Mattheüs 00:00 De vier evangeliën

Betreft: De vier evangeliën Vraag: Waarom verschilt het evangelie van Johannes zo van de andere [...]

Mattheüs 01 Huwelijk – Verhouding vrouw tot famillie

Betreft: Verhouding vrouw tot familie Vraag: Als een vrouw trouwde, verloor zij dan haar eigen [...]

Mattheüs 01 Geslachtsregisters

Betreft: Mt 1 en Lk. 3 Vraag: Wat is de bedoeling van de in deze [...]

Mattheüs 01:19 Bij de rechters aanklagen

Betreft: Mt 1: 19 Vraag: Als Jozef rechtvaardig was had hij Maria toch bij de [...]

Mattheüs 02:01 Kwamen de wijzen niet uit het oosten?

Betreft: Mt 2: 1,2 Vraag: Volgens de schrijver Pé de Bruin kwamen de wijzen niet [...]

Mattheüs 02:13 Naar de tempel of naar Egypte

Betreft: Mt 2: 13-15 Vraag: In Mt 2: 13-15 lezen we dat Jozef en Maria [...]

Mattheüs 02:15 Dubbele betekenis

Betreft: Mt 2: 15 Vraag: Heeft de profetie van Hs.11: 1 een dubbele betekenis? Slaat [...]

Mattheüs 03:06 Hoe kwam Johannes er toe om mensen te dopen?

Betreft: Mt 3: 6 Vraag: Hoe kwam Johannes er eigenlijk toe om mensen te dopen? [...]

Mattheüs 03:07 Kunt u dit gedeelte uitleggen?

Betreft: Mt 3: 7-12 Vraag: Kunt u dit gedeelte uitleggen? Antwoord: We moeten goed in [...]

Mattheüs 03:13 Waarom moest de Heer Jezus gedoopt worden?

Betreft: Mt 3: 13,14 Vraag: Waarom moest de Heer Jezus gedoopt worden? Antwoord: Men zegt [...]

Mattheüs 04 Geen echte verzoeking

Betreft: Mt. 4 in licht van Hb. 4: 15 Vraag: Was de verzoeking voor de [...]

Mattheüs 05:17 Nieuwe verbond en de genade

Betreft: Mt 5:17 Vraag: Hoe leg je Matteüs 5:17 in het licht van het nieuwe [...]

Mattheüs 05:18 Zal de hemel vergaan?

Betreft: Mt 5: 18 en 24: 35 Vraag: Dat de aarde zal vergaan weet ik, [...]

Mattheüs 05:28 Uitrukken van oog letterlijk bedoeld?

Betreft: Mt 5: 28 Vraag: Is het uitrukken van het rechteroog letterlijk bedoeld? Antwoord: Dit [...]

Mattheüs 05:39 Bergrede en de wet

Betreft: Mt 5: 39 Vraag: U contrasteert in de cursus Rm.12: 17 met Ex.21: 24. [...]

Mattheüs 05:43 Van iemand houden die mij kwaad doet?

Betreft: Mt 5: 43,44 Vraag: Kan ik van iemand houden die mij kwaad doet?Kan ik [...]

Mattheüs 06:06 Niet voor je eten mag bidden?

Betreft: Mt 6: 6 Vraag: Betekent dit vers dat je niet voor je eten mag [...]

Mattheüs 06:06 Bidt tot uw Vader die in het verborgen is

Een drievoudige test De Heer Jezus gaf zijn discipelen de opdracht te bidden tot de [...]

Mattheüs 06:09 Een gebed voor de joden en niet voor christenen?

Betreft: Mt 6: 9-13; (Lk. 11: 2-4) Vraag: In Mt. 6 treffen we het volmaakte [...]

Mattheüs 06:13 God verzoekt toch niemand

Betreft: Mt. 6: 13; Jk.1: 13 Vraag: (1) Wat betekent: ‘Leid ons niet in verzoeking’? [...]

Mattheüs 08:12 Zonen van koninkrijk uitgeworpen?

Betreft: Mt. 8: 12 Vraag: Hoe kunnen kinderen/zonen van koninkrijk uitgeworpen worden? Zij behoren toch [...]

Mattheüs 09:30 Waarom niet zeggen dat Hij de Christus was?

Betreft: Mt 9: 30 (vgl. 16: 20; Mk.1: 43) Vraag: Waarom verbood Jezus zijn discipelen [...]

Mattheüs 10:05 Waarom dit bevel aan de dicipelen?

Betreft: Mt 10: 5, 6 Vraag: Waarom werd aan de discipelen het bevel gegeven om [...]

Mattheüs 10:10 Verkrijgt u – noch male tot de weg

Betreft: Mt 10: 10; Mk.6: 8; Lk.9: 3; 10: 4; 22: 35,36 Vraag: Wat betekent: [...]

Mattheüs 10:28 Is er verschil tussen ziel en geest?

Betreft: Mt.10: 28; 1 Th.5: 23 en Hb 4: 12 Vraag: Is er verschil tussen [...]

Mattheüs 11:13 Is Johannes de Doper nu Elia of niet?

Betreft: Mt 11: 13,14 Vraag: Is Johannes de Doper nu Elia of niet? Gaat alle [...]

Mattheüs 11:25 Wat wordt met ‘deze dingen’ bedoeld?

Betreft: Mt 11: 25 Vraag: Wat wordt met ‘deze dingen’ bedoeld? Antwoord: In het voorafgaande [...]

Mattheüs 12:03 Hoe weet u dat dit in Nob afspeelde?

Betreft: Mt 12: 3, 4 Vraag: Hoe weet u dat wat hier staat zich dit [...]

Mattheüs 12:31 Een belediging van de Geest

Betreft: Mt 12: 31,32; Mk. 3: 28,29; Lk. 12: 10 Vraag: (1) Een belediging van [...]

Mattheüs 12:39 Wat wordt bedoeld met het teken van Jona?

Betreft: Mt 12: 38-40 Vraag: Wat wordt bedoeld met het teken van Jona? Antwoord: Over [...]

Mattheüs 12:42 Wie is de ‘koningin van het zuiden’?

Betreft: Mt 12: 42 Vraag: Wie is bedoeld met de uitdrukking ‘koningin van het Zuiden’? [...]

Mattheüs 12:43 Hoe kan een onreine geest weer terugkeren?

Betreft : Mt 12:43-45; L:k 11: 24-26 Vraag: Hoe kan een onreine geest weer terugkeren [...]

Mattheüs 13:11 Geheimhouden van deze geheimenissen?

Betreft: Mt 13: 11,35 Vraag: Wat is de zin van het geheimhouden van deze geheimenissen? [...]

Mattheüs 13:32 De vogelen des hemels?

Betreft: Mt 13: 32 Vraag: Wat wordt bedoeld met de vogelen des hemels? Antwoord: Volgens [...]

Mattheüs 13:35 Zuurdeeg

Betreft: Mt 13: 33 Vraag: U zegt dat zuurdeeg altijd iets verkeerds voorstelt maar wat [...]

Mattheüs 13:45 De koopman

Betreft: Mt 13: 45 Vraag: Stelt de koopman de zondaar voor, die de wereld en [...]

Mattheüs 13:55 Broers van de Heer Jezus?

Betreft: Mt 13: 55 en 10: 2-4 en Luk.6 Vraag: Zijn Jacobus, de zoon van [...]

Mattheüs 15:5 Gods gebod krachteloos?

Betreft: Mt 15: 5, 6 Vraag: Waardoor maakten de Farizeeërs Gods gebod krachteloos? Antwoord: Het [...]

Mattheüs 15:19 Wat bedoelt de Heer Jezus hier?

Betreft: Mt 15: 19 Vraag: Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Antwoord: De Heer maakt [...]

Mattheüs 15:26 Van ‘hond’ een ‘schaap’?

Betreft: Mt 15: 26/ 2 Pt 2: 22 Vraag: Moeten we aannemen dat de Kananese [...]

Mattheüs 16:6 Zijn deze verzen niet met elkaar in tegenspraak?

Betreft: Mt 16: 6 en 12 in verg. met Mt 23: 3 Vraag: Zijn deze [...]

Mattheüs 16:17 Bloed en vlees of vlees en bloed

Betreft: Mt 16: 17; 1 Ko 15: 50; Gl.1: 16; Ef.6: 12 Vraag: Wat wordt [...]

Mattheüs 16:18 Wat betekent dit vers precies?

Betreft: Mt 16: 18 Vraag: Wat betekent dit vers precies? Antwoord: Petrus belijdt dat Jezus [...]

Mattheüs 17 Verheerlijking op de berg

Betreft: Verheerlijking op de berg Vraag: Waarom komt er geen verslag van de verheerlijking op [...]

Mattheüs 18:10 Heeft elke gelovige zijn beschermengel?

Betreft: MT 18: 10 en 11 Vraag: Mag uit deze teksten afgeleid worden, dat elke [...]

Mattheüs 18:17 In de hemel ontbonden zijn

Betreft: Mt 18: 17,18 Vraag: Betekent het ‘in de hemel ontbonden zijn’ dat de betreffende [...]

Mattheüs 18:21 Er komt aan vergeving een keer een eind?

Betreft: Mt 18:21 Vergeving schenken Vraag: Kun je iemand zijn zonde vergeven als hij die [...]

Mattheüs 19:6 Mag je blijven zoeken naar een levensgezel(lin)?

Betreft: Mt 19: 6 Vraag: In hoever voegt God man en vrouw samen? Moeten we [...]

Mattheüs 19:11 Drie soorten gesnedenen

Betreft: Mt 19: 11 Vraag: Over welke drie soorten gesnedenen gaat het in dit vers? [...]

Mattheüs 19:24 Deze tekst neemt toch veel moed en hoop weg?

Betreft: Mt. 19: 24 Vraag: Deze tekst neemt toch veel moed en hoop weg? Antwoord: [...]

Mattheüs 19:28 Alleen voor de 12 discipelen?

Betreft: Mt 19: 28 Vraag: Deze belofte geldt toch alleen voor de 12 discipelen? Welke [...]

Mattheüs 19:28 Wat houdt het richten in?

Betreft: Mt 19: 28b Vraag: Wat houdt het ‘richten’ waarover in dit vers sprake is, [...]

Mattheüs 19:28 ‘Wedergeboorte’ en ‘wedergeboren worden’?

Betreft: Mt 19: 28 (c) Vraag: (a) Wat is het verschil tussen ‘wedergeboorte’ en ‘wedergeboren [...]

Mattheüs 20:28 Voor allen

Betreft: Mt 20: 28; 1Tm. 2.6 Vraag: Waarom staat in Mt 20: 28 niet ‘voor [...]

Mattheüs 22:11 Bruiloftskleed

Betreft: Mt 22: 11 Vraag: Kregen alle mensen die van de straat in de bruiloftszaal [...]

Mattheüs 22:14 Geen bemoedigende tekst, wat moet ik daarmee?

Betreft: Mt. 22: 14 (a) Vraag: Dit is geen bemoedigende tekst. Wat moet ik daarmee? [...]

Mattheüs 22:33 Strikvragen

Betreft: Mt 22: 33 Vraag: De betekenis van dit vers is mij geheel onduidelijk. Kunt [...]

Mattheüs 22:44 Wiens zoon de Christus is

Betreft: Mt 22: 44,45 Vraag: Wat betekenen deze verzen? Antwoord: De Heer Jezus vraagt de [...]

Mattheüs 23:36 Dit geslacht

Betreft: Mt. 23: 36 Vraag: Hoe moeten we de uitdrukking ‘dit geslacht’ verstaan? Antwoord: 1) [...]

Mattheüs 24:22 De antichrist openbaar

Betreft: Mt 24: 22 Vraag: U stelt dat de opname moet plaatsvinden voordat de afval [...]

Mattheüs 24:29 Grote Verdrukking

Betreft: Mt 24: 29,30 Vraag: De Grote Verdrukking komt toch na de opname van de [...]

Mattheüs 24:36 Jezus Christus God?

Betreft: Mt 24: 36 Vraag: Als Jezus Christus God is, hoe moeten we dan Mt. [...]

Mattheüs 24:45 Op een dag dat hij het niet verwacht

Noemt u zich een Christen? Is u lid van de een of andere Kerk of [...]

Mattheüs 25:31 Schapen

Betreft: Mt. 25: 31-46 en Ef. 2: 8,9 Vraag: Zijn deze gedeelten niet met elkaar [...]

Mattheüs 25:31 Geloof of daden?

Betreft: Mt.. 25: 31-46 Vraag: Het oordeel waarover hier sprake is wordt niet geveld aan [...]

Mattheüs 26:13 Rechtvaardiging

Betreft: Mt. 26: 13 Vraag: Heeft wat in dit vers staat met rechtvaardiging te maken? [...]

Mattheüs 26:24 Werd Judas niet gedwongen te verraden?

Betreft: Mt .26: 24 Vraag: Judas werd niet gedwongen de Heer Jezus te verraden, toch [...]

Mattheüs 26:27 Geen druivensap, ongezuurd brood?

Betreft: Mt. 26: 27 Vraag: Is het van belang dat er wijn bij het avondmaal [...]

Mattheüs 26:28 Mijn verbond?

Betreft: Mt. 26: 28 Vraag: Wat houdt de uitdrukking ‘mijn’ verbond in? Antwoord: Andere vertalingen [...]

Mattheüs 26:29 Volgorde brood en wijn

Betreft: Mt 26: 29 en Lk. 22: 18 Vraag: Het lijkt erop dat in Lk. [...]

Mattheüs 26:52 Geweldloos

Betreft: Mt. 26: 52 Vraag: Is dit geen oproep om geweldloos te zijn en geen [...]

Mattheüs 26:63 Met een eed antwoord?

Betreft: Mt. 26: 63 Vraag: Heeft Jezus met een eed antwoord gegeven aan de hogepriester? [...]

Mattheüs 27:9 Jeremia of Zacharia?

Betreft: Mt 27: 9 Vraag: In deze tekst wordt Zc. 11: 13 geciteerd, terwijl er [...]

Mattheüs 27:19 Moest Pilatus zijn handen van Jezus aftrekken?

Betreft: Mt 27: 19 Vraag: Betekenen de woorden ‘bemoei u niet’ of ‘heb niets te [...]

Mattheüs 27:44 De rovers in Mattheüs en Markus

Betreft: Mt 27: 44 Vraag: Hoe komt het dat de mededelingen over de rovers in [...]

Mattheüs 27:46 Door zijn Vader verlaten

Betreft: Mt .27: 46 Vraag: Soms hoor je een broeder in de samenkomst zeggen dat [...]

Mattheüs 27:52 Wat voor opstanding was dat?

Betreft: Mt 27: 52 Vraag: Wat voor opstanding was dat? Antwoord: Opwekkingen tot het natuurlijk [...]

Mattheüs 28:01 Beide Maria’s op weg naar het graf

Betreft: Mt 28: 1,2 Vraag: In Mattheüs wordt vermeld dat de beide Maria’s op weg [...]

Mattheüs 05 Waarom noemen we deze toespraak ‘de Bergrede’?

Betreft: Mt. 5-7 en belijden van zonden Vraag: Waarom noemen we deze toespraak ‘de Bergrede’? [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies