Snel zoeken:
1-Johannes

1-Johannes 1:5 - Het lot van de ongelovigen
1-Johannes 1:7 - Het is toch verschil tussen de woorden zonde en zonden?
1-Johannes 1:7 - Kan het bloed van de Heer Jezus onze zondige natuur wel reinigen?
1-Johannes 1:9 - Aan wie moeten wij onze zonden belijden: aan de Vader of aan de Zoon?
1-Johannes 2:2 - Betekent dat dan alle mensen gered zijn?
1-Johannes 2:2 - Waarom staat er een verzoening en niet de verzoening? Hij is toch niet een Zoon van God, maar de Zoon van God; niet een Verlosser, maar de Verlosser?
1-Johannes 2:10 - Zonden vergeven
1-Johannes 2:15 - Valt alles in de wereld in de drie categorieŽn van 1 Joh. 2:16?
1-Johannes 2:16 - Kan het woord wereld vervangen worden door satan?
1-Johannes 2:16 - Veroorzaken macht en bezit volgens deze tekst de hebzucht, de zondigebegeerten en de hoogmoed?
1-Johannes 2:16 - Wat betekent 'een hovaardig leven'?
1-Johannes 2:18 - De gemeente, het huis van God 12...............................................(jrg 109 1966)
1-Johannes 2:25 - Hoe kun je het eeuwige leven bezitten (Joh. 5:24) terwijl je het volgens deze tekst nog moet verwerven?
1-Johannes 2:28 - Leren deze verzen ons dat we kinderen van de Heer Jezus zijn?
1-Johannes 3:2 - Een mens kan toch niet gelijk worden aan zijn Maker?
1-Johannes 3:6 - Maar ik zondig helaas nog wel
1-Johannes 3:15 - Graag een nadere verklaring over het tijdelijk aspect van het bezit van het eeuwig leven?
1-Johannes 3:15 - Heeft dit vers met de uitverkiezing te maken? Is die er?
1-Johannes 4:17 - Wat betekent de uitspraak dat 'zoals Hij is, wij nu al zijn in deze wereld'?
1-Johannes 5:7 - Wat wordt bedoeld met: de Geest, het water en het bloed?
1-Johannes 5:13 - Heeft zo iemand dan het eeuwige leven?
1-Johannes 5:16 - Wat is zonde tot de dood?
1-Johannes 5:18 - Een speelbal van satan