00 De bijbel als boek

Een bijzonder boekIn deze rubriek staan artikelen over de Bijbel als Boek. Voor de behandeling [...]

34 Waarom zoveel Bijbelvertalingen?

Vaak vraagt men waarom er toch zoveel verschillende bijbelvertalingen in omloop gebracht zijn. Waarom houden [...]

09a Het gezag van de Bijbel

Twee boeken die met gezag spreken. Er zijn twee boeken waardoor God spreekt en beide [...]

09b Schrift en Schriften

Schrift en Schriften Zoals eerder gezegd bestaat de Bijbel uit 66 boeken, waarvan het Oude [...]

01 De samenstelling van het OT

De samenstelling van de Bijbel wat het OT betreft De Bijbel bestaat dus uit twee [...]

02 De samenstelling van het NT

De Boeken van het N.T. a. De Evangeliën(deze geven alle vier een beschrijving van het [...]

03 Overzicht van het Boek Genesis

Dit eerste boek van de Bijbel beschrijft: Op wat in het boek Genesis beschreven staat [...]

04 Overzicht Exodus tot Hooglied

Na de inhoud van het boek Genesis te hebben nagegaan, willen we nu in een [...]

05 Het overzicht van Jesaja tot Daniël

DE BIJBEL… profetische boeken De profetische boeken vormen het laatste deel van het Oude Testament. [...]

06 Overzicht Hosea tot en met Malechi

De boeken Hosea tot en met Maleachi Hosea Deze profeet moet de ontrouw van het [...]

08 De eenheid van de Bijbel

Dat de zesenzestig boeken van de Bijbel een harmonieus geheel vormen, blijkt o.a. als we [...]

09a Het getuigenis van de Bijbel (1)

Twee ‘boeken’ die met gezag spreken. Er zijn twee boeken waardoor God spreekt en beide [...]

09b Het getuigenis van de Bijbel (2)

Wat bedoelen we met de uitspraak dat de Bijbel Gods Woord is Als we zeggen [...]

10 Het getuigenis van Jezus

Het getuigenis van Jezus Christus Belangrijk is ook na te gaan hoe Jezus over het [...]

11 Het getuigenis van de apostelen

Het getuigenis van de apostelen over het OT en het NT We behandelen dit onderwerp [...]

12 Het ontstaan van de Bijbel

Het ontstaan van de Bijbel a. De Bijbel is ontstaan over een tijdsperiode van zo’n [...]

13 De Schrift en de Schriften

In dit artikel willen we het hebben over de twee benamingen die voor de Bijbel [...]

14 De inspiratie van de Bijbel

Met het voorgaande artikel betreden we het terrein van de inspiratie ofwel de “inademing” door [...]

15 Het menselijk element in de Bijbel

Het menselijk aspekt van de Schrift Sommige lezers zouden door het opschrift van dit stukje [...]

16 Vergelijking van de Bijbel met Jezus Christus

Dit artikel is met meerdere andere gepubliceerd onder de titel: De bijbel is uniek. Ik [...]

17a Is de Bijbel tijdgebonden

Niet zo vreselijk lang geleden is de theorie gelanceerd dat de Bijbel tijdgebonden zou zij. [...]

17b Nog eens de tijdgebondenheid van de Bijbel

Een tijd terug hebben we in een artikel besproken, dat de bijbel beslist niet tijdgebonden [...]

18a De canon van de Bijbel (1)

We gaan het hebben over de vraag welke boeken tot de Bijbel behoren en welke [...]

18b De canon van de Bijbel (2)

Over de canon van de Bijbel is nog niet alles gezegd. In de Bijbel vinden [...]

18c De canon van de Bijbel (3)

De canon van de Bijbel… er komt meer bij kijken Nu kunnen we wel spreken [...]

19 De handschriften van de Bijbel

Hoe de bijbeltekst tot ons kwam Nu kunnen we wel een canon van de bijbel [...]

20 Vertalingen van de Bijbel

Door de spraakverwarring zijn er veel volken ontstaan met elk hun eigen taal. Al spoedig [...]

21 Twee vertaalprincipes

Deze notitie gaat over de principes van“bijbelvertaling” en dat met als illustratie Ruth 1:18. Bij [...]

22 Verschillen in vertalingen

Vanwaar verschillen in vertalingen? Als we verschillende vertalingen van de Bijbel gebruiken dan valt het [...]

23 Verschillen tussen Katholieke en de Protestantse bijbels

Nogmaals het verschil tussen de Roomskatholieke en de Protestantse bijbeluitgaven. Indertijd is mij hierover een [...]

24a De harmonie van de Bijbel

Profetieën aangaande Jezus Christus getuigen van de harmonie van de Schrift Dat de Bijbel één [...]

25 De Bijbel te Antiochië en te Athene

Hoe gebruiken we de Bijbel ten opzichte van de mensen. Het voorbeeld van Paulus. We [...]

24c De harmonie van de Bijbel

Nog meer profetieën die de harmonie van de Bijbel laten zien De harmonie van de [...]

24b De harmonie van de Bijbel

De harmonie van de Schrift blijkt als we de profetieën aangaande Jezus Christus nagaan. We [...]

26 De betrouwbaarheid van de Bijbel

Kunnen er geen argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel worden aangevoerd? We stelden dat [...]

27 De bijbel is als brood

De volgende voorstellingen van de bijbel zijn heel treffend. De Bijbel is als: ……. BroodDit [...]

28 De Bijbel een wonder

We kunnen rustig zeggen dat de Bijbel een wonder is op zichzelf en dat om [...]

29 De vier evangeliën en Jezus Christus

Het is voor ieder christen – en ook voor elk niet-christen! – van het grootste [...]

30 De Bijbel vermeldt leugens

Staan er leugens in de Bijbel? In een bijbelles had ik gesteld dat er leugens [...]

31 Biblicisme en de Bijbel

Onder biblicisme verstaan we dat men alles wat in de bijbel staat letterlijk neemt ook [...]

32 Bijbels NT in het Grieks Nestle-Aland

Eberhard Nestle, 1851-1913 was een Duitse theoloog. In 1898 verscheen van hem een uitgave van [...]

33 Eén bijbel – vele meningen – hoe kan dat?

Schriftgedeelten: Hd. 17:10,11; 2 Tm. 3:15,16; Hd. 20:32; Ps 12:7; Jh 17:6,17 Buitenbijbelse godsdiensten als [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies