Hoe kan ik een probleem vergeten, hoe krijg ik rust?

Deze vraag werd ons door een lezeres gesteld. Graag willen we daarop als volgt ingaan: [...]

Vraag over de doop

Antwoord op brief Graag wil ik ingaan op je vraag. Het is fijn dat je [...]

Lofzingen in het paradijs

Vraag: “De heiligen-schaar lofzingend in zijn woning” (lied 148: 1) moet een schaar van ontslapen [...]

De kromgebogen vrouw

Lukas 13:11 – Naar aanleiding van een bespreking over Lk 13 werden mij de volgende [...]

De inwonende zonde

Iemand zat met het probleem dat ze nog steeds merkte dat er zonde in haar [...]

Aanbidden Jehova’s getuige

Iemand stelde een vraag over aanbidden in verband met opmerkingen van een Jehova’s getuige. De [...]

Aandoen

Romeinen 13:12 Vraag: Wat is de betekenis van het woord ‘aandoen’ in Schriftplaatsen als Rm [...]

Aanschouwen van God

Vraag: Zullen wij eenmaal God zien of blijft dat een onmogelijkheid? – 1-Samuël 15:29 Antwoord: [...]

Aarde – De ouderdom

Deuteronomium Vraag: Onlangs heeft men beenderen gevonden, die volgens de geleerden 240 miljoen jaren oud [...]

Aarts in aartsvader

Vraag: Waarom wordt ‘aarts’ in het woord ‘aartsvader’ met een ‘t’ geschreven en niet met [...]

Aartsengelen – welke zijn er?

Vraag: Welke aartsengelen zijn er? Antwoord: Er wordt in de Bijbel maar één engel een [...]

Aartsvaders – Interllectueel begaafden?

Betreft: Ontwikkeling van Abraham, Isaäk e.a. Vraag: De taal die de aartsvaders gebruiken komt zo [...]

Abraham – Het taalgebruik

Betreft: Het taalgebruik van Abraham, Job, e. a. bijbelse personen. Vraag: Het taalgebruik van bovengenoemde [...]

Abraham en de kloof van de zondeval

Betreft: Abraham en de kloof van de zondeval Vraag: Vaak wordt er gezegd dat er [...]

Adam en Eva – Nakomelingen voor de zondeval

Betreft: Nakomelingen van Adam en Eva vóór de zondeval. Vraag: U zegt: ‘Adam verwekte pas [...]

Afgoden

Betreft: Bestaan van afgoden Vraag: a) Ik ben het er niet mee eens, dat er [...]

Afgoden – In wat voor zin?

Betreft: Afgoden … in wat voor zin? Vraag: In de les brengt u naar voren [...]

Afgrond – Wat moeten we hieronder verstaan?

Betreft: Afgrond Vraag: Wat moeten we hieronder verstaan ? Antwoord: In het gewone spraakgebruik gaat [...]

Afval der heiligen?

Betreft: Afval der heiligen? Vraag: (a) U zegt dat een gelovige niet kan afvallen of [...]

Afzetten tegen kerk

Betreft: Afzetten tegen kerk Vraag: Mag een christen zich afzetten tegen de kerk in deze [...]

Afzondering van de wereld

Betreft: Afzondering van de wereld Vraag: Abram moest land en familie verlaten. In hoever moeten [...]

Alcoholische dranken

Betreft: Gebruik van alcoholische dranken Vraag: Door niet zulke prettige ervaringen van huis uit heb [...]

Amandelboom

Jesaja 1:11 – Onderwerp: Amandelboom Vraag: Kunt u iets zeggen over de amandelboom wat de [...]

Amorieten en Amelakieten

Betreft: Amorieten en Amelakieten Vraag: Waar stammen deze van af? Antwoord: De Amorieten (de naam [...]

Apart zitten in samenkomsten

Betreft: Apart zitten (mannen en vrouwen gescheiden) in godsdienstige samenkomsten. Vraag: Is dit gescheiden zitten [...]

Apostel, discipel

Betreft: Apostel, discipel Vraag: Wat is het verschil tussen een apostel en een discipel Antwoord: [...]

Apostelen in deze tijd

Betreft: Aanwezigheid van apostelen in deze tijd. Vraag: U stelt dat er nu geen apostelen [...]

Arbeid na de zondeval

Betreft: Arbeid na de zondeval Vraag: (1)Is arbeid na de zondeval nog wel een zegen? [...]

Aristarchus

Betreft: Aristarchus Vraag: Wat is er over Aristarchus bekend? Antwoord: Aristarchus wordt een aantal keren [...]

Ark van Noach

Betreft: Ark van Noach Vraag: Wat zegt u van de stelling dat het verhaal van [...]

Arminius en Gomarus

Betreft: Arminius en Gomarus Vraag: Hoe zat het precies met de tegenstelling in leer tussen [...]

Atoomoorlog

Betreft: Kwestie van atoomoorlog Vraag: Kan God een atoomoorlog voorkomen? God wil toch geen rechtvaardige [...]

Avondmaal

Betreft: Avondmaal Vraag: Antwoord: Judas aan het avondmaal. Als je Lk 22: 7-30 leest lijkt [...]

Avondmaal vieren

Betreft: Avondmaal-vieren Vraag: Kunnen gelovigen van verschillende kerken en gemeenten samen avondmaal vieren op iedere [...]

Avondmaalsbrood

Betreft: Avondmaalsbrood Vraag: Moet het avondmaalsbrood niet ongezuurd zijn? Het stelt toch het lichaam van [...]

Begraven of cremeren

Betreft: Begraven of cremeren Vraag: Is er een bijbelse onderbouwing te geven voor begraven of [...]

Behoud en afval

Betreft: Eeuwig behoud en afval Vraag: Wat gebeurt er als je je van Jezus afkeert [...]

Behoud van (alle) mensen

Betreft: Behoud van de (alle) mensen Vraag: Christus is toch gestorven voor alle mensen, zijn [...]

Behoudenis en beloning

Betreft: Behoudenis en beloning. (Mt. 25: 14-30; Lk 19: 11-27; 1 Ko 3: 10-15) Vraag: [...]

Behoudenis van een Israëliet in deze tijd

Betreft: Behoudenis van een Israëliet Vraag: Hoe zit het met de behoudenis van een Israëliet [...]

Behoudenis van heidenen

Betreft: Behoudenis van heidenen (Rm. 1: 19,20) Vraag: Jezus Christus is voor ons gestorven. Door [...]

Behoudenis van hen die in zonde sterven

Betreft: Behoudenis van hen die in zonde sterven Vraag: a. Als een gelovige (geen naamchristen) [...]

Bekering – Aspecten van

Betreft: Aspecten van bekering Vraag: a) Zijn we wel in staat ons te bekeren? Als [...]

Bekering – Dagelijkse

Betreft: Dagelijkse bekering Vraag: Moet je je niet dagelijks bekeren? Antwoord: (a) Het woord bekering [...]

Bekering – Een crisis?

Betreft: Bekering, een crisis? Vraag: Kun je je wel bekeren zonder dat je in een [...]

Bekering – Gevolgen van

Betreft: Gevolgen van bekering Vraag: Als je bent bekeerd, wat betekent dat dan in de [...]

Bekering – Niet willen of niet kunnen

Betreft: Bekering, niet willen of niet kunnen Vraag: Als iemand zich niet bekeert is dat [...]

Bekering – Als werk van God

Betreft: Bekering als werk van God Vraag: In Adam zijn we toch aan de drievoudige [...]

Bekering en berouw

Betreft: Bekering en berouw Vraag: Is bekeren omdraaien? Wat betekent ‘berouw’? Antwoord: Het Nieuwe Testament [...]

Bekering en besef van wedergeboorte

Betreft: Bekering en besef van wedergeboorte Vraag: Hoe weet je dat je wederom geboren bent. [...]

Bekering na opname van de Gemeente

Betreft: Bekering na opname van de Gemeente Vraag: Als de Gemeente opgenomen wordt blijven de [...]

Bekering na opname – voor wie geldt dat

2-Thessalonicenzen 2:11 Vraag: a) Zijn het alleen nog Joden die tot geloof komen, of ook [...]

Belijden

Betreft: Belijden Vraag: Moet je alles wat je gedaan hebt altijd met naam en toenaam [...]

Belijden van zonden – Hoe weet ik welke zonden?

Betreft: Belijden van zonden Vraag: Hoe weet ik welke zonden ik in een dag gedaan [...]

Belijden van zonden – Ik zie mijn zonden niet

Betreft: belijden van zonden Vraag: Ik zie mijn eigen zonden van een dag niet, hoe [...]

Beschermengelen

Betreft: Beschermengelen Vraag: 1) Moeten we aannemen dat ieder mens een beschermengel heeft die bij [...]

Besnijdenis

Betreft: Besnijdenis Vraag: In het OT lezen we over een letterlijke besnijdenis. Bij de Joden [...]

Bezetenheid en ziekte

Betreft: Bezetenheid en ziekte Vraag: Welk verband is er tussen ziekte (pijn) en bezetenheid? Antwoord: [...]

Bezit verkopen als je Jezus volgt?

Betreft: Bezit verkopen als je Jezus volgt? Vraag: De Heer stelde aan de ‘rijke jongeling’ [...]

Biblicisme

Betreft: Biblicisme Vraag: Wat wordt daaronder verstaan? Antwoord: We noemen de uitleg van een bepaalde [...]

Bidden – Beperkingen

Betreft: Beperkingen t.a.v. het bidden Vraag: Moeten we bij het bidden ook beperkingen in acht [...]

Bidden – Hoe, waar en wanneer

Betreft: Bidden Vraag: Hoe, waar en wanneer moet je bidden? Antwoord: Hoe bidden we?Onze innerlijke [...]

Bidden in de Geest

Betreft: Bidden in de Geest (Ef 6: 18; Jd:: 20) Vraag: Wat is bidden in [...]

Bidden in het wilde weg

Betreft: Bidden in het wilde weg Vraag: U zegt dat we niet in het wilde [...]

Bidden tot God – Ik kan niet zo mooi bidden

Betreft: Het bidden tot God Vraag: Hoe bid ik tot God. Ik kan niet zo [...]

Bidden voor het eten

Betreft: Bidden voor het eten Vraag: Ik heb moeite met het bidden voor en na [...]

Bijbel – ‘Grote’ en ‘kleine’ profeten

Betreft: Splitsing van de profetische boeken in ‘grote’ en ‘kleine’ profeten. Vraag: Is de splitsing [...]

Bijbel – De tekst Nestle Marshall

Betreft: De tekst van de Bijbel Vraag: Wie of wat is Nestle-Marshall Antwoord: Eberhard Nestle, [...]

Bijbel – Discussiëren over de

Betreft: Discussiëren over de Bijbel Vraag: Waarom zouden gelovigen niet in discussie moeten gaan met [...]

Bijbel – Geaardheid van de bijbelschrijvers

Betreft: Geaardheid van de bijbelschrijvers Vraag: U schrijft, dat Mozes zachtmoedig was in vergelijking met [...]

Bijbel – Gezag van woord van Paulus

Betreft: Gezag van woord van Paulus (van de apostelen) Vraag: Wat de Heer zegt is [...]

Bijbel – Gods woord

Betreft: De Bijbel als Gods Woord Vraag: De bijbel is niet Gods Woord omdat de [...]

Bijbel – Letterlijk nemen (1)

Betreft: Letterlijk nemen van de Bijbel Vraag: Moeten we alles wat in de Bijbel staat [...]

Bijbel – Letterlijk nemen (2)

Betreft: Letterlijk nemen van de Bijbel Vraag: (a) Moeten we alles wat in de Bijbel [...]

Bijbel – Nieuwe testament = schrift?

Betreft: Nieuwe Testament = Schrift? Vraag: Op grond waarvan worden de geschriften van het N.T. [...]

Bijbel – Ontstaanstijd

Betreft: Ontstaanstijd van de Bijbel Vraag: In hoeveel tijd is de Bijbel ontstaan? Antwoord: Het [...]

Bijbel – Overschrijffouten

Betreft: Overschrijffouten Vraag: Hoe komt het dat bijbelvertalingen onderling verschillen? Antwoord Als we diverse bijbelvertalingen [...]

Bijbel – Schrijvers NT

Betreft: Schrijvers van het Nieuwe Testament Vraag: Wie zijn de schrijvers van het NT?Is de [...]

Bijbel – Schrijvers OT

Betreft: Schrijvers OT Vraag: Wie schreven de boeken van het Oude Testament? Antwoord: Zover we [...]

Bijbel – Staan er leugens in

Betreft: Staan er leugens in de Bijbel? Vraag: Is het niet uitgesproken grof en slecht [...]

Bijbel – Verdwenen bijbelgedeelten?

Betreft: Verdwenen bijbelgedeelten? Vraag: Is het bij u bekend, dat er stukken uit de bijbel [...]

Bijbel – Verschillen tussen bijbelboeken

betreft: Verschil tussen de evangeliën, de Handelingen en de brieven van Paulus. Vraag: Wilt u [...]

Bijbelverklaarders – Verschillen

Betreft: Verschil onder bijbelverklaarders Vraag: Hoe komt het dat er zo’n groot verschil is tussen [...]

Bijbelvertalingen verschillen

Betreft: Bijbelvertalingen verschillen Vraag: (1) Waarom moeten er verschillende bijbelvertalingen zijn? Bijv. de Nieuwe Vertaling [...]

Bitterheid tegenover God

Betreft: Bitterheid tegenover God Vraag: Als je je zonde belijdt bijv. bitterheid tegenover God dan, [...]

Blijven in Christus

Betreft: Blijven in Christus Vraag: Wat betekent de uitdrukking ‘blijven’ in dit verband? Antwoord: In [...]

Bloed zweten – leven geven

Als grote droppels bloed In Lk 22: 44 lezen we over de zware strijd die [...]

Boek des levens

Betreft: Ex.32: 32 e.a. Vraag: (1) Zijn alle mensen, die ooit bestaan hebben en zullen [...]

Borst – Slaan op de

Betreft: Slaan op de borst (Lk 18: 13; 23: 48, 49 Vraag: Dat is toch [...]

Broeders / zusters

Betreft: Broeders / zusters Vraag: Wordt met het woord ‘broeders’ alleen op mannen gedoeld? Als [...]

Broeders van de Heer Jezus

Betreft: De broeders van de Heer Jezus Vraag: Wordt met broeders en zusters van de [...]

Buitenste duisternis – wat is daarmee bedoeld

De vraag is wat met de buitenste duisternis bedoeld wordt. Deze uitdrukking komen we o.a [...]

Calvijn – Kerk-model

Betreft: Kerk-model Vraag: Calvijn heeft de kerk een godsdienstig model gegeven dat de identiteit en [...]

Canon van de Bijbel

Betreft: Canon van de Bijbel Vraag: Teksten als Dt 4: v 2; 12: 32; Sp [...]

Canon van de Heilige Schrift

Betreft: De canon van de Heilige Schrift Vraag: Wie heeft bepaald welke boeken in de [...]

Christenen: gelovigen en getuigenis

Betreft: Christenen: gelovigen en getuigenis Vraag: a) In Hd 11: 26 worden de discipelen voor [...]

Corinthiërs, Colossenzen – Schrijfwijze

Betreft: Schrijfwijze Corinthiërs, Colossenzen Vraag: Is uw bijbel anders dan de mijne, want u schrijft [...]

Dag des Heren

Betreft: De dag des Heren. en de gelovigen Vraag: In hoeverre maken de gelovigen, die [...]

Dag des Heren – Dreigend

Betreft: Dag des Heren zo dreigend Vraag: Waarom wordt er in de bijbel zo dreigend [...]

Dag en nacht

Betreft: Dag en nacht (2 Th. 2:9) Vraag: Je kunt toch niet nacht en dag [...]

De ark in Ethiopië

Vraag: Gisteravond hadden we na de bijbelstudie even een gesprek over het feit, dat er [...]

De begraafplaats van de aartsvaders

Iemand stelde mij een aantal vragen over de begraafplaats van de aartsvaders. Ik neem de [...]

De discipel Judas – was hij bekeerd

Betreft: De discipel Judas Vraag: De discipelen vroegen allemaal: ‘Ik ben het toch niet, die [...]

De geest van Jezus

Betreft: De geest van Jezus Vraag: Als er over de geest van Jezus gesproken wordt [...]

De Heilige Geest – vol zijn / vervuld zijn

Betreft: De Heilige Geest (vol zijn / vervuld zijn ) Vraag: Kunt u de diverse [...]

De hele raad Gods

In HD 20 laatste peric. neemt P.afsch. van de oudsten van Ef. In vrs27 zegt [...]

De toestand na de dood

Betreft: Toestand na de dood Vraag: a) Jh 14:1-3 en 1 Th 4:17 worden vaak [...]

De volle waarheid wat is dat?

Johannes 16:13 – Je vraagt mij het volgende: wat wordt bedoeld met Volle waarheid. Met [...]

Demas

Betreft: 2 Tm 4: 10 Vraag: Kun je Demas niet beschouwen als iemand die full-time [...]

Demonisch

Betreft: Het begrip demonisch Vraag: Als je je laat gaan en een oordeel uitspreekt dat [...]

Discipel en apostel

Betreft: Discipel en apostel Vraag: Wat is het verschil tussen die twee begrippen? Antwoord: Een [...]

Doden van dieren

Betreft: Het doden van dieren Vraag: Mag men volgens de bijbel dieren doden als ze [...]

Dodenrijk

Betreft: De term ‘dodenrijk’ Vraag: a Wat wordt onder het dodenrijk verstaan?Waar is het dodenrijk?b [...]

Donatie organen

Betreft: Afstaan van organen Vraag: Heeft het afstaan van organen enig gevolg wat je verheerlijkte [...]

Dood, zonde, tijd

Betreft: Dood, zonde, tijd Vraag: Zijn deze begrippen niet aan elkaar verbonden en in strijd [...]

Dood – Toestand na de

Betreft: Toestand na de dood Vraag: a) Jh 14:1-3 en 1Th 4:17 worden vaak toegepast [...]

Doodsangst

Betreft: Doodsangst Vraag: Gelovigen behoeven geen angst voor de dood te hebben, ongelovigen wel. Toch [...]

Doop

Betreft: De doop Vraag: Wat vindt u van ‘dopen’ Antwoord: DoopbevelDe vraag wat wij ervan [...]

Doop beginpunt

Betreft: Doop beginpunt? Vraag: De bekering / wedergeboorte is toch het beginpunt van de christelijke [...]

Doop en behoud

Betreft: Doop en behoud Vraag: Als een gelovige overleden is zonder dat hij gedoopt is, [...]

Doop en kerklidmaatschap

Betreft: Doop, kerklidmaatschap Vraag: Als je gelooft in Jezus Christus en en een kind van [...]

Doop en overdoop

Betreft: Doop en overdoop Vraag: Als je als baby gedoopt bent, is het dan noodzakelijk [...]

Doop en wedergeboorte

Betreft: Doop en wedergeboorte Vraag: Kunnen wij uit God geboren zijn door ons te laten [...]

Doop gehandicapten

Betreft: Doop gehandicapten Vraag: Geestelijk gehandicapten worden evenals andere babies gedoopt in geloofsgemeenschappen waar men [...]

Doop met de Heilige Geest (1)

Betreft: Dopen in/door de Heilige Geest Vraag: Wat houdt de doop met de Heilige Geest [...]

Doop met de Heilige Geest (2)

Betreft: Doop met de Heilige Geest (2) Vraag: Wat moeten we aan met Hd 8:14-17? [...]

Doop met de Heilige Geest (3)

Betreft: Doop met de Heilige Geest (3) Vraag: (a) Wat betekent met de Heilige Geest [...]

Doop met de Heilige Geest (4)

Betreft: Doop met de Heilige Geest (4) Vraag: Is de doop met de Heilige Geest [...]

Doop met vuur

Betreft: Mt 3:11,12 Vraag: Heeft dopen met vuur te maken met Hd 2:3 (tongen als [...]

Doop van babies

Betreft: Doop van babies Vraag: Antwoord: 1) Over dit punt bestaat nogal wat verschil van [...]

Doop van kinderen

Betreft: Doop van kinderen in de Bijbel? Vraag: Kunt u mij zeggen waar de kinderdoop [...]

Doopformule

Betreft: Doopformule Vraag: Welke doopformule moeten we gebruiken? Antwoord: In de christenheid worden algemeem bij [...]

Dopen – Is dat dompelen?

Dopen … is dat dompelen? Het is verdrietig te moeten zeggen dat over dit onderwerp [...]

Dopen – door wie?

Betreft: De doop – door wie? Vraag: Door wie (waar) mag (kan) ik me laten [...]

Dopen – hoe?

Betreft: Dopen – hoe? Vraag: De doop door onderdompeling heeft te maken met de Joodse [...]

Dopen – maakt niet uit hoe?

Betreft: Dopen – maakt niet uit hoe? Vraag: Mag je uit 1 Ko 7: 17-24 [...]

Drie-eenheid van God

Betreft: De Drie-eenheid van God Vraag: a) Moeten we de Vader, Zoon en Heilige Geest [...]

Dromen

Betreft: Dromen Vraag: Is een droom te bewijzen? Wat is het precies? Antwoord: Om met [...]

Drusilla

Betreft: Drusilla Vraag: Hoe kan Drusilla als dochter van Herodes een jodin zijn (zie Hd [...]

Echtscheiding

Betreft: Echtscheiding Vraag: Een vrouw is van haar man gescheiden. Er zijn twee kinderen van [...]

Echtscheiding – joodse opvatting

Betreft: Echtscheiding, joodse opvatting Vraag: Wat was de Joodse opvatting over echtscheiding? Antwoord: Er waren [...]

Echtscheiding en aanzitten aan het avondmaal

Betreft: Echtscheiding en aanzitten aan het avondmaal Vraag: Kan iemand die gescheiden is, zij het [...]

Edik, salpeter

Betreft: Edik, salpeter Vraag: Wat is ‘edik’ en wat is ‘salpeter’ Antwoord: Het woord ‘edik’ [...]

Eed afleggen – Zweren

Betreft: Zweren, eed afleggen. Vraag: De Bijbel verbiedt ons te zweren (Mt 5:34; Jk 5:12). [...]

Eensgezindheid – SOW

Betreft: Eensgezindheid Vraag: Is samen op weg niet een goed voorbeeld van eensgezindheid? Antwoord: Eensgezind [...]

Eerstgeborene en eniggeborene

Betreft: Jezus Christus de eerstgeborene en eniggeborene Vraag: Christus was er toch altijd al, hoe [...]

Eeuwen – Voleiding van de

Betreft: Voleinding van de eeuwen (Hebr. 9:26) Vraag: Wat betekent deze uitdrukking? Kun je de [...]

Eeuwig behoud

Betreft: Eeuwig behoud Vraag: Als door een kankerproces het geloof in iemand helemaal gedoofd is [...]

Eeuwig leven – eeuwige dood

Betreft: Eeuwig leven/bestaan – eeuwige dood Vraag: (a) Ieder mens heeft toch eeuwig leven, hetzij [...]

Eeuwig leven – Verlies

Betreft: Het eeuwig leven/verlies Vraag: a. Wat is eeuwig leven?b. Waarom kan een gelovige het [...]

Eeuwig leven – heeft dat een begin?

Betreft: Eeuwig leven Vraag: In B2 les 14 staat in de inleiding dat het eeuwige [...]

Eeuwig leven en de Zoon

Betreft: Eeuwig leven en de Zoon Vraag: Waar staat in de bijbel dat het eeuwig [...]

Eeuwig leven in ons

Betreft: Eeuwig leven (in ons) Vraag: U zegt dat eeuwig leven niet alleen eeuwig is [...]

Eeuwig leven/koninkrijk

Betreft: Eeuwig leven/koninkrijk Vraag: Iemand zei me dat je het eeuwig leven krijgt, maar dat [...]

Eindtijd

Betreft: De eindtijd Vraag: Kan en mag een wedergeboren persoon zeggen, dat het einde dan [...]

Eindtijd – Berekeningen

Betreft: Berekeningen van de tijd van de wederkomst van Christus Vraag: Mogen wij ons met [...]

Eindtijd – Kenmerken

Betreft: Kenmerken van de ‘eindtijd’ Vraag: a. Wat zijn de tekenen die bewijzen dat we [...]

El – De lengtemaat

Betreft: Een el – de lengte Vraag: Hoe lang is een el? Antwoord: De oude [...]

Engelen – Boek van Hunter

Betreft: Het boek ‘De Engelen’ van Charles en Francis Hunter verteld door Roland Buck Vraag: [...]

Erfelijk belast zijn

Betreft: Erfelijk belast zijn Vraag: Iemand vertelde mij met een beroep op Ex. 20:5 dat [...]

Evolutietheorie

Betreft: Evolutietheorie Vraag: God heeft de wereld geschapen, maar dat kan toch d.m.v. evolutie geweest [...]

Exorcisme

Betreft: Exorcisme Vraag: Wat moeten we hieronder verstaan? Antwoord: Exorcisme is duiveluitbanning ofwel het uitdrijven [...]

Ezau

Betreft: Ezau Vraag: Waar lezen we in de Schrift dat Ezau een vervloekte is? Antwoord: [...]

Gave – Hoe weet je welke gave je hebt?

Betreft: Bezit gave Vraag: Hoe weet je welke gave je hebt gekregen? Antwoord: Wat het [...]

Gave van gezondmaking

Betreft: Gave van gezondmaking Vraag: Komt de gave van gezondmaking nog voor. Gebeurt het dan [...]

Gaven en talenten

Betreft: Gaven en talenten Vraag: Wat is het verschil tussen deze twee? Antwoord: In de [...]

Gebed – Belemmering voor verhoring

Betreft: belemmering voor verhoring van het gebed Vraag: Gaat de belemmering van ons uit of [...]

Gebed – Gebeden voor eenzelfde zaak

Betreft: Verschillende gebeden voor eenzelfde zaak Vraag: In een gesprek werd gezegd, dat er op [...]

Gebeden van ongelovigen

Betreft: Gebeden van ongelovigen Vraag: Verhoort God gebeden van ongelovigen? Heeft het zin dat ze [...]

Gebedsverhoring – Verhinderingen

Betreft: Verhinderingen voor gebedsverhoring Vraag: Kunnen er verrhinderingen voor gebedsverhoring zijn? Jh 14: 14 en [...]

Geest – de onze of de Heilige Geest?

Betreft: Geest, de onze of de Heilige Geest Vraag: Is de Heilige Geest onze geest?Moet [...]

Geestelijke gezindheid – gevoelsmatigheid

Betreft: Geestelijke gezindheid tegenover gevoelsmatigheid Vraag: Wat is het verschil tussen deze beide begrippen? Antwoord: [...]

Geloof – Moeilijk

Betreft: Het geloof in Jezus Christus – moeilijk Vraag: Is het aannemen van het offer [...]

Geloof en behoudenis

Betreft: Geloof en behoudenis Vraag: Geloven alleen is toch niet voldoende om behouden te worden? [...]

Geloof en gevoel

Betreft: Geloof en gevoel Vraag: Hoe onderscheid je geloof en gevoel? Antwoord: Geloven in een [...]

Geloof uit, in, door

Betreft: Geloof (uit, in, door) Vraag: Hoe moeten we de verschillende uitdrukkingen betreffende het geloof, [...]

Geloven – behoudenis

Betreft: Geloven – behoudenis Vraag: Vaak zeggen mensen: ‘Waarom moet ik geloven? Ik leef goed, [...]

Gelovige – Boeddhisten

Betreft: De term ‘gelovige’/ Boeddhisten enz. Vraag: Kun je het woord ‘gelovige’ zonder nadere toevoeging [...]

Gemeenschap der heiligen

Betreft: Gemeenschap der heiligen Vraag: Wat wordt er bedoeld met ‘Gemeenschap der Heiligen’ in de [...]

Gemeente – Fundamenten

Betreft: Fundamenten van de gemeente (Ef 2:20; 1 Ko 3:10 en Rm 15:20) Vraag: Hoeveel [...]

Gemeente te Rome – Stichting

Betreft: ‘Stichting ‘ van de Gemeente te Rome Vraag: Paulus schrijft aan de Gemeente te [...]

Gemeenten – Bruid of vrouw

Betreft: Gemeente: Bruid of vrouw Vraag: In 2 Ko 11: 2 is sprake van de [...]

Genade

Betreft: Genade Vraag: Wat betekent het woord ‘genade’ Antwoord: Genade betekent een onverdiend gunstbetoon. Een [...]

Genade – Algemene

Betreft: Algemene genade Vraag: Vraag wat is het verschil tussen algemene en zaligmakende genade Antwoord: [...]

Genezing op gebed

Betreft: Genezing op gebed Vraag: Als ik heel oprecht tot God bidt om genezing van [...]

Genotmiddelen

Betreft: Gebruik van genotmiddelen Vraag: Zijn genotmiddelen zoals roken, alcohol, koffie, thee, e.d. geoorloofd? Is [...]

Geroepenen

Betreft: Geroepenen Vraag: Wat moet je onder geroepenen verstaan? Antwoord: Bij het woord ‘ geroepenen’ [...]

Geslachtsgemeenschap

Betreft: Geslachtsgemeenschap Vraag: Als we in zonden ontvangen en geboren zijn, is dan de geslachtsdaad [...]

Getuigenissen

Betreft: de term ‘getuigenissen’ Vraag: Worden onder de getuigenissen alleen de tien geboden verstaan Antwoord: [...]

Geveinsdelijk onderwerpen

Psalmen 66:3 Iemand vroeg mij waar de tekst staat dat de volken zich geveinsd aan [...]

Geweten

Betreft: Het geweten Vraag: Wanneer is het geweten ontstaan? Antwoord: Voor de zondeval had de [...]

Gezag van woord van Paulus

Betreft: Gezag van woord van Paulus (van de apostelen) Vraag: Wat de Heer zegt is [...]

Gezindheid

Betreft: Gezindheid? Vraag: Als je ongeestelijk bent, wat doe je dan verkeerd? Antwoord: Als je [...]

God – Zijn ziel

Betreft: Ri 10:16 Vraag: Moeten we de uitdrukking ‘Zijn ziel’ als beeldspraak opvatten? Antwoord: Eerst [...]

God begrijpen met ons intellect

Betreft: God begrijpen met ons verstand Vraag: Is het geoorloofd God te willen begrijpen met [...]

God de eer roven

Betreft: God de eer roven Vraag: Zijn de volgende uitdrukkingen die vaak gebruikt worden in [...]

God en/of Christus

Betreft: God en/of Christus Vraag: Wanneer schrijf je of spreek je over God en wanneer [...]

God of Gode

Betreft: God of Gode (1Th 2:15) Vraag: Waarom staat er ‘Gode’ niet behagen in plaats [...]

God: Vader en Zoon – Moeder?

Betreft: God… Vader en Zoon, maar waar blijft de moeder ? Vraag: Kind vroeg: We [...]

Gods gedachten kennen

Betreft: Gods gedachten kennen Vraag: Hoe kan ik Gods gedachten (beter) leren kennen? Antwoord: Wie [...]

Gods werk – onze verantwoordelijkheid

Betreft: Gods werk – onze verantwoordelijkheid Vraag: Hoe vind ik het evenwicht tussen gehoorzaamheid om [...]

Godskennis – Ingeschapen

Betreft: Ingeschapen Godskennis Vraag: In een boekje las ik dat er geen ingeschapen Godskennis is. [...]

Goed doen

Betreft: Goed doen Vraag: Kunt u voorbeelden geven van goeddoen? Antwoord: Blijkens 1 Th 4:1, [...]

Goede Vrijdag

Betreft: Goede Vrijdag Vraag: Hoe komen we aan deze ‘dag’? Antwoord: In het Jodendom kende [...]

Goede werken – Ongelovige

Betreft: Goede werken Vraag: Kan een ongelovige ook goede werken doen? Antwoord: Goede werken zijn [...]

Groeien na de dood

Betreft: Groeien na de dood Vraag: Kan een kind van God nog groeien na de [...]

Haakjes – In een bijbeltekst

Betreft: Gebruik van ‘haken’ in een tekst Vraag: Wat betekenen haakjes in een tekst, zoals [...]

Handeloingen 20 – Raad Gods

Vraag: In Hand 20 laatste pericoop neemt Paulus afscheid van de oudsten van Efeze. In [...]

Handoplegging

Betreft: Handoplegging Vraag: Waarom komt handoplegging ‘bij ons’ niet voor? Antwoord: In Israël legde een [...]

Haten

Betreft: Het woord ‘haten’ Vraag: Kunt u het gebruik en de betekenis van dit woord [...]

Heer – Kurios

Betreft: Heer Vraag: Wat betekent dit woord in Ef 1:2 Antwoord: Hier wordt in het [...]

Heer – Zebaoth

Betreft: De naam ‘De Heer(e) Zebaoth’ Vraag: Wat betekent ‘Zebaoth’? Is het een vervangende naam [...]

Heere, Here of Heer

Betreft: Schrijfwijze Heere, Here of Heer Vraag: Welke schrijfwijze is de juiste? Antwoord: Deze kwestie [...]

Heerlijkheid toewensen

Betreft: Toewensen van ‘heerlijkheid’ Vraag: Hoe zeg je dat in hedendaags Nederlands Antwoord: Heerlijkheid toewensen [...]

Heerlijkheid van God

Betreft: Heerlijkheid van God Vraag: Wat wordt er bedoeld met ‘heerlijkheid’ van God? Kunnen wij [...]

Heidenen afkerig van geloof?

Betreft: Heidenen afkerig van geloof? Vraag: Heidenen zijn toch mensen die niets van het geloof [...]

Heilige gebouwen en plaatsen in Israël

Betreft: Heilige gebouwen en plaatsen in Israël Vraag: Zijn er in het land Israël nog [...]

Heilige Geest

Betreft: Heilige Geest Vraag: Heeft iedere gelovige de Heilige Geest? Sommige uitleggers zeggen dat er [...]

Heilige Geest – Persoon of kracht van God?

Betreft: De Heilige Geest Vraag: (a) De Geest is toch geen persoon, maar de kracht [...]

Heilige Geest – Dementheid

Betreft: Dementheid en het werk van de Heilige Geest Vraag: Hoe is het mogelijk, dat [...]

Heilige Geest – Hoe merk je daar iets van?

Betreft: Werk van de Heilige Geest Vraag: Wat doet de Heilige Geest? Hoe merk je [...]

Heilige Geest – Schrijfwijze

Betreft: Schrijfwijze Heilige Geest Vraag: In Mt 1:18 staat ‘heilige Geest’ (dus met een kleine [...]

Heilige Geest – Vallen in de

Betreft: Vallen in de Geest Vraag: Wat is dit eigenlijk en waar staat dat in [...]

Heiliging

Betreft: Teksten over heiliging 1 Ko 7:14; 1 Ko 6:11 Vraag: De ene keer wordt [...]

Heiligverklaring van Titus Brandsma

Betreft: Heiligverklaring van Titus Brandsma Vraag: Wat vindt u ervan, dat de RK Kerk zegt, [...]

Hel en Gods liefde

Betreft: De hel en Gods liefde Vraag: (a) Moeten we onder de hel niet het [...]

Hemel

Betreft: De hemel als woonplaats van God Vraag: Waar bevindt zich God in de hemel? [...]

Hemel – dieren?

Betreft: Hemel – dieren Vraag: Komen dieren ook in de hemel? Is er lektuur over? [...]

Hemel – Herkenning?

Betreft: Herkenning in de hemel Vraag: Zal een man in de hemel nog weten wie [...]

Hemel vergaan

Betreft: Hemel vergaan Vraag: Ik dacht dat de hemel altijd bleef bestaan, klopt dat? Antwoord: [...]

Herkenning na de dood

Betreft: Herkenning na de dood Vraag: In een rouwdienst werd gezegd, dat we elkaar in [...]

Hertrouw na echtscheiding en huwelijksinzegening?

Betreft: Hertrouw na echtscheiding en huwelijksinzegening? Vraag: Kan iemand die gescheiden is en opnieuw wil [...]

Het begrip eeuwig

Daniël 2:44 – Het begrip eeuwig i.v.m. Dn 2:44 en 1 Ko 5:24 Vraag: We [...]

Hoed – Dragen van een

Betreft: Dragen van een hoed Vraag: Is het dragen van een hoed in de kerk [...]

Homeopathie

Betreft: Homeopathie Vraag: Ik ben aan een homeopathische kuur begonnen, maar heb een boek van [...]

Homofilie

Betreft: Homofilie Vraag: (1) Mag een homofiel wel deel hebben aan het heilig Avondmaal? Mag [...]

Hoofdletters – Gebruik in de bijbel

Betreft: Gebruik van hoofdletters bij bezittelijke voornaamwoorden e.d., die op God of op Jezus Christus [...]

Hoogmoed

Betreft: Hovaardigheid, hovaardij, hoogmoed Vraag: Kunt u voorbeelden van hovaardigheid geven uit het dagelijks leven. [...]

Hoop en zekerheid

Betreft: Hoop en zekerheid Vraag: Voor mijn gevoel heb ik aangaande iets wat ik hoop, [...]

Hoop van het eeuwige leven

Betreft: Hoop van het eeuwige leven Vraag: Is de uitdrukking ‘ontslapen in de hoop des [...]

Houd zalving ook krachtverlening in?

Vraag: Houdt zalving ook in krachtverlening voor een bepaalde taak Antwoord: In het O.T. is [...]

Huwelijk – Verhouding vrouw tot famillie

Betreft: Verhouding vrouw tot familie Vraag: Als een vrouw trouwde, verloor zij dan haar eigen [...]

Immanuël – Jezus

Vraag: In Js 7:14 staat dat men hem de naam Immanuël zal geven. Dit staat [...]

Is er een voorbestemming voor de hel?

Iemand stelde mij de volgende vragen In mijn antwoord wil ik alle teksten kort bespreken [...]

Is Kaïn ook gezegend?

Genesis 4:17 Dat God nog bepaalde bemoeienis met Kaïn heeft is een feit, maar dat [...]

Ismaël – Nakomelingen

Betreft: Nakomelingen van Ismaël Vraag: Kunt u ook aangeven wie de nakomelingen van Ismaël zijn. [...]

Israël – Aantal stammen van

Betreft: Aantal stammen van Israël Vraag: Jozef wordt tot 2 stammen, er zijn dus eigenlijk [...]

Israël – Christenen voor Israël

Betreft: Christenen voor Israël Vraag: Graag uw commentaar bij dit blad Antwoord: ‘Christenen voor Israël’ [...]

Israël – Roeping van

Betreft: Roeping van Israël Vraag: Waarom is God destijds begonnen met Israël (als eerste Abraham), [...]

Israël – Toekomst, terugkeer uit Babel

Betreft: Toekomst Israël, terugkeer uit Babel Vraag: In een documentaire over Israël werden er allerlei [...]

Israël – Verschillende meningen toekomst

Betreft: Israël Vraag: Hoe komt het dat er zo verschillend gedacht wordt over de toekomst [...]

Israël steunen met materiële gaven

Betreft: Israël steunen met materiële gaven Vraag: Moeten wij Israël met het ‘stoffelijke’ dienen? Dit [...]

Jehovah

Betreft: Jehovah Vraag: Moeten we God per se met de naam Jehovah aanspreken zoals Jehovah’s [...]

Jehovah’s getuigen en hun leer

Betreft: Jehovah’ s getuigen en hun leer Vraag: Kunt u de leer van de Jehovah’s [...]

Jehovah’s-getuigen

Betreft: Jehovah’s-getuigen Vraag: Waarom raadpleegt u het boekje ‘Jehovah’s-getuigen, enz.’ Zij hebben toch een andere [...]

Jethro

Betreft: Jethro (Ex 3:1) Vraag: Welke taken had priester Jethro Antwoord: Wat voor taken als [...]

Jezus – De broeders van de Here

Betreft: De broeders van de Here Jezus Vraag: Wordt met broeders en zusters van de [...]

Jezus – Gebruik van de naam

Betreft: Gebruik van de naam ‘Jezus’ Vraag: In de wereld, maar ook door gelovigen hoor [...]

Jezus – Naam

Betreft: De naam ‘Jezus’ Vraag: Waarom heeft men de Naam Jezus vertaald? Is het niet [...]

Jezus Christus – Christus Jezus

Betreft: Naam Jezus Christus Vraag: Waarom staat er de ene keer Christus Jezus (zie bijv. [...]

Jezus Christus – De onschuld van

Betreft: De onschuld van Jezus Christus Vraag: Christus is en blijft toch onschuldig?! Wel heeft [...]

Jezus Christus – In Hem

Betreft: Jezus Christus – In Hem Vraag: Wat betekent ‘in Adam’, ‘in Christus’. Antwoord: De [...]

Jezus Christus na de dood

Betreft: Toestand Jezus Christus na dood Vraag: Waar was Jezus Christus in de tijd tussen [...]

Jezus Christus – Schepper

Betreft: Jezus Christus schepper Vraag: God is toch de schepper van alle dingen? Antwoord: In [...]

Jezus van Nazareth – Niet-christelijke literatuur

Betreft: Niet-christelijke literatuur over Jezus van Nazareth. Vraag: Wordt er ook in buitenbijbelse literatuur over [...]

Joden – Aard van het volk

Betreft: Aard van het volk Israël Rm 3: 9 Vraag: Zijn de ‘joden’ een goede [...]

Joden – Waarom vermoord in 1940-1945?

Betreft: De moord op de joden in 1940-1945 Vraag: Waarom zijn er tijdens de tweede [...]

Joden – zelfde OT als wij?

Betreft: Samenstelling OT bij de Joden. Vraag: Hebben de Joden hetzelfde Oude Testament als wij? [...]

Johannes en Jacobus

Betreft: Johannes en Jacobus Vraag: Is de discipel Johannes dezelfde als de schrijver van het [...]

Jood

Betreft: De Jood Vraag: Als men het heeft over de Jood, wordt daar een volk [...]

Jood en Griek geen onderscheid

Betreft: Jood en Griek geen onderscheid Vraag: Als er geen onderscheid is tussen Jood en [...]

Jood – waar komt dat woord vandaan?

Het woord ‘jood’ is afgeleid van het Hebreeuwse Jehoedi, waarmee oorspronkelijk iemand behorend tot de [...]

Joodse Geschriften

Betreft: Joodse Geschriften etc. Vraag: Welke geschriften kennen de Joden naast de Thora Antwoord: Mischna [...]

Joodse jaartelling

Betreft: Joodse jaartelling Vraag: a. Is de zesde maand van Lk 1:26 onze maand juni?b. [...]

Joodse volk – Toekomst bekering

Betreft: Toekomst bekering van Joodse volk Vraag: Zullen bij de wederkomst van Jezus Christus alle [...]

Joodse volk – Vragen

Betreft: Vragen over Joodse Volk Vragen en antwoorden:

Judas

Betreft: Judas Vraag: De discipelen vroegen allemaal: ‘Ik ben het toch niet, die U zal [...]

Judas – Kun je zeggen dat hij niet bekeerd was?

Betreft: Judas Vraag: De discipelen vroegen allemaal: ‘Ik ben het toch niet, die U zal [...]

Kaartspel

Betreft: Het kaartspel Vraag: Waarom noemt men het kaartspel ‘des duivels prentenboek’? Hebben de kaarten [...]

Katholieke kerk

Betreft: Uitdrukking: ‘Ik geloof een christelijke katholieke kerk’ Vraag: Staat deze uitdrukking niet haaks op [...]

Katholieken – Verhouding protestanten

Betreft: Verhouding tussen katholieken en protestanten? Vraag: Is het waar dat er een geestelijke strijd [...]

Kerk van de nieuwe bedeling

Betreft: De uitdrukking: de kerk van de nieuwe bedeling Vraag: Waar komt deze term vandaar? [...]

Kerk: verbinding met verkeerde leer

Betreft: Kerk: verbinding met verkeerde leer Vraag: Kun je van iemand die bij een kerkgenootschap [...]

Kerkverlating volgens Openbaringen 2 en 3

Betreft: Kerkverlating volgens Op 2 en 3 Vraag: Er staat toch nergens in Op 2 [...]

Kettingbrieven, kringgebeden

Betreft: Kettingbrieven, kringgebeden Vraag: Men zegt dat er bijbelse bezwaren zijn tegen kettingbrieven en kringgebeden. [...]

Kinderdoop

Betreft: De kinderdoop in R.K. Kerk en Protestantse kerken Vraag: Waarom worden in de Rooms [...]

Kinderdoop: antwoorden op vragen over de kinderdoop

Een aantal opmerkingen in verband met de kinderdoop en de weerlegging van een aantal argumenten [...]

Kindschap van God vanaf geboorte

Betreft: Kindschap van God vanaf geboorte Vraag: Ben je pas een kind van God als [...]

Koninkrijk Gods – hemel

Betreft: Koninkrijk Gods – hemel Vraag: Is het koninkrijk Gods hetzelfde als de hemel? Antwoord: [...]

Koran

Betreft: Koran Vraag: Wat is de Koran? Antwoord: De Koran is het heilige boek van [...]

Kosjer-vlees eten

Betreft: Kosjer-vlees eten (Hd 15:20) Vraag: a) Mag je wel kosjer-vlees eten?b) De christenen wordt [...]

Kroon – Beloning

Betreft: Kroon … Beloning Vraag: Als we evangelisten, zendelingen en dergelijke ondersteunen, verzamelen we dan [...]

Kruis – Schuldigverklaring

Betreft: Kruis..schuldigverklaring? Vraag: (1) Als God Jezus schuldig verklaard heeft, is God onrechtvaardig en dat [...]

Kruis dragen

Betreft: Je kruis dragen Vraag: (1)Hoe weet je wat je kruis is? Kan het ziekte, [...]

Kruis het oordeel voor alle mensen?

Betreft: Kruis het oordeel voor alle mensen? Vraag: Waarom moeten we in 2 Ko 5: [...]

Kruis of paal

Betreft: Kruis of paal Vraag: Jehovah’s-getuigen hebben in hun vertaling paal staan in plaats van [...]

Kruis of Paal – wat was het?

Een briefwisseling JGF: Van een zekere Rocco kreeg ik een vervolg-vraag i.v.m. zijn contact met [...]

Kruis – werk van satan?

Betreft: Kruis – werk van satan? Vraag: Was de kruisiging van Jezus de bedoeling van [...]

Kruisiging – Hoe?

Betreft: De kruisiging van de Heer – hoe? Vraag: In een uitgebreid artikel over de [...]

Kwaaddoen toestaan

Betreft: Toestaan van het doen van kwaad Vraag: Heeft God de satan toegestaan om Eva [...]

Kwaadspreker

Betreft: Houding t.o.v. kwaadspreker Vraag: Als mijn broeder kwaad over mij of over een ander [...]

Kwakkels – werden ze meer dan één keer verstrekt?

Onderwerp: verstrekken van kwakkels Vraag: Gebeurde het vaker dan één keer dat het volk kwakkels [...]

Lankmoedigheid

Betreft: begrippen als ‘lankmoedigheid’, etc. Vraag: Wat is het verschil tussen: lankmoedigheid, goedertierenheid, genade en [...]

Leed en geloofsafval

Betreft: Leed en geloofsafval Vraag: Hoe komt het dat mensen zoveel leed te verwerken krijgen, [...]

Liefde tot God echt?

Betreft: Dankbaarheid en echtheid van onze liefde tot God. Vraag: Hoe moet je je dankbaarheid [...]

Liefde tot God en gevoel

Betreft: Liefde tot God en gevoel Vraag: We hebben de zekerheid van de vergeving van [...]

Lijden en dood – Gods hand?

Betreft: het lijden / de dood Vraag: (a) Zendt God alleen het goede en laat [...]

Lijden van Christus – Deelhebben aan

Betreft: Rm 8:17 Vraag: Wat is bedoeld met ‘deelhebben aan het lijden van Christus’ Antwoord: [...]

Lotto – Meedoen?

Betreft: De lotto Vraag: Mag je daaraan meedoen? Antwoord: Afgezien van het doel, waarvoor men [...]

Maanziekte en bezetenheid

Betreft: Maanziekte en bezetenheid Vraag: Wordt bezetenheid en maanziekte veroorzaakt door de werking van een [...]

Mag een christen boos of toornig zijn?

Betreft: Mag een christen boos of toornig zijn? Vraag: Mag een christen boos of toornig [...]

Man – vrouw / hoofdschap

Betreft: Man – vrouw: hoofdschap Vraag: Als je als man niet de baas bent in [...]

Man – vrouw

Bedenkelijke argumentatie-methoden m.b.t. het ‘man-vrouw verhaal In het artikel over verschuivingen in de vergaderingen is [...]

Maraan

Betreft: Maraan Vraag: Wat wordt er met het woord maraan bedoeld? Antwoord: Maraan is afgeleid [...]

Maria – verering

Betreft: Verering van Maria Vraag: Als ex-katholiek zit ik met de verering van Maria. Volgens [...]

Maria – de moeder des Heren

Betreft: Maria, de moeder des Heren Vraag: Is er buiten de Bijbel betrouwbare informatie over [...]

Markus

Betreft: Markus Vraag: U stelt dat Markus ook Johannes heet, maar is het niet net [...]

Matzken

Betreft: De heer Matzken Vraag: Kunt u iets over deze schrijver vertellen? Antwoord: De heer [...]

Menorah

Betreft: Menorah Vraag: Graag een nadere toelichting bij het woord: Menorah Antwoord: Menorah is het [...]

Mensenrassen

Betreft: Vele mensenrassen Vraag: Waar komen de vele mensenrassen vandaan? Zijn er meerdere rassen geschapen? [...]

Met het verstand God begrijpen

Betreft: God begrijpen Vraag: Is het geoorloofd met ons intellect te proberen God te begrijpen [...]

Morgenster

Betreft: Morgenster Vraag: a) Ik vind het akelig dat het woord morgenster driemaal duidt op [...]

Naam Jehovah of Jahweh

Betreft: Naam Jehovah of jahweh Vraag: Als de oorspronkelijke naam van God JHVJ is dan [...]

Naar – Is dat richtingaanduidend?

Betreft: Het woord ‘naar’ Vraag: Wat is de betekenis van het woord ‘naar’ in 1 [...]

Nakomelingen van Adam en Eva

Betreft: Nakomelingen van Adam en Eva voor de zondeval. Vraag: U zegt: Adam verwekte pas [...]

Namen – Betekenis van

Betreft: Betekenis van namen Vraag: Waarom worden er vaak verschillende betekenissen vermeld van sommige eigennamen [...]

Nazireeër – Nazarener – Nazoreeër

Betreft: Nazireeër, Nazarener, Nazoreeër Vraag: Is er verschil tussen deze benamingen? Zijn er nog meer [...]

Ned. Geloofsbelijdenis – Artikel 15

Betreft: Artikel 15 van de Ned. Geloofsbelijdenis Vraag: In dit artikel is sprake van de [...]

Ned. Geloofsbelijdenis – Artikel 21

Betreft: Artikel 21 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Vraag: In dit artikel is sprake van ‘de [...]

Ned. Geloofsbelijdenis – Artikel 9

Betreft: Art. 9 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Vraag: In dit art. wordt gesproken over valse [...]

Nieren toetsen

Betreft: Toets de nieren Vraag: Waarom doet God aan nieronderzoek? Is hieruit, buiten een ongezonde [...]

Niet in het oordeel, wel voor de rechterstoel?

Niet in het oordeel Iemand die zich heeft bekeerd en de Heer Jezus als Heiland [...]

Nieuwe theologie

Betreft: Nieuwe theologie Vraag: Staat de Nieuwe Theologie gelijk met New Age ? Deze heeft [...]

Occultisme

Betreft: Occultisme Vraag: Wat moeten we onder occultisme verstaan? Wat zegt de Bijbel erover? Antwoord: [...]

Offers

Betreft: Offers (waarop wijzen ze heen) Vraag: Wijzen de offers van het Oude Testament heen [...]

Offervlees

Betreft: eten van offervlees Vraag: Waarom mogen gelovigen in Jezus Christus geen offervlees eten en [...]

Omgang met ongelovigen

Betreft: Omgang met ongelovigen Vraag: (1) Hoe moet je nu ooit mensen tot Christus brengen [...]

Ongetrouwd zijn niet moeilijk?

1-Corinthiers 7 – Een mevrouw schreef mij dat ze grote moeite had met 1 Kor. [...]

Ongewijde geschiedenis

Betreft: Ongewijde geschiedenis Vraag: Wat bedoelen we met de term ongewijde geschiedenis en wat moeten [...]

Ongezeglijkheid

1-Samuël 15:23 – Ongezeglijkheid Als onze aandacht valt op een term in de Bijbel moeten [...]

Onrecht in Gods handelen?

Betreft: Leed en onrecht Vraag: (1) Wat doen we met het feit, dat Paulus voor [...]

Onschuld – Abrahams nageslacht

Betreft: De staat van (on)schuld Vraag: Voor de zondeval verkeerde de mens in de staat [...]

Onwaardig aanzitten en scheuringen

Onwaardig aanzitten en scheuringen in 1 Ko 11:18,19 a. U hebt inderdaad goed begrepen wat [...]

Onzedelijkheid

Betreft: Onzedelijkheid Vraag: Hebben dronkenschap en brasserij te maken met onzedelijk of immoreel gedrag? Antwoord: [...]

Oordeel door wie?

Betreft: Oordeel door wie? Vraag: Door wie worden wij geoordeeld? (zie Mt 7:1; 1Ko 11:32) [...]

Opname – Ook kinderen?

Betreft: De Opname en de kinderen van de gelovigen Vraag: Gaan de kinderen van de [...]

Opname voor Grote Verdrukking

Vraag: Hoe kan de opname plaatsvinden vóór de Grote Verdrukking? In Op 20:4 is immers [...]

Opname wanneer?

De opname is een feit, maar hoe zit het met de tijd? De elk-moment-verwachting Dat [...]

Opstanding – na 3 dagen en 3 nachten

Op welke dag gestorven – op welke dag opgestaan? Vraag: a. We lezen in Mt [...]

Opstanding – bewijsteksten

Vraag: Zijn er in het OT meer plaatsen die aangeven dat Christus moest opstaan dan [...]

Opstanding – Waarom niet eerder?

Vraag: Waarom stond Jezus Christus pas na 3 dagen op. Waar was Hij in de [...]

Opstanding ongelovigen

Vraag: a) Krijgen ongelovigen bij de opstanding hun oude lichaam terug?b) Hoe zit dat met [...]

Opstanding van Christus

Vraag: Is de Heer Jezus vanzelf opgestaan of heeft God Hem opgewekt (1 Ko.6:14). Antwoord: [...]

Oude en nieuwe mens

Vraag: Deze begrippen, die te maken hebben met de wedergeboorte, zijn ons niet duidelijk. Graag [...]

Ouderdom van de aarde

Betreft: Ouderdom van de aarde en het boek ‘De oorlogen des Heren’. Vraag: Er wordt [...]

Ouderdom van de mensen vóór de zondvloed

Vraag: Wat is de betekenis van het feit, dat de mensen voor de vloed zo [...]

Oudsten en opzieners

Vraag: Zijn oudsten tevens opzieners en omgekeerd Antwoord: De termen ‘oudsten’ en ‘opzieners’ slaan op [...]

Oudsten van Openbaringen 4-5

Vraag: Wie worden er bedoeld met de 24 oudsten? Antwoord: Er is alle reden daaronder [...]

Zich overgeven aan Christus

Vraag: Hoe kan een mens, die toch van nature onrein is zich overgeven aan Christus. [...]

Overheid

Vraag: Rom. 13:4 “Zij staat immers in dienst van God, u ten goede”. De overheid [...]

Overlevering – hoe?

Johannes 18:1 Vraag: Kunt u mij iets vertellen over het verschil in verslaglegging tussen de [...]

Overlijden

Vraag: Overlijden betekent eigenlijk ‘over het lijden heen’, maar kun je dat van een ongelovige [...]

Paulus – Was hij getrouwd?

Vraag: Uit Hd 6 – 8 zouden we kunnen opmaken dat Paulus lid was van [...]

De pretentie van het pausdom

Dit artikel is opgesteld naar aanleiding van een vraag die mij gesteld werd en die [...]

Pentateuch – Welke boeken?

Vraag: In een puzzelboek werden de vijf boeken van Mozes als volgt opgesomd: Pentateuch, Genesis, [...]

Pentateuch en Mozes

Vraag: Als Mozes de eerste vijf boeken van de Bijbel, (de Pentateuch) geschreven heeft, hoe [...]

Pinkstergemeente

Vraag: Wat beoogt de pinkstergemeente Antwoord: De vraag wat de Pinkstergemeente beoogt is niet zo [...]

Plagen

Vraag: Bezoekt God ook nu nog mensen met plagen zoals in Gn 12:17 staat? Antwoord: [...]

Plicht tot opvoeding van kinderen tot volwassenheid

Waar staat in de Bijbel dat ouders de plicht hebben hun kinderen in liefde op [...]

Profetie

Vraag: Zijn er nog profeten en worden er nog profetieën uitgesproken? Antwoord: a. In Ef. [...]

Profetie – Betrouwbaar?

Vraag: In Pinkstergemeenten spreekt men profetieën uit over wat God in de toekomst met iemand [...]

Profetisch spreken van de Heer

Betreft: Het ‘profetisch spreken van de Heer Jezus in de Psalmen’ Vraag: Deze psalmen, (zoals [...]

Profetische jaarrekening (360 dagen)

Vraag: Ik ben bezig me te verdiepen in de 70 (profetische) weken die in Daniel [...]

Proseliet

Vraag: Wat betekent het woord ‘proseliet’? Antwoord: Proseliet is een weergave van het Griekse woord [...]

Psalm

Vraag: Waar komt het woord ‘Psalm’ vandaan? Wat betekent het? Antwoord: Ons woord ‘psalm’ is [...]

R.K. Kerk – terugkeer naar

Vraag: Is iemand die evangelisch geworden is en die terugkeert tot de R.K. Kerk verloren? [...]

R.K. leer – goede werken

Vraag: Wat is de R.K. leer aangaande de goede werken? Antwoord: De R.K. leert dat [...]

Rafaël

Vraag: In het boek Tobias komt de engel Rafaël voor. Is dat een van de [...]

Rechterstoel – Oordeel

Niet in het oordeel Iemand die zich heeft bekeerd en de Heer Jezus als Heiland [...]

Rechtvaardiging en wedergeboorte

Vraag: Wat houdt rechtvaardiging in? Is het hetzelfde als wedergeboorte? Antwoord: Rechtvaardiging houdt in dat [...]

Rechtvaardiging in Christus

Vraag: U zegt, dat Christus schuldig verklaard is, maar Hij is toch nooit schuldig geweest? [...]

Regeren met Christus

Vraag: Ik zie ons in de hemel geen touwtjes in handen hebben. Zo is het [...]

Reïncarnatie

Vraag: Past de leer van de reïncarnatie die we vinden in allerlei godsdiensten van het [...]

Reukoffer

Vraag: Heeft het reukoffer voor ons ook betekenis? Antwoord: In het Heilige stond het gouden [...]

Roken – bidden

Vraag: Hoe kom ik van het roken af? Er voor bidden vind ik zo stom! [...]

Rome – Ontstaan gemeente?

Betreft: ‘Stichting’ van de Gemeente te Rome Vraag: Paulus schrijft aan de Gemeente te Rome, [...]

Rome en het RK-geloof

Vraag: Is Rome altijd het centrum geweest van het katholieke geloof? Antwoord: Rome was oorspronkelijk [...]

Rooms-katholieke ‘non-zijn’

Vraag: Is 1 Ko 7:34 het principe van het R.K. non-zijn? Antwoord: Het celibaat (ongehuwde [...]

Roomskatholieke Kerk

Vraag: Wat is het verschil tussen de Roomskatholieke en de Protestantse Kerk Antwoord: -De RK [...]

Roomskatholieke kerk – Ontstaan

Betreft: Oorsprong van het katholicisme/de Roomskatholieke kerk. Vraag: Wanneer is het Katolicisme of de Roomskatholieke [...]

Sabbat of Zondag

Vraag: Welke dag was de sabbatdag, de naam wordt nergens genoemd? Antwoord: De naam sabbat [...]

Samaritanen

Vraag: We lezen in de Bijbel over Joden, christenen en heidenen. Maar waartoe behoren nu [...]

Samenwonen

Vraag: (1) Twee ongelovigen hebben jarenlang samengewoond. Nu komt een van hen tot bekering, moet [...]

Samenwonen en gedoopt worden

Vraag: Als je samenwoont en je tot geloof komt, waar staat dan dat je eerst [...]

Satan

Vraag: (1) Waarom wordt er in de Bijbel de ene keer over de duivel gesproken [...]

Satan – Gruwelijker zonde

Vraag: Wat is het verschil tussen de zonde van satan en die van de mens. [...]

Schepping van de satan en de hel

Vraag: (1) Heeft God ook de hel en de duivel geschapen?(2) Zo ja, wanneer is [...]

Satan – Wie zijn zijn kinderen?

Vraag: (1) Is ieder die niet wederom geboren is een kind van de duivel of [...]

Satan en afgoden

Vraag: Er wordt gezegd dat er geen afgoden bestaan, maar voor mij is een afgod [...]

Satan en de mens

Vraag: (1) Als satan niet verleid is door een hogere macht, waarom moest de mens [...]

Satan en gedachtenlezen

Vraag: Kent satan de gedachten van de mensen? Antwoord: Op deze vraag kunnen we niet [...]

Satan en hel geschapen?

Vraag: Heeft God ook de hel en de duivel geschapen? Antwoord: Er is niets in [...]

Satan en het duizendjarig rijk

Vraag: (1) Waarom wordt Satan gedurende het duizendjarig rijk gebonden en niet vernietigd?(2) Kan satan [...]

Satan, lucifer, morgenster

Vraag: a. Hoe komen we aan de naam ‘Lucifer’?b. Hoe is het te verklaren dat [...]

Saul – David

Vraag: Waarom heeft God Saul verlaten toen hij zondigde, terwijl Hij David niet verliet en [...]

Sauna

Vraag: Mogen christenen naar de Sauna? Antwoord: De vraag zal doelen op het gemengd als [...]

Schepping – Hoe bekend gemaakt?

Vraag: Hoe kwam Mozes aan het verhaal van de schepping? Antwoord: Bij de schepping is [...]

Schepping goed – Doel ervan

Betreft: Doel schepping. Door strijd tot geloof Vraag: Wat is het doel van de schepping? [...]

Schijnchristenen – Prediking door

Vraag: Hoe is dat mogelijk? Hoe kun je voor jezelf weten dat je jezelf niet [...]

Schilderkunst en de Bijbel

Vraag: Hoe denkt Gods Woord over de schilderkunst? Antwoord: Het woord schilderen komt voor in [...]

Schipbreuk van Paulus

Vraag: Tijdens onze vakantie op het eiland Rhodos in Griekenland kwamen we bij het stadje [...]

Schriftverklaarders

Vraag: Wat heb je aan begaafde Schriftverklaarders? Die maken het alleen maar moeilijker dan het [...]

Schrijfwijze van eigen namen

Vraag: Waarom staat in de Statenvertaling ‘Heva’ en in de Nieuwe Vertaling Eva? Het woord [...]

Seks voor het huwelijk

Vraag: a) Waar staat in de Bijbel dat men geen vóórechtelijk geslachtsverkeer mag hebben?b) Moeten [...]

Septuaginta

Vraag: Klopt het verhaal over het ontstaan van de Septuaginta wel? Men kan toch nooit [...]

Slaaf van God

Vraag: (a) Slaven hebben wel een eigen wil, maar die mogen ze niet volgen, ze [...]

Slavernij (1)

Vraag: Is slavernij niet tegen de gedachte van God? Hoe kan Paulus dan zeggen dat [...]

Slavernij (2)

Betreft: Kwestie van slavernij (Ef. 6:5; Kol. 3:22; File; Titus 2:9) Vraag: Waar staat dat [...]

Soeverein

Vraag: Wat betekent de term ‘soeverein’? Antwoord: Soeverein betekent verheven boven anderen, vrijmachtig aan niemand [...]

Spreken van de Heer

Vraag: Hoe moeten we het spreken van de Heer tot iemand opvatten? Hoe ging dat [...]

Stadie – negende uur

Vraag: Waar kan ik vinden wat met deze uitdrukkingen is bedoeld Antwoord: a. Een stadie [...]

Stemmen (politiek)

Vraag: Mag je uit Rm 13:1-7 en 1 Tm 2: 2 de conclusie trekken, dat [...]

Sterven tweemaal

Vraag: Wat wordt bedoeld met:a. ‘wie sterft voordat hij sterft, sterft niet als hij sterft’ [...]

Sterven voor je tijd

Vraag: 1) Als het Gods bedoeling is, dat ons bepaalde dingen overkomen, moeten wij dat [...]

Sterven voordat je sterft

Lukas 16 Vraag: (a) Wat wordt bedoeld met de uitdrukking “wie sterft voordat hij sterft, [...]

Stille tijd – bijbellezen en bidden

Vraag: Hoe komt het dat we zo in beslag genomen worden door ons dagelijks leven [...]

Straf of oordeel?

Vraag: Bestaat er ook verschil in straf wat het eeuwig oordeel betreft? Antwoord: Alle gelovigen [...]

Studie, sport

Vraag: Kun je als christen je wel aan studie of aan sport wijden? Antwoord: Op [...]

Symboliek

Vraag: Wat verstaan we onder ‘symboliek’ Antwoord: Onder symboliek verstaan we dat een bepaald begrip [...]

Tabernakel – Plaats

Vraag: Eerst stond de tabernakel te Silo, later lezen we dat David een tent voor [...]

Talenspreken – waar?

Vraag: (a) Wat is de juiste plaats voor het spreken in talen?(b) Waarom mag het [...]

Tamarisk

Vraag: Wat is een tamarisk (Gn 21:33)? Antwoord: Een tamarisk is een struikachtige boom. Bij [...]

Tegenstrijdigheden in de bijbel

Vraag: Waarop grondt men de bewering dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel zouden staan? Antwoord: [...]

Tekenen der tijden

Betreft: Tekenen der tijden met betrekking tot de opname van de Gemeente. Vraag: Kunt u [...]

Tekenen van God of van satan

Vraag: Hoe kun je tekenen van God onderscheiden van die van de satan? Antwoord: We [...]

Thyatire

Vraag: U schrijft dat Thyatire blijft bestaan tot de wederkomst van Christus. Welk land is [...]

Tienden geven – Moet dat?

Vraag: Zijn we als christenen verplicht een tiende van je inkomen te gevenZijn we verplicht [...]

Tips over de wet

Tips in verband met de wetgeving n.a.v. vragen In de loop van de tijd heeft [...]

Toe-eigenen van het heil

Vraag: Wat verstaat men hieronder? Men kan zich het heil toch niet toeëigenen? Het geloof [...]

Toekomst van Israël plus begrip eeuwig

Van iemand kreeg ik het volgende commentaar op lectuur van mij: Ik heb uw boek [...]

Toets de nieren

Vraag: Waarom doet God aan nieronderzoek? Is hieruit, buiten een ongezonde leefstijl, iets te zeggen [...]

Toorn

Vraag: a. Wat is ‘heilige toorn’?b Wat is toorn waar het vlees bij meewerkt? Antwoord: [...]

Trits

Vraag: Is dat een nieuw Nederlands woord?Liever gewoon Nederlands! Antwoord: Het woord ‘trits’ is zo [...]

Twijfel

Betreft: Twijfel (Jak. 1: 6-8) Vraag: God kent ons toch, hoe kan God dan iemand [...]

Tychikus

Vraag: Is Tychikus dezelfde persoon als Titus? Antwoord: Tychikus – zijn naam betekend gelukskind – [...]

Typologie

Vraag: (a) Wat verstaat men onder typologie. Kunt u er voorbeelden van geven(b) Is typologie [...]

Uitverkiezing en kindschap

Vraag: Kan een mens ook een kind van God zijn of worden, zonder uitverkoren te [...]

Uitverkiezing en verharding

Vraag: Als je uitverkoren bent, word je behouden en als je het niet bent word [...]

Uitverkiezing van Abram

Vraag: God greep bij de roeping van Abram in de tijd in. Dat heeft toch [...]

Uitverkiezing van moordenaar

Vraag: Hoe is 1 Jh 3:15 te rijmen met het feit, dat de moordenaar op [...]

Vagevuur

Vraag: Waarop berust de leer van het vagevuur en de verering van Maria. Hoe kan [...]

Vasten

Vraag: Is het juist om in deze tijd nog te vasten? Antwoord: Het woord voor [...]

Gods werk en onze verantwoordelijkheid

Vraag: Hoe vind ik het evenwicht tussen gehoorzaamheid om de levende God te dienen en [...]

Verantwoordelijkheid mens

Vraag: Reageert God op de wijze waarop de mens aan zijn verantwoordelijkheid beantwoordt of handelt [...]

Verantwoordelijkheid van kinderen

Vraag: Wanneer kan God kinderen persoonlijk aanspreken op hun zonden? Antwoord: Er wordt in de [...]

Verbidden

Vraag: Wat betekent ‘verbidden’ Antwoord: Het woord ‘verbidden’ komen we enkele malen in de Bijbel [...]

Verbond – Eenzijdig?

Betreft: Verbond met Abraham (Mt. 3:8) Vraag: (a) Heeft God niet een éénzijdig verbond met [...]

Verbond – Eeuwig

Vraag: Hoe is Hb 8:13 te rijmen met Lv 26: 44, 45 en de teksten [...]

Verbond, belijdenisgeschriften

Vraag: Als we het verbond helemaal opgeven doen we dan niet tekort aan de genade [...]

Verbond – doop – behoud

Vraag: Als de kinderen groter worden en er moeilijkheden komen, kun je dan kracht putten [...]

Vergeven en rechtvaardigen

Vraag: Als je zonden vergeven zijn, ben je toch ook gerechtvaardigd? Antwoord: Wanneer een zondaar [...]

Vergeven en vergeten

Vraag: Als iemand oprecht om vergeving aan je vraagt, mag je dan als Christen zeggen: [...]

Vergeven zonder belijdenis

Vraag: Kun je iemand zijn zonde vergeven als hij die niet belijdt?! Als hij steeds [...]

Vergeving – Verschil in grondslag

Betreft: Verschil in uitdrukkingen met betrekking tot de grondslag van de vergeving. Vraag: Is er [...]

Vergeving van toekomstige zonden

Vraag: Als we tot bekering en geloof in de Heer Jezus komen, ontvangen we dan [...]

Vergeving van zonden

Vraag: Hoe weten we dat onze zonden vergeven zijn? Antwoord: In het geval van David [...]

Vergeving voor de kruisiging?

Vraag: Hoe kan God de mensen hun zonden vergeven nu de mensen bij al hun [...]

Verhaal of gebeurtenis

Betreft: Het gebruik van het woord verhaal Vraag: Is het juist dit woord te gebruiken [...]

Verharding

Betreft: Verharding (Ex. 4:21-9:12) Vraag: a) Of de Heer nu iemands hart verhardt of dat [...]

Verkiezing en geloof

Vraag: Is er verschil tussen mensen die door God van eeuwigheid verkoren zijn en mensen [...]

Verleiding door satan

Vraag: Waarom laat God het toe, dat we als kinderen van God door satan verzocht [...]

Verloren gaan – Kan dat?

Vraag: Kan een christen nog verloren gaan? Als het van ons afhangt is het toch [...]

Verloren gaan: Om zonden of om ongeloof?

Vraag: Gaat iemand verloren om zijn zonden of vanwege zijn ongeloof Antwoord: De mens gaat [...]

Verootmoedigen

Vraag: Wat is verootmoedigen? Is hier een ander gangbaar woord voor? Antwoord: Het woord ‘verootmoedigen’ [...]

Verschil RK bijbel

Vraag: Waarom is er verschil tussen de katholieke en de protestantse bijbel wat het aantal [...]

Verschil tussen de evangeliën

Betreft: Verschil tussen de evangeliën, de Handelingen en de brieven van Paulus. Vraag: Wilt u [...]

Vertellen op zondagsschool

Vraag: Als profeteren inhoudt: stichtend, vermanend en bemoedigend spreken dan is vertellen op een zondagsschool [...]

Verwierp Christus het oude geloof?

Een briefschrijver merkte op, dat Jezus het oude geloof verworpen had en beriep zich daartoe [...]

Verzegeling – Heilige Geest

Vraag: Ik heb wel eens horen verkondigen, dat gelovigen, die niet zeker zijn van hun [...]

Verzenen

Vraag: Wat zijn de ‘verzenen’ en wat betekent de verzenen tegen iemand opheffen? Antwoord: Het [...]

Verzoeking

Vraag: Kun je zeggen dat God verzoeking toelaat? Kan een verzoeking ook een beproeving van [...]

Verzuimen van kerkdienst

Vraag: Als iemand uitgenodigd wordt voor een feest op zondag van een goede kennis en [...]

Vet – Verbod om vet te eten

Vraag: Wat was de zin van het verbod om vet te eten voor Israël? Gold [...]

Visioen of gezicht

Vraag: Wat moet je onder een visioen of een gezicht verstaan? Antwoord: Onder een visioen [...]

Vlees – Betekenissen

Vraag: Wat wordt in de Bijbel zoal onder ‘vlees’ verstaan? Antwoord: Het woord ‘vlees’ heeft [...]

Voetwassing letterlijk nemen?

Vraag: Heeft het voorschrift van de voetwassing (Joh.13:14) voor ons nog wel betekenis? Het gaat [...]

Volgorde bij het avondmaal

Betreft: Matt. 26:29 en Luk. 22:18 Vraag: Het lijkt erop dat in Luk. 22:18 de [...]

Volheid van de tijd

Betreft: Volheid van de tijd… komst van Jezus Christus op aarde Vraag: Wordt er in [...]

Volmaakt zijn

Vraag: Is het juist, dat er in de Bijbel op verschillende manieren over ‘volmaakt zijn’ [...]

Vraag over de volgorde van brood en beker

Betreft: Matt. 26:29 en Luk. 22:18 Vraag: Het lijkt erop dat in Luk. 22:18 de [...]

Vragen over liefhebben en andere kwesties

De vragen betreffen o.a. 1 Joh 8-10 en 2:1-3 Om de uitspraken van de eerste [...]

Vrede met God en vrede van God

Vraag: Wat is het verschil tussen deze beide begrippen? Antwoord: Vrede met GodAls zondaar leeft [...]

Vrede op aarde – Wanneer?

Vraag: a. Komt er nog eenmaal vrede op aarde voordatJezus terugkeert ?b. Als men sterft, [...]

Vrouw – Beeld Gods

Vraag: Is een alleenstaande vrouw niet het beeld Gods? Antwoord: Van man en vrouw staat [...]

Waar komen de 144000 uit Openb. 7 vandaan?

Mij bereikte een vraag over Openbaring. 7 en wel deze: Kunt u wat zeggen over [...]

Waardig wandelen

Vraag: Wat is ‘waardig’? Antwoord: De uitdrukking ‘waardig’ heeft in het taalgebruik de betekenis gekregen [...]

Waarom gebruiken we niet de naam Jahweh?

We willen daarover het volgende opmerken: 1 Niemand weet hoe de naam van God waarmee [...]

Waarom grijpt God niet in?

Vraag: Waarom zoveel oorlogen en rampen? Waarom komt de Heer Jezus niet direct terug? Antwoord: [...]

Wanneer zijn kinderen verantwoordelijk voor hun daden?

Vraag: Wanneer kan God kinderen persoonlijk aanspreken op hun zonden? Antwoord: Er wordt in de [...]

Wat is de betekenis van het ‘zoutverbond’

We komen deze term tegen in Nm 18:19 en 2 Kr 13:5. In de eerste [...]

Wat is de maat van een el?

Volgens de Bijbelse Encyclopedie van Kok uit 1950 is de normale eenheid van lengtemaat ongeveer [...]

Wat is het verschil voor een Jood tussen zond- en schuldoffer?

Leviticus 4Het verschil tussen zond- en schuldoffer is gemakkelijker aan te geven in de typologische [...]

Wedergeboorte

Vraag: (a) Wat is nu precies het verschil tussen de termen ‘de wedergeboorte’ en ‘wedergeboren [...]

Wedergeboorte – kenmerk

Vraag: Als je af en toe Gods liefde en nabijheid mag ervaren zijn dat dan [...]

Wedergeboorte en bekering

Vraag: a) Is het mogelijk dat er tussen de bekering en de wedergeboorte een tijd [...]

Wedergeboorte en doop

Vraag: (a) Kan een mens wel wedergeboren worden als hij niet eerst de doop heeft [...]

Wederkomst van Christus – De boot missen?

Vraag: Is het mogelijk bij de wederkomst van Christus dat je Hem niet herkent en [...]

Wee

Vraag: Wat is ‘wee’ letterlijk? Antwoord: Het woord ‘wee’ is een Nederlands woord en heeft [...]

Wereld – aarde

Vraag: In 1Tm 1:15 staat dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren [...]

Wesley Charles

Vraag: Kunt u iets vertellen over:-zijn christen-zijn; -zijn verschil met Calvijn-muziek van hem; -de lijn [...]

Wet – betekenis

Vraag: Wat moeten we onder ‘wet’ verstaan? Antwoord: Dat hangt er vanaf in welk verband [...]

Wet en de christen

Vraag: a) Hoe is de verhouding van de christen tot de wet?b) Wordt in 2 [...]

Wet en de strafbepaling

Vraag: Niet onder de wet zijn, betekent toch dat we niet meer onder de strafbepaling [...]

Wet en zonde opwekken

Vraag: 1) De wet leert ons dat begeren zonde is, maar ze spoort er toch [...]

Wet is geestelijk

Vraag: Wat betekent het dat wet geestelijk is? Antwoord: Dat de wet heilig is en [...]

Wet tot op Christus – Wat is dat?

Vraag: Naar mijn mening is het woordje ‘tot’ in Gl 3: 23 richtingbepalend en niet [...]

Wet voorlezen op zondag

Vraag: Vindt u het niet nodig, dat ‘de wet’ iedere zondag in de kerkdienst wordt [...]

Wetten – Ceremonieel / Moreel / Maatschappelijk

Betreft: Ceremoniële, maatschappelijke en morele voorschriften van het O.T. Vraag: Hoe weten we welke Oudtestamentische [...]

Wetten van Mozes herschrijven?

Betreft: Herschrijven van de offerwetten van Mozes Vraag: Staat niet ergens in het OT dat [...]

Wil van de mens – Vrij?

Betreft: De wil van de mens na de zondeval. Vraag: (a) In hoever heeft de [...]

Woning maken in kinderharten

Betreft: Woning maken van Christus in het hart. Vraag: Kun je tegen een heel jong [...]

Woord – Woord

Vraag: Waarom wordt bijv. in Ps 119: 9 ‘woord’ met een kleine ‘w’ geschreven? Antwoord: [...]

Zakelijk beroep voor een vrouw

Vraag: Mag je als meisje/vrouw ook een niet – verplegend of niet – onderwijzend beroep [...]

Zaken doen

Vraag: In de zakenwereld heerst soms een keiharde concurrentie, hoe moet je dan aan met [...]

Zalven wat houdt dat in?

Vraag: Wat houdt het zalven van de tabernakel en de voorwerpen in de tabernakel, in? [...]

Zegenen

Vraag: Er zijn christenen die elkaar zegenen door het opheffen van handen boven elkaars hoofd. [...]

Zekerheid

Betreft: Zekerheid van het heil, ofwel van van behouden zijn Vraag: Hoe weet je dat [...]

Zelfmoord

Vraag: Kan een oprecht christen die zelfmoord gepleegd heeft toch in de hemel komen? Antwoord: [...]

Zelfmoord een uitkomst?

Vraag: 1 Als we wedergeboren zijn krijgen we het na het sterven alleen maar beter. [...]

Zelfonderzoek

Vraag: Ik krijg wel eens de indruk dat zelfonderzoek in zware kringen een hobby is [...]

Ziekte – Genezing ongelovigen?

Vraag: Werden er volgens het N.T. alleen maar ongelovigen van ziekte genezen? Antwoord: a. We [...]

Ziekte – Oorzaken en doel

Vraag: 1) Kan God met een ziekte een bepaalde bedoeling hebben?2) Ziekte is aan de [...]

Ziekte gevolg van zondeval?

Vraag: Komt ziekte uit de zondeval voort? Is het straf op de zonde? Antwoord: God [...]

Ziel en geest

Betreft: Ziel en geest (twee -of driedeling) en Voortbestaan na de dood Vraag: Hoe wordt [...]

Ziel en lichaam gered

Betreft: Onsterflijke ziel Vraag: Als de ziel niet sterft maar naar het paradijs gaat, is [...]

Zondaar zijn – Erkenning

Vraag: Een erkenning van ‘zondaars zijn we allemaal’ is niet voldoende, maar wat is er [...]

Zondag – sabbat?

Vraag: Welke dag was de sabbatdag, de naam wordt nergens genoemd? Antwoord: De naam sabbat [...]

Zondag eerste dag van de week?

Vraag: Valt de eerste dag van de week op een zondag of op een maandag? [...]

Zonde en doodstraf

Vraag: Als vasten, duivel-aanbidding en avondmaal misbruiken niet genoeg is om dood te gaan en [...]

Zonde in 1000 jarig rijk?

Vraag: Kunnen we in het duizendjarig rijk nog zondigen? Kunnen we nog van de Heer [...]

Zonde is slechts enkelvoud?

Vraag: U maakt onderscheid tussen zonde en zonden, maar het is toch enkel een kwestie [...]

Zonden belijden – Als je ze weet

Betreft: Zonden belijden Psalm 32 Vraag: Als je nu niet weet wat je voor verkeerds [...]

Zonden en bedroeven van God

Betreft: De gevolgen van onze zonden Vraag: Wie doen we verdriet met onze verkeerde daden [...]

Zondeval en de val van Satan

Vraag: Antwoord: 1) Als we spreken over de zondeval dan denken aan de val van [...]

Zondeval gewild door God?

Vraag: a. In mijn boek over godsdienst staat dat alles plaatsvindt onder Gods voorzienigheid. Er [...]

Zondeval, zondige natuur

Vraag: Waarom sleepten Adam en Eva door hun ongehoorzaamheid de hele mensheid met zich mee? [...]

Zondige aard, vlees, oude mens

Vraag: Wat verstaat u onder ‘mijn ik’, het vlees, de zondige natuur, de nieuwe mens, [...]

Zondige gedachten

Vraag: (a) U maakt onderscheid tussen zonde en zonden, maar het is toch enkel een [...]

Zondige gedachten koesteren

Betreft: Zonde in ons Vraag: Als we ons met het probleem van de zonde in [...]

Zondige natuur – Kip / Eend

Vraag a. Uw voorbeeld klopt m.i. niet want een eend broedt vier weken en een [...]

Zondige natuur – Zonde als daad

Vraag: Kunt u het verschil duidelijk maken tussen 2 Ko 5:21 en 1 Pt 2: [...]

Zondige natuur om één overtreding

Vraag: Waarom heeft God Adam en Eva de onvergeeflijke zonde gegeven voor één overtreding? Antwoord: [...]

Zondige toestand van de mens

Vraag: a) In het licht van Rm 5:19; Ps 51:7; Jb 14:4; Gn 6:5; 8:21; [...]

Zondigen als bewuste daad

Vraag: Kun je voor bewuste zonden wel vergeving vragen? Dus als je iets doet wat [...]

Zondigen en de gevolgen

Betreft: Zonde en zondaar zijn Vraag: Antwoord: 1 Het begrip zondeWe hebben niet gevraagd om [...]

Zondigen voor de geboorte

Vraag: Volgt uit Hosea 12:4a dat men kan zondigen voor zijn geboorte? Antwoord: Uit Jh [...]

Zoonschap en kindschap

Vraag: Wat is het verschil tussen kindschap en zoonschap? Antwoord: Het verschil tussen de begrippen [...]

Zweren verboden – Eed afleggen

Vraag: De Bijbel verbiedt ons te zweren (Mt 5: 34; Jk 5:12). Is dit gebod [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies