041 In het begin schiep God

De Bijbel is een geweldig boek. Neem nu eens het allereerste vers uit dit boek. [...]

043 Licht in de duisternis

Het is pikdonker. In de voormalige boerderij zoek ik voorzichtig mijn weg. Ik struikel over [...]

040 Het hoogste ideaal

Het is merkwaardig op te merken hoeveel tijd en geld de mensen in het algemeen [...]

044 Manieren van zendingbedrijven

Hoe bedrijven we zending? a. In het verleden gebeurde dat doordat men zich vestigde in [...]

045 Wat verstaan we onder zending?

Wanneer mensen uit een christelijk land naar het buitenland gaan om daar het evangelie van [...]

000 Info over de rubriek evangelisatie

Informatie over deze rubriek In deze rubriek zijn en worden bij elkaar gebracht: We beginnen [...]

001 Tentzending ‘De Blijde Boodschap’ (a)

TENTZENDING DE BLIJDE BOODSCHAP Ze is gedoemd te sterven In een leerboek voor godsdienstonderwijs op [...]

001 Tentzending ‘De Blijde Boodschap’ (b)

Met mijn broer en een vriendje van school mocht ik met mijn ouders mee naar [...]

002 Uit het leven van een straatprediker

Anekdotes uit de dienst van wijlen broeder C.J. Vink Een ‘collega’ die ruimte wist te [...]

003a Veertig jaar evangelisatiewerk 1948-1988

Veertig jaar evangelisatiearbeid in Friesland 1948 – 1988 J.Ph. F Het is ruim veertig jaar [...]

003b Veertig jaar evangelisatiewerk1948-1988

Veertig jaar evangelisatiearbeid in Friesland (1948 – 1988) J. Ph. Fijnvandraat In de jaren 1948 [...]

004 Uit de geschiedenis van de Jongenskampen

De jongenskampen Met deze kampen die nu (anno 2006) nog steeds gehouden worden op de [...]

005 Uitleg van de Tabernakel op de Expo-Exodus te Rhederoord (1)

UITLEG TABERNAKEL op de EXPO-EXODUS op het terrein van kasteel Rhederoord in de Steeg.Attentie: De [...]

006 Uitleg van de Tabernakel op de Expo-Exodus in Rhederoord (2)

B. IN DE VOORHOF Nu staan we in de voorhof. Vlak voor ons zien we [...]

007 Getuigen en evangeliseren

De opdracht Niet iedere gelovige bezit de gave van een evangelist, maar wel heeft elke [...]

008 De wereldgodsdiensten geïllustreerd

Confucianisme, Boeddhisme, Islam, Christendom Er zijn heel wat boeken geschreven om bovenstaande wereldgodsdiensten toe te [...]

009 Het starten en runnen van een evangelische boekhandel

Dit artikel is een aantal jaren geleden opgesteld. Bepaalde technische zaken zullen moeten worden gecontroleerd [...]

010 Ontstaan Fakkelketen (kort overzicht)

Geschiedkundig overzicht ontstaan van de boekhandelketen De Fakkel In de zestiger jaren begon JGF particulier [...]

011 Evangeliseren is strijden

Indertijd heb ik eens een artikel geschreven onder de titel: ‘Strijd… de goede strijd’. Daarin [...]

012 Motieven voor evangelisatie

Algemene inleiding: zuivere en onzuivere motievenalleen zuivere bespreken?… neeeerst zuivere… nee >> Kol. 3:12 vóór [...]

020 Hoe groter zondaar

Hoe groter zondaar, hoe milder evangelie Bovenstaande uitspraak hoorde ik eens uit de mond van [...]

021 De sluiting van de deur zit aan de binnenkant

Openbaringen 3:20 – De sluiting van de deur zit aan de binnenkant Iemand zei eens [...]

023 Water – vlak bij de hand

Jesaja 55:1 – Water… vlak bij de hand In mijn Engelse ‘bronboekje’ kwam ik een [...]

024 Wilt u de Vader kennen?

De les van Joh. 8 : 12 – 20 In het begin van dit hoofdstuk [...]

025 Luipaarden bij de dode zee?

PAS OP VOOR LUIPAARDEN BIJ DE DODE ZEE Wie naar Israël reist, kan bij de [...]

026 Is de mens goed?

Leeuwarden 24 september 1990 Van de heer S. kreeg ik uw reactie op een nummer [...]

027 De reactie van een Islamiet op het evangelie

‘Wat is dat voor een vader, die zijn zoon straft voor het kwaad dat anderen [...]

028 Drank-drugs-geweld-sex-eer-geld

Samenvatting van een evangelisatie-toespraak Drank – Drugs – Geweld- Sex – Eer – Geld Maken [...]

029 Een brief over ‘zware prediking’

Beste H, Deze predikant gaat uit van een eenzijdige prediking en vervalt dan in eenzijdige [...]

030 Je voor God verstoppen of God wegstoppen

Er zijn mensen, die proberen zich voor God te verstoppen. Ze kunnen zichzelf niet wijsmaken [...]

031 De reactie van een Islamiet op het evangelie

Wat is dat voor een vader? ‘Wat is dat voor een vader, die zijn zoon [...]

032 Gods gedachten ten opzichte van de zondaar

Ezechiël 33:11 – Gods houding ten opzichte van de zondaar 1 Een fantastische verklaring:”Ik heb [...]

033 Als varkens op weg naar het abattoir

Rowland Hill was een destijds bekende prediker in Engeland die een keer in een evangelisatieprediking [...]

034 Mislukkingen in wat voor opzicht?

Hoe merken we dat we grote mislukkelingen zijn? In eerste instantie had ik in dit [...]

201 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 1:1-5

Johannes 1:1 – Leven en Licht Vier volgelingen van Jezus Christus hebben een verhaal geschreven [...]

202 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 1:5-12

Johannes 1:5 – De wereld moest Hem niet Volgens de oude joodse boeken (door christenen [...]

203 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 1:13-18

Johannes 1:13 – Niemand heeft ooit God gezien De uitspraak, dat er nog nooit iemand [...]

204 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 1:19-28

Johannes 1:19 – ‘Ik ben de stem van een roepende in de woestijn’ Deze uitspraak [...]

205 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 1:19-34

Johannes 1:19 – ‘Zie het Lam Gods’… waar heeft die man het over? Misschien vindt [...]

208 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 2:1-12

Johannes 2:1 – Jezus op een bruiloft Er zijn mensen, die menen dat er alleen [...]

209 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 2:13-22

Johannes 2:13 – Jezus Christus weet van optreden ‘Hij maakte een zweep van touw en [...]

210 Het Johannesevanglie in Vogelvlucht 2:23-25

Johannes 2:23 – Geloven en geloven is twee Wereldgodsdiensten Er zijn maar weinig mensen die [...]

212 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 3:22-36

Johannes 3:22 – ‘Hij moet meer, maar ik minder worden’ De titel van dit stukje [...]

213 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 4:1-42

Johannes 4:1 – Vijf mannen hebt u gehad Op een bepaald moment reisde Jezus Christus [...]

214 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 4:43-54

Johannes 4:43 – De tekenen bewijzen dat Jezus de Messias is In het eerste deel [...]

215 Het Johannesevangelie in Vogelvlucht 5:1-18

Johannes 5:1 – Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook Toen Jezus [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies