Omgang met ongelovigen

Betreft: Omgang met ongelovigen

Vraag:

(1) Hoe moet je nu ooit mensen tot Christus brengen als je geen omgang met ze mag hebben? 1 Ko 5: 12 zegt toch juist dat je wel contact met ze hebben mag
(2) Moet je als gelovigen blijven omgaan met ouders en familie als ze niets over het geloof willen horen? Er staat toch ook: ‘Laat de doden hun doden begraven’?

Antwoord:

(1) Het woord omgang verdient enige verduidelijking. In ieder geval is er niet mee bedoeld dat je met ongelovigen geen contact mag hebben, want dan zou je blijkens 1 Ko 5 de wereld moeten uitgaan. Op je werk moet je omgaan met collega’s. In de straat waar je woont, heb je te maken met je buren, enz. Je moet juist proberen met hen een goede relatie op te bouwen, want anders zal een getuigenis over de Heer Jezus niet positief overkomen.

Om zijn contacten met tollenaars en zondaars werd de Heer Jezus spottend ‘een vriend van tollenaars en zondaars genoemd’. Ook Paulus veronderstelt op een andere plaats dit contact, zoals blijkt uit 1 Ko 10:27. Een maatschappelijk contact of een contact dat je opbouwt om een gelegenheid te hebben over het geloof te spreken is dus niet verkeerd.

We mogen echter niet zo omgaan met ongelovigen en zo het gezelschap van goddelozen zoeken, dat daaruit blijkt dat we de wereld liefhebben. Jakobus zegt van zo’n omgang: ‘vriendschap der wereld is vijandschap tegen God’. Dan houdt het namelijk in dat we in alles met de ongelovigen optrekken. Hun levensstijl en levensvulling wordt dan de onze.

Als de Heer Jezus zijn discipelen zijn vrienden noemt (Jh 15:15) dan gaat dat heel wat verder dan zijn contact met tollenaars en zondaars. Als wij op de manier van Jh 15:15 vriendschap met ongelovigen hebben dan is er iets mis. Dan houdt het in dat we in alles met de ander optrekken en ons christen – zijn verloochenen.

(2) Met je ouders en familie zul je de normale familiebetrekkingen onderhouden, maar als ze een levenspraktijk voeren die tegen Gods woord ingaat zul je daarin niet met ze meegaan. Je gaat dus gewoon bij hen op bezoek, maar als ze – om een voorbeeld te noemen – naar een casino gaan ga je niet met ze mee

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies