Colossenzen 01:01 Het ‘zoeken’ en het ‘bedenken’

Betreft: Ko 3: 1,2 Vraag: Komt het ‘zoeken’ en het ‘bedenken’ van de dingen die [...]

Colossenzen 01:10 Goede werken’ en ‘goed werk’

Betreft: Ko 1: 10 en Ef. 2: 10 Vraag: Is er geen verschil tussen ‘goede [...]

Colossenzen 01:10 Opgroeien in/door de kennis van God

Betreft: Ko 1: 10 Vraag: De ene vertaling heeft ‘opgroeien in de kennis van God’, [...]

Colossenzen 01:12 De erfenis van de heiligen in het licht

Betreft: Ko 1: 12 B Vraag: De erfenis van de heiligen in het licht is [...]

Colossenzen 01:16 Dingen op de aarde verontreinigd

Betreft: Ko 1: 16-20 Vraag: Waardoor zijn de dingen op de aarde verontreinigd en waardoor [...]

Colossenzen 01:24 Was zijn werk dan niet af?

Betreft: Ko 1: 24 Vraag: a) Hoe kan er nu aan de verdrukking van Christus [...]

Colossenzen 02:06 Wat wordt bedoeld met ‘wandelen in Hem’?

Betreft: Ko 2: 6 Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘wandelen in Hem’? Antwoord: De gelovigen [...]

Colossenzen 02:11 Besnijdenis

Betreft: Ko 2: 11, 12 Vraag: 1). Graag een nadere uitleg van dit vers wat [...]

Colossenzen 02:13 De onbesnedenheid naar (van) het (ons) vlees?

Betreft: Ko 2: 13 Vraag: Wat betekent de onbesnedenheid naar (van) het (ons) vlees? Ofwel [...]

Colossenzen 02:14 Ziet het ‘ons’ niet ook op de gelovige heidenen?

Betreft: Ko 2: 13, 14 Vraag: Ziet het ‘ons’ van vers 14 niet ook op [...]

Colossenzen 02:15 Ons niet houden aan de 10 geboden?

Betreft: Ko 2: 13-15 Vraag: Betekent deze tekst dat we ons niet behoeven te houden [...]

Colossenzen 02:16 Wat wordt hier met ‘nieuwe maan’ bedoeld?

Betreft: Ko 1: 16 Vraag: Wat wordt hier met ‘nieuwe maan’ bedoeld? Antwoord: In Kolosse [...]

Colossenzen 02:20 Vrij van regels?

Betreft: Ko 2: 20 Vraag: Als we dus vrij zijn van die regels, waarom dan [...]

Colossenzen 02:20 Afsterven aan de eerste beginselen van de wereld

Betreft: Ko 2: 20 Vraag: (1) Wat betekent precies het afsterven aan de eerste beginselen [...]

Colossenzen 02:21 Je moet toch dankbaar zijn?

Betreft: Ko 2: 20-23 Vraag: Wat hier staat begrijp ik niet. Als mens sta je [...]

Colossenzen 02:26 Een verborgenheid?

Betreft: Ko 1: 26 (zie ook Rm 16: 25, 26 en Ef 3: 4-6 Vraag: [...]

Colossenzen 03:02 De dingen die boven zijn bedenken

Betreft: Ko 3: 2 Vraag: Hoe moet je de dingen die boven zijn bedenken; we [...]

Colossenzen 03:03 Verborgen zijn met / geborgen zijn in Christus

Betreft: Ko 3: 3 Vraag: Is dit ‘verborgen’ zijn ‘met’ Christus hetzelfde als ‘geborgen’ zijn [...]

Colossenzen 03:05 Iemand doden?

Betref: Ko 3: 5 Vraag: De bedoeling van dit vers kan toch niet zijn dat [...]

Colossenzen 03:10 Naar wiens beeld wordt de nieuwe mens vernieuwd?

Betreft: Ko 3: 10 (3) Vraag: Naar wiens beeld wordt de nieuwe mens vernieuwd? Naar [...]

Colossenzen 03:10 Slaat dit terug op Gen. 1:26?

Betreft: Ko 3: 10 Vraag: Slaat dit terug op Gen.1: 26? Antwoord: Het heeft er [...]

Colossenzen 3:10 Gelijk zijn aan het beeld van de Schepper?

Betreft: Kol 3: 10 (2) Vraag: Wilden Adam en Eva ook gelijk zijn aan het [...]

Colossenzen 03:13 Zoals Christus u vergeven heeft

Betreft: Ko 3: 13 vgl. met Ef 4: 32 Vraag: Waarom staat in Kol 3: [...]

Colossenzen 04:04 Graag een uitleg van dit vers

Betreft: Ko 4: 4 Vraag: Graag een uitleg van dit vers. Antwoord: Aan de apostel [...]

Colossenzen 04:06 Ons woord met zout besprengd

Betreft: Ko 4: 6 Vraag: Wat betekent de uitdrukking dat ons woord met zout besprengd [...]

Colossenzen 04:11 Justus een rechter?

Betreft: Ko 4: 11 Vraag: a Betekent Justus ‘de rechtvaardige’? Ik vind zijn naam Jezus [...]

Colossenzen 04:14 Lukas

Betreft: Ko 4: 14 Vraag: U zegt dat in Ko 4 de naam voorkomt van [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies