Snel zoeken:
Jakobus

Jakobus 1:2 - Kun je onder 'verzoeking' verstaan: 'benauwdheid', 'verdrukking'?
Jakobus 1:2 - Heeft beproeving ook een resultaat wat dit aardse leven betreft?
Jakobus 1:4 - Zijn deze twee verzen niet tegenstrijdig?
Jakobus 1:5 - Moet je daar lang op wachten?
Jakobus 1:6 - Wat is het verschil tussen niet geloven en twijfelen?
Jakobus 1:13 - Kun je verdrukking ook als verzoeking beschouwen?
Jakobus 1:18 - Waaruit blijkt dat dit vers over wedergeboorte spreekt?
Jakobus 1:27 - Horen daar ook alleenstaanden bij?
Jakobus 1:27 - Wat is er bedoeld met zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren?
Jakobus 2:6 - Waarom sleepten de rijken de armen voor de rechtbank?
Jakobus 2:13 - Graag een uitleg van dit vers
Jakobus 2:14 - Kan iemand werkelijk geloven en dat zonder werken?
Jakobus 2:18 - Is een geloof dat uit werken voortkomt ook een geloof?
Jakobus 2:18 - Welke vertaling is juist?
Jakobus 2:24 - Is de leer van Jakobus niet in strijd met die van Paulus?
Jakobus 3:9 - Graag wat uitleg van deze tekst
Jakobus 4:3 - Graag een uitleg van deze tekst
Jakobus 4:4 - Graag een uitleg van deze verzen
Jakobus 4:7 - Hoe moet je weerstand bieden aan de duivel? Hoe zit dat met je gedachten?
Jakobus 4:7 - Is de hand van God er niet juist om ons te beschermen?
Jakobus 4:15 - De afkorting D.V.
Jakobus 5:1 - Op welke tijd slaat dit?
Jakobus 5:14 - Hoe en wanneer moeten we dit toepassen in onze tijd?
Jakobus 5:20 - Wat wordt bedoeld met 'een ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken'?