers en nog wat
90 De doolhof van Tjaarda
91 De hond gaf echt een lied op (16b)
92 Lelijke bedrieger
93 Geen verlies, dan ook geen winst