1 Corinthiers 01:01 Gelden de voorschriften in mindere mate voor ons?

Betreft: 1 Ko 1: 2 en 2 Ko 1 Vraag: De eerste brief is gericht [...]

1 Corinthiers 01:01 Schrijfwijze Corinthiërs, Colossenzen

Betreft: Schrijfwijze Corinthiërs, Colossenzen Vraag: a) Is uw bijbel anders dan de mijne, want u [...]

1 Corinthiers 01:01 Wie is Sosthenes?

Betreft: 1 Ko 1: 1 Vraag: Wie is Sosthenes? Antwoord: De naam Sosthenes betekent ‘Een [...]

1 Corinthiers 01:10 Waarom zegt Paulus dat de Korinthiërs één moeten zijn?

Betreft: 1 Ko 1: 10,11 Vraag: a) Waarom zegt Paulus dat de Korinthiërs één moeten [...]

1 Corinthiers 01:12 Zij die zeiden van Christus te zijn

Betreft: 1 Ko 1: 12 Vraag: Waren zij, die zeiden van Christus te zijn, niet [...]

1 Corinthiers 01:14 Wie zijn Crispus en Gajus

Betreft: 1 Ko 1: 15 Vraag: Wie zijn Crispus en Gajus Antwoord: Crispus wordt ook [...]

1 Corinthiers 02:02 Wat bedoelt Paulus met deze uitspraak?

Betreft: 1Ko 2: 2 Vraag: Wat bedoelt Paulus met de uitspraak, dat hij besloten had [...]

1 Corinthiers 02:06 Is hier niet bedoeld de periode zonder Christus?

Betreft: 1 Ko 2: 6 Vraag: Is hier niet bedoeld de periode zonder Christus, dus [...]

1 Corinthiers 02:06 Het water in het kanaal is niet zuiver omdat het stilstaat

Betreft: 1 Ko 2: 6-16 voorbeeld van bron en kanaal Vraag: Het voorbeeld van het [...]

1 Corinthiers 02:08 Als de mensen de wijsheid van God hadden gekend

Betreft: 1Ko 2: 8 Vraag: Als de mensen de wijsheid van God hadden gekend, zouden [...]

1 Corinthiers 02:08 Het voorgeslacht weet er ook niets van?

Betreft: 1Ko 2: 8 Vraag: Wat wordt bedoeld met de uitdrukking ‘het voorgeslacht weet er [...]

1 Corinthiers 02:09 Wat Hij doen zal, dien die op Hem wacht

Betreft: 1 Ko 2: 9 en Js 64: 4 Vraag: In Js 64: 4 staat [...]

1 Corinthiers 02:10 Aan Paulus het evangelie heeft openbaard

Betreft: 1 Ko 2: 10 Vraag: In 1 Ko 2 lezen we dat de Heilige [...]

1 Corinthiers 02:11 Waarom staat er niets over deze verzen in de les?

Betreft: 1 Ko 2: 11,12 Vraag: Waarom staat er niets over deze verzen in de [...]

1 Corinthiers 02:14 Verschil tussen een ongeestelijke en een ongelovige?

Betreft: 1 Ko 2: 14,15 Vraag: Is er verschil tussen een ongeestelijk mens en een [...]

1 Corinthiers 02:15 Kan een christen wel kritiek kan hebben op andere mensen?

Betreft: 1 Ko 2: 15 Vraag: Kan uit deze tekst afgeleid worden, dat een christen [...]

1 Corinthiers 03:09 Waarom worden speciaal deze materiaal genoemd?

Betreft: 1 Ko 3: 9-23 Vraag: Er worden in vers 12 van 1 Ko 3 [...]

1 Corinthiers 03:10 Is er dan toch loon naar werken

Betreft: 1 Ko. 3: 10-15 (i.v.m. Mt. 25: 14-30; Lk19: 11-27) Vraag: Is er dan [...]

1 Corinthiers 03:10 Hoe moeten we ons het bouwen voorstellen?

Betreft: 1 Ko 3: 10-15 Vraag: Hoe moeten we ons het bouwen voorstellen? Wij kunnen [...]

1 Corinthiers 03:15 Moeten deze ongelovigen door de Grote Verdrukking?

Betreft: 1Ko .3: 15 Vraag: Betekent dit vers, dat deze ongelovigen door de Grote Verdrukking [...]

1 Corinthiers 03:15 helemaal geen loon?

Betreft: 1 Ko 3: 15 Vraag: Moet je dit vers zover doortrekken, dat de gelovige [...]

1 Corinthiers 03:15 Wat wordt bedoeld met ‘gered worden door het vuur’?

Betreft: 1Ko 3: 15 Vraag: (a) Wat wordt precies bedoeld met ‘gered woorden door het [...]

1 Corinthiers 04:08 Doelt Paulus hiermee op wat in Op 20:4 staat?

Betreft: 1 Ko 4: 8 Vraag: Doelt Paulus hiermee op wat in Op 20: 4 [...]

1 Corinthiers 04:09 Waar slaat het ‘als ten dode gedoemden’ op?

Betreft: 1 Ko 4: 9 Vraag: Waar slaat het ‘als ten dode gedoemden’ op? Antwoord: [...]

1 Corinthiers 05:01 Meer vrouwen?

Betreft: 1Ko 5: 1 Vraag: Joden hadden in de tijd van Paulus toch maar één [...]

1 Corinthiers 05:05 Wat betekent deze tekst?

Betreft: 1Ko 5: 5 en 1Tm 1: 20 Vraag: a) Wat betekent deze tekst? Gebeurt [...]

1 Corinthiers 05:06 Wat verstaat men onder het oude zuurdeeg?

Betreft: 1 Ko 5: 6 Vraag: Wat verstaat men onder het oude zuurdeeg ? Antwoord: [...]

1 Corinthiers 05:11 Hoe moet je nu ooit mensen tot Christus brengen?

Betreft: 1 Ko 5. 11 (2) Vraag: (1) Hoe moet je nu ooit mensen tot [...]

1 Corinthiers 05:11 Wat is gewone broederlijke omgang?

Betreft: 1 Ko 5: 11 Vraag: Wat is gewone broederlijke omgang? Wordt dat nog gevonden? [...]

1 Corinthiers 05:12 Zijn zij die buiten zijn gelovigen of ongelovigen?

Betreft: 1 Ko 5: 12,13 Vraag: Zijn zij die buiten zijn gelovigen of ongelovigen? Antwoord: [...]

1 Corinthiers 05:17 En hoe weet je of je Gods tempel verderft?

Betreft: 1Ko 3: 17 Vraag: 1) Om wat voor mensen gaat het in dit vers?2) [...]

1 Corinthiers 06:01 Hoe los je deze dingen tegenwoordig op?

Betreft: 1Ko 6: 1 nu Vraag: Hoe los je deze dingen tegenwoordig op? Als bijvoorbeeld [...]

1-Corinthiers 06:01 Op de keizer beroepen?

Betreft: 1 Ko 6: 1-7 Vraag: Als niets meer helpt mogen wij ons toch ook [...]

1 Corinthiers 06:11 Waarom wordt hier gesproken over sommigen?

Betreft: 1 Ko 6: 11 Vraag: Waarom wordt hier gesproken over sommigen ? We zijn [...]

1 Corinthiers 06:12 Hoe kun je God verheerlijken met je lichaam?

Betreft: 1 Ko 6: 12-20 Vraag: Hoe kun je God verheerlijken met je lichaam? Antwoord: [...]

1 Corinthiers 06:16 Dronkenschap gaat toch niet buiten het lichaam om?

Betreft: 1 Ko 6: 18 Vraag: Hoe kan hier nu staan dat elke andere zonde [...]

1 Corinthiers 07:10 Niet geïnspireerd?

Betreft: 1 Ko 7: 10, 12, 25, 40 Vraag: Betekent een uitdrukking als in vers [...]

1 Corinthiers 07:11 Het verbod van hertrouw

Betreft: 1 Ko 7: 11 Vraag: Geldt het verbod van hertrouw ook als je voor [...]

1 Corinthiers 07:11 Kwestie van echtscheiding

Betreft: 1Ko 7: 11 ((2) kwestie van echtscheiding Vraag: Er staat dat een vrouw dat [...]

1 Corinthiers 07:12 Waarom ‘een broeder’ in plaats van ‘een man’

Betreft: 7. 12 (3) Vraag: Waarom staat er in 1Ko 7: 12 ‘een broeder’ in [...]

1 Corinthiers 07:12 Was deze broeder (zuster) al getrouwd?

Betreft: 1 Ko 7: 12 (1) Vraag: Was deze broeder (zuster) al getrouwd en is [...]

1 Corinthiers 07:14 De ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder?

Betreft: 1 Ko 7: 14 (3) Vraag: De ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder, [...]

1 Corinthiers 07:14 Waarom neemt deze man een bijzondere positie in?

Betreft: 1 Ko 7: 14 (1) Vraag: (1)Waarom neemt deze man een bijzondere positie in [...]

1 Corinthiers 07:14 Wat is het verschil tussen ‘heilig’ en ‘geheiligd zijn’?

Betreft: 1 Ko 7: 14 Vraag: a. Waarom neemt deze man een bijzondere positie in [...]

1 Corinthiers 07:15 Mag de scheiding van een gelovige uitgaan?

Betreft: 1 Ko 7. 15,16 Vraag: Mag de scheiding van een gelovige uitgaan? Zo nee, [...]

1 Corinthiers 07:20 Moet je je laten overdopen?

Betreft: 1 Ko 7: 20 Vraag: Ieder moet blijven in de roeping waarin hij was [...]

1 Corinthiers 07:21 Wat betekent: ‘gebruik de vrije liever’?

Betreft: 1 Ko 7: 21 Vraag: Wat betekent: ‘gebruik de vrije liever’? Antwoord: Er staat [...]

1 Corinthiers 07:26 Wat bedoelt Paulus met de bestaande (aanstaande) nood?

Betreft: 1 Ko 7: 26 Vraag: Wat bedoelt Paulus met de bestaande (aanstaande) nood? Slaat [...]

1 Corinthiers 07:32 Niet goed voor een man om alleen te zijn?

Betreft: 1 Ko 7: 32-34 Vraag: Gaat wat in deze verzen staat niet in tegen [...]

1 Corinthiers 07:34 Kwaad dat de geest betreft en kwaad dat de ziel aangaat

Betreft: 1 Ko 7: 34; 2 Ko .7: 1 en 1Th 5: 23 Vraag: Wat [...]

1 Corinthiers 07:36 Kan een vader zijn dochter verbieden te trouwen?

Betreft: 1 Ko 7: 36-38 Vraag: Uit deze verzen kun je opmaken, dat een vader [...]

1 Corinthiers 07:39 Wat betekent ‘in de Here’?

Betreft: 1 Ko 7: 39 Vraag: Wat betekent ‘in de Here’? Antwoord: Dat betekent, dat [...]

1 Corinthiers 08:08 Wat betekent dit vers?

Betreft: 1 Ko 8: 8 Vraag: Wat betekent dit vers? Antwoord: In de Gemeente te [...]

1 Corinthiers 08:08 Waar het in dit hoofdstuk om?

Betreft: 1 Ko 8: 8 (en hfst. 10) Vraag: Kunt u mij uitleggen waar het [...]

1 Corinthiers 08:10 Wat wordt met een afgodentempel bedoeld?

Betreft: 1 Ko 8: 10 Vraag: Wat wordt met een afgodentempel bedoeld:a. een bioscoopb. een [...]

1 Corinthiers 09:05 Een zuster als vrouw meenemen

Betreft: 1 Ko 9: 5 Vraag: Hoe kan Paulus het recht opeisen om een zuster [...]

1 Corinthiers 09:06 Waarom wordt Barnabas hier genoemd?

Betreft: 1 Ko 9: 6 Vraag: Waarom wordt Barnabas hier genoemd, Paulus was toch met [...]

1 Corinthiers 09:09 De wijze waarop mensen een beest behandelen?

Betreft: 1 Ko 9 9 Vraag: (a) Zou God zich niets aantrekken van de wijze [...]

1 Corinthiers 09:15 Wat betekent ‘roem’ in dit vers?

Betreft: 1 Ko 9: 15 a Vraag: Wat betekent ‘roem’ in dit vers? Antwoord: Het [...]

1 Corinthiers 09:16 Ik ben ertoe genoodzaakt?

Betreft: 1 Ko 9: 16,17 Vraag: Hoe is 1 Ko 9: 16 ‘Ik ben ertoe [...]

1 Corinthiers 09:27 Wat is met kastijden bedoeld?

Betreft: 1 Ko 9: 27 Vraag: Wat is met het kastijden in dit vers bedoeld? [...]

1 Corinthiers 10 Kinderen aan het avondmaal?

Betreft: 1 Ko 10 en 11 Vraag: Kinderen mogen zingen, bijbellezen, enz., waarom zouden ze [...]

1 Corinthiers 10:04 Paulus sluit zich aan bij de mening van de Rabbijnen

Betreft: 1 Ko 10: 4 Vraag: Moderne bijbeluitleggers beweren, dat Paulus zich in dit vers [...]

1 Corinthiers 10:04 Was het merendeel van Israël dan wel werkelijk verlost?

Betreft: 1 Ko 10: 5 Vraag: Was het merendeel van Israël dan wel werkelijk verlost? [...]

1 Corinthiers 10:05 Is citeren van een bijbeltekst ook profeteren?

Betreft: 1 Ko 10: 5 en 1 Tm 2: 11,12 Vraag: Is citeren van een [...]

1 Corinthiers 10:08 2300 of 2400 Israëlieten

Betreft: 1 Ko 10: 8 Vraag: In dit vers wordt gezegd, dat er na de [...]

1 Corinthiers 10:11 De einden van de eeuwen

Betreft: 1 Ko 10: 11 Vraag: Betekent de uitdrukking ‘de einden van de eeuwen’ dat [...]

1 Corinthiers 10:13 Hoe zijn deze twee teksten met elkaar te rijmen?

Betreft: 1 Ko 10: 13 & 2 Ko 1: 8 Vraag: Hoe zijn deze twee [...]

1 Corinthiers 10:25 Was het vlees in de vleeshallen offervlees?

Betreft: 1 Ko 10: 25 Vraag: Was het vlees dat in de vleeshallen verkocht werd [...]

1 Corinthiers 10:28 Gaat het om een gelovige of om een ongelovige?

Betreft: 1 Ko 10: 28 Vraag: Gaat het in dit vers om een gelovige of [...]

1 Corinthiers 11:01 Geldigheid (19 vragen en antwoorden)

Betreft: 1 Ko 1-16 Naar aanleiding van les 17 van de B-4 kursus die handelt [...]

1 Corinthiers 11:01 Praktische moeilijkheden

Betreft: 1 Ko.11: 1-16 Vragen in verband met praktische moeilijkheden Vraag 1: Wat moet je [...]

1 Corinthiers 11:06 Een vrouw bepaalt toch niet wat er moet gebeuren?

Betreft: 1 Ko 11: 6 Vraag: Op mijn vraag waarom veel vrouwen het haar niet [...]

1 Corinthiers 11:07 Wat betekent dit vers eigenlijk?

Betreft: 1Kor.11: 19 Vraag: Wat betekent dit vers eigenlijk? Antwoord: In Gen: 45: 4 zegt [...]

1 Corinthiers 11:24 Wat is de Rooms-katholieke verklaring van dit vers?

Betreft: 1 Ko 11: 24 Vraag: a) Wat is de Rooms-katholieke verklaring van dit vers?b) [...]

1 Corinthiers 11:26 Waarom moeten we zijn dood gedenken?

Betreft: 1 Ko 11: 26 Vraag: De Heer Jezus leeft, waarom moeten we dan nog [...]

1 Corinthiers 11:30 Een bewijs is van een zondige wandel

Betreft: 1 Ko 1: 30 Vraag: Dit betekent toch niet dat als in een bepaalde [...]

1 Corinthiers 11:31 Hoe kunnen we nu onder het oordeel komen

Betreft: 1 Ko 11: 31 (1) Vraag: Hoe kunnen we nu onder het oordeel komen [...]

1 Corinthiers 11:31 Voert de weg van het najagen niet verder omhoog?

Betreft: 1 Ko 11: 31 (2) Vraag: Waarom laat men dit vers altijd slaan op [...]

1 Corinthiers 11:32 Kan een gelovige met de wereld veroordeeld worden?

Betreft: 1 Ko 11: 32 Vraag: Kan een gelovige met de wereld veroordeeld worden? Antwoord: [...]

1 Corinthiers 12:03 Heer Jezus in plaats van Jezus

Betreft: 1 Ko 12: 3 Vraag: Betekent dit vers, dat wanneer iemand spreekt over ‘Heer’ [...]

1 Corinthiers 12:04 Het voorkomen van de gaven van de Geest

Betreft: Het voorkomen van de gaven van de Geest Vraag: In bepaalde kerkelijke kringen krijg [...]

1 Corinthiers 12:08 Wat is het verschil tussen kennis en wijsheid?

Betreft: 1 Ko 12: 8 Vraag: Wat is het verschil tussen kennis en wijsheid ? [...]

1 Corinthiers 12:09 Hoe moeten we de genadegaven beschouwen?

Betreft: 1 Ko 12: 9,10 Vraag: Hoe moeten we de genadegaven van genezing en spreken [...]

1 Corinthiers 12:10 Gave van onderscheiding van geesten

Betreft: 1 Ko 12: 10 Vraag: Als je de gave van onderscheiding van geesten niet [...]

1 Corinthiers 12:10 Wat moeten we onder spreken in talen verstaan?

Betreft: 1 Ko 12: 10,28,30 Vraag: Wat moeten we onder spreken in talen verstaan? Antwoord: [...]

1 Corinthiers 12:22 Een toepassing op de Gemeente?

Betreft: 1 Ko 12: 22-24 Vraag: Kunt u deze verzen verklaren met een toepassing op [...]

1 Corinthiers 12:26 Als ergens op de wereld een lid lijdt

Betreft: 1 Ko 12: 26 Vraag: Als ergens op de wereld een lid lijdt en [...]

1 Corinthiers 12:26 Alle leden lijden

Betreft: 1 Ko 12: 26 Vraag: Waarom staat er in 1 Ko 12: 26, dat [...]

1 Corinthiers 12:28 Kunt u dit vers toelichten?

Betreft: 1 Ko 12: 28 Vraag: Kunt u dit vers globaal wat toelichten? Antwoord: De [...]

1 Corinthiers 12:31 Hoe kun je streven naar de grootste genadegaven?

Betreft: 1 Ko. 12: 31 Vraag: Hoe kun je streven naar de grootste genadegaven? Antwoord: [...]

1 Corinthiers 13:01 Mijn lichaam overgeven om verbrand te worden

Betreft: 1 Ko 13: 1-3 Vraag: Ik begrijp deze verzen niet, vooral niet de uitdrukking [...]

1 Corinthiers 13:10 Wat wordt met ‘het volmaakte’ bedoeld?

Betreft: 1 Ko 3: 10 Vraag: Wat wordt met ‘het volmaakte’ bedoeld? Antwoord: Vrij algemeen [...]

1 Corinthiers 13:13 Geloof, hoop en liefde

Betreft: 1 Ko 13: 13; Ko 1: 4; 1Th 1: 3 Vraag: In 1 Ko [...]

1 Corinthiers 14:02 Lofzingen met mijn geest of met mijn verstand?

Betreft: 1 Ko 14: 2,14, 15 Vraag: Wat is het verschil tussen lofzingen met mijn [...]

1 Corinthiers 14:20 Betekent dit vers dat we niet snel boos mogen worden?

Betreft: 1 Ko 14: 20 Vraag: a) Betekent dit vers dat we niet snel boos [...]

1 Corinthiers 14:20 Kinderen in de boosheid

Betreft: 1 Ko 14: 20 Vraag: Betekent kinderen in de boosheid dat we niet snel [...]

1 Corinthiers 14:20 Het spreken in talen

Betreft 1 Ko 14: 20-22 Vraag: U zegt dat het horen van vreemde talen voor [...]

1 Corinthiers 14:22 Zijn vers 23 en 24 niet in strijd met vers 22?

Betreft: 1 Ko 14: 22, 23,24 Vraag: Is wat er in vers 23 en 24 [...]

1 Corinthiers 14:23 Wat wordt bedoeld met ‘uitzinnig’?

Betreft: 1 Ko 14: 23 St. Vert. Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘uitzinnig’? Antwoord: Het [...]

1 Corinthiers 14:27 Ook in tongen spreken?

Betreft: 1 Ko 14: 27,39 Vraag: In deze verzen staat toch duidelijk dat we ook [...]

1 Corinthiers 14:28 Ieder heeft een psalm

Betreft: 1 Ko 14: 28 Vraag: Bedoelt Paulus de woorden: ‘ieder heeft een psalm, enz.’ [...]

1 Corinthiers 14:30 Hoe moet het voorschrift praktisch worden toegepast?

Betreft: 1 Ko.14: 30 ( 2) Vraag: Hoe moet het voorschrift hier gegeven praktisch worden [...]

1 Corinthiers 14:30 Heeft het ook te maken met 2 Tm 2:7?

Betreft: 1 Ko 14: 30 Vraag: Kunt u een uitleg van dit vers geven. Heeft [...]

1 Corinthiers 14:32 Kunnen oude profeten soms tot mensen spreken?

Betreft: 1 Ko 14: 32 Vraag: Betekent dit vers dat de oude profeten soms tot [...]

1 Corinthiers 14:34 Zusters die het Woord bedienen

Betreft: 1 Ko 14: 34,35 Vraag: Hoe staat het dan met zusters in en buiten [...]

1 Corinthiers 14:34 Mag een vrouw jeugd-of jongerenwerk doen?

Betreft: 1 Ko 14: 34 (3) Vraag: Mag een vrouw jeugd-of jongerenwerk doen?Mag ze daarvan [...]

1 Corinthiers 14:34 Taak van de vrouw

Betreft: 1 Ko 14: 34 Taak van de vrouw. Vraag: Mag een vrouw, die gespecialiseerd [...]

1 Corinthiers 14:34 Waarom storen kerken zich niet aan dit ‘gebod des Heren’?

Betreft: 1 Ko 14: 34 Vraag: a) Waarom storen de grote protestantse kerken zich niet [...]

1 Corinthiers 14:34 Gemeenten en samenkomsten

Betreft: 1 Ko 14: 34 Vraag: Wordt met de gemeenten hier de samenkomsten (ook de [...]

1 Corinthiers 14:34 Geldt het voorschrift nog wel voor ons?

Betreft: 1 Ko 14: 34-40 en 1 Tm 2: 11-14 Vraag: Geldt het voorschrift in [...]

1 Corinthiers 14:35 Als een vrouw nu geen man heeft, wat dan?

Betreft: 1 Ko 4: 35 Vraag: Als een vrouw nu geen man heeft, wat dan? [...]

1 Corinthiers 14:35 Hoe moet een vrouw handelen, die geen man heeft?

Betreft: 1 Ko 14: 35 Vraag: Hoe moet een vrouw handelen, die geen man heeft? [...]

1 Corinthiers 14:35 Maar als nu de vrouw meer van de Bijbel weet dan de man?

Betreft: 1 Ko 14: 35 Vraag: Maar als nu de vrouw meer van de Bijbel [...]

1 Corinthiers 14:37 Wat bedoelt Paulus met dit vers?

Betreft: 1 Ko 14: 37 Vraag: Wat bedoelt Paulus met dit vers? Antwoord: De gelovigen [...]

1 Corinthiers 14:38 Graag een uitleg van dit vers

Betreft: 1 Ko 14: 38 Vraag: Graag een uitleg van dit vers. Antwoord: Dit vers [...]

1 Corinthiers 15:20 Een nieuwe schepping worden

Betreft: 1 Ko15: 20 Vraag: Heeft de opstanding van de Here Jezus ook een direkte [...]

1 Corinthiers 15:20 Wat betekent ‘eersteling’ in dit verband

Betreft: 1 Ko 15: 20 i.v.m. Mt 27: 52,53 Vraag: Wat betekent ‘eersteling’ in dit [...]

1 Corinthiers 15:22 Is ‘allen’ hier alle mensen of alleen de gelovigen?

Betreft: 1 Ko 15: 22 Vraag: Betreft het woord ‘allen’ hier alle mensen of alleen [...]

1 Corinthiers 15:23 Wordt hier zijn wederkomst op aarde bedoeld?

Betreft: 1 Ko 15: 23 Vraag: Wordt hier zijn wederkomst op aarde bedoeld of wanneer [...]

1 Corinthiers 15:24 Wat betekent christocratie en theocratie?

Betreft: 1 Ko 15: 24-28 Vraag: (a) Wat betekent christocratie en theocratie?(b) De Heer Jezus [...]

1 Corinthiers 15:26 De dood is toch nu al van zijn kracht beroofd?

Betreft: 1 Ko 15: 26 Vraag: De dood is toch nu al van zijn kracht [...]

1 Corinthiers 15:29 Dwaalleer dat je je voor de doden kunt laten dopen?

Betreft: 1 Ko 15: 29 Vraag: (1) Is het niet een dwaalleer dat je je [...]

1 Corinthiers 15:32 Moeten we het vechten tegen de wilde dieren letterlijk nemen?

Betreft: 1 Ko 15: 32 Vraag: Moeten we het vechten van Paulus tegen de wilde [...]

1 Corinthiers 15:44 Hopen op de verlossing van ons lichaam

Betreft: 1 Ko 15: 44-49 Vraag: Hopen op de verlossing van ons lichaam. Wat houdt [...]

1 Corinthiers 15:45 Wilt u van dit gedeelte een vers voor vers verklaring geven?

Betreft: 1 Ko 15: 45-49 Vraag: Zou u van dit gedeelte een vers voor vers [...]

1 Corinthiers 15:49 We dragen dat toch nog steeds?

Betreft: 1 Ko 15: 49 Vraag: In de meeste vertalingen staat aangaande het beeld van [...]

1 Corinthiers 15:56 De prikkel van de zonde is de wet

Betreft: 1 Ko 15: 56 Vraag: Wat betekent de uitdrukking ‘De prikkel van de zonde [...]

1 Corinthiers 16:01 Zijn onrechtvaardigen ongelovigen?

Betreft: 1Ko 16: 1, 6 Vraag: 1) Wordt met de term ‘onrechtvaardigen’ in vs.1 gedoeld [...]

1 Corinthiers 16:01 Is dit opdracht van de Heer?

Betreft: 1 Ko 16: 1,2 Vraag: Is dit opdracht van de Heer? Vraagt de Heer [...]

1 Corinthiers 16:15 Huis van Stefanas

Betreft: 1 Ko 16: 15 Vraag: In dit vers staat dat het huis van Stefanas [...]

1 Corintiërs 12:31 Streven naar de grootste genadegaven?

Betreft : 1 Kor. 12:31 Vraag: Hoe kun je streven naar de grootste genadegaven Antwoord [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies