Snel zoeken:
Handelingen

Handelingen 0:0 - Lukas de schrijver
Handelingen 0:0 - Overbrengen van brieven
Handelingen 1:5 - Doop met de Heilige Geest
Handelingen 1:9 - Een letterlijke wolk
Handelingen 1:20 - Waarom zegt Petrus dat hij de Schrift wil laten uitkomen?
Handelingen 2:1 - Waar komt de naam Pinksteren vandaan?
Handelingen 2:17 - In de toekomst of in het heden?
Handelingen 2:32 - Welke keizer is in dit vers bedoeld?
Handelingen 2:42 - Vier onderdelen van de samenkomst
Handelingen 5:1 - Vrouwen hadden toen toch niet veel te zeggen
Handelingen 5:1 - Waren Ananias en Saffira wel echte christenen?
Handelingen 6:8 - Tekenen en wonderen
Handelingen 7:16 - Graf dat Abraham voor zilver kocht
Handelingen 7:52 - Voorbeelden van vervolging
Handelingen 8:5 - Is hier Samaria of Sichem bedoeld?
Handelingen 8:9 - Afstammelingen?
Handelingen 8:14 - Het ontvangen van de Heilige Geest
Handelingen 8:27 - Deze Ethiopier was toch een heiden?
Handelingen 8:27 - Wat is nu precies een kamerling
Handelingen 9:5 - Hoe kon Paulus zeggen: 'Wie zijt gij, Here?'
Handelingen 9:7 - Horen
Handelingen 9:15 - Voor heidenen of voor Israel?
Handelingen 9:22 - Hoe kon Paulus bewijzen dat Jezus de Christus is?
Handelingen 10:0 - Cornelius was toch al godvrezend?
Handelingen 10:0 - Visioen
Handelingen 10:11 - Geestvervoering
Handelingen 10:42 - Macht over doden
Handelingen 11:0 - Bezoek van Paulus aan Jeruzalem
Handelingen 11:17 - Geloof en bekering
Handelingen 11:28 - Hongersnood
Handelingen 12:1 - Woonde Johannes Marcus te Jeruzalem?
Handelingen 12:12 - Markus ook Johannes
Handelingen 12:16 - Het is zijn engel
Handelingen 12:17 - Wist Petrus niet dat Jacobus door Herodes gedood was?
Handelingen 13:0 - Welke teksten haalt Paulus aan?
Handelingen 15:0 - Het verstikte
Handelingen 15:7 - Pertus prediking aan heidenen?
Handelingen 15:20 - Door afgoden bezoedeld
Handelingen 15:20 - Geen bloedtransfusie
Handelingen 15:22 - 276 jrg 126, 06-1984 Over orde en tucht en de onderlinge verhouding van de 'vergaderingen' 05
Handelingen 15:29 - Oudtestamentische voorschriften
Handelingen 16:1 - Waarom besneed Paulus TimotheŁs wel en Titus niet?
Handelingen 16:6 - Is de Geest van Jezus dezelfde als de Heilige Geest?
Handelingen 16:31 - Gij en uw huis
Handelingen 16:31 - Kennis van waarheden en van God
Handelingen 17:30 - Moet elk mens zich bekeren?
Handelingen 17:30 - voorbijzien van de tijden der onwetendheid
Handelingen 18:2 - Hoe moet je de naam van Priscilla uitspreken?
Handelingen 18:7 - Overste van de synagoge, voor de rechterstoel?
Handelingen 18:26 - Aquila en Priscilla
Handelingen 19:6 - Handen op laten leggen om de Heilige Geest te ontvangen?
Handelingen 20:29 - Ongelovigen
Handelingen 21:9 - Voor wie profeteerden deze dochters van Filippus?
Handelingen 26:18 - een erfdeel onder de geheiligden
Handelingen 26:18 - Gaat het hier niet om twee dezelfde dingen?
Handelingen 26:20 - Met hun berouw in overeenstemming