060 De Verzekeringsagent

Hebt ge wel eens een verzekeringsagent aan de deur gehad? Lastige mensen, vindt u niet? Ze willen persé een post plaatsen en trachten u te overbluffen, door de vloed van hun argumenten, zodat ge ten slotte met een zucht de polis in ontvangst neemt en uw premie betaalt. Waarom zou u het ook niet doen? Veronderstel eens, dat er brand in uw woning ontstond. Wat een schade! Nu slechts f 10 betalen en de maatschappij draagt de strop. Ja, waarom ook niet!

Dit blaadje wil ook zo’n verzekeringsagent wezen. Misschien ook lastig! Voor een wellicht nooit uitbrekende brand hebt ge uw voorzorgen genomen; hebt ge echter al maatregelen getroffen voor de zeker intredende dood? Hebt ge u daarvoor al verzekerd, dit is veilig gesteld? Ge zult zeggen, dat alle mensen toch sterven moeten. Dat is waar. En voor het sterven dat is het buiten werking treden van uw lichaam kunt ge u niet veilig stellen. Er staat evenwel geschreven: “Het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel”. En vriend, hebt ge u voor dat oordeel reeds “zeker” gesteld? Jezus Christus, Gods Zoon, heeft op het kruis het oordeel van God gedragen, opdat allen, die in Hem geloven zullen, d.w.z. die het willen erkennen, dat hij daar hing in hun plaats, niet in het oordeel Gods omkomen, maar het eeuwige leven beërven.

Men vroeg eens aan een meisje hoe het kwam, dat de doodsengel in Egypte aan die huizen, waar het bloed aan de deurposten gestreken was, voorbij ging. “Wel”, antwoordde ze, “daar was de dood reeds geweest” (het lam was n.l. gedood).

Zo gaat ook het oordeel Gods aan u voorbij als ge schuilt achter het bloed van Christus, dat hij stortte op Golgotha. Want daar is het oordeel Gods reeds voltrokken.

Veilig in Jezus armen,
Veilig aan Jezus hart.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies