Efeziërs 01:01 Heiligen zijn toch gelovigen?

Betreft: Ef 1:1 en Ko 1:1, 2 Vraag: In de aanhef van de brieven aan [...]

Efeziërs 01:01 Wie worden er met ‘wij’ bedoeld?

Betreft : Ef 1:1-14 Vraag: Wie worden er met ‘wij’ bedoeld in dit gedeelte? Dit [...]

Efeziërs 01:03 Is er meer dan een hemel?

Betreft: Ef 1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12 Vraag: Is er meer dan een hemel? Wat [...]

Efeziërs 01:04 Is er een persoonlijke uitverkiezing?

Betreft: Ef. 1: 4, 5 Vraag: Is er een persoonlijke uitverkiezing? Geldt daarvoor als norm [...]

Efeziërs 01:07 Waarom wordt hier alleen over overtredingen gesproken?

Betreft: Ef 1: 7 b Vraag: Waarom wordt hier alleen over overtredingen gesproken? Zonden gaan [...]

Efeziërs 01:10 Om welke geheimenissen gaat het?

Betreft: Ef 1:10 en Ef 3:5,6 Vraag: Om welke geheimenissen gaat het in deze verzen [...]

Efeziërs 01:10 De volheid van de tijden?

Betreft: Ef 1:10 Vraag: Wat moeten we onder de volheid van de tijden verstaan? Antwoord: [...]

Efeziërs 01:11 Zal Christus in het vrederijk als Mens regeren?

Betreft: Ef. 1:11 Vraag: Zal Christus in het vrederijk als Mens regeren? Wij worden namelijk [...]

Efeziërs 02:01 Wat houdt ‘dood zijn in misdaden en zonden’ in?

Betreft: Ef. 2:1,5 Vraag: (a) Wat houdt ‘dood zijn in misdaden en zonden’ in?(b) Hoe [...]

Efeziërs 02:05 ‘Levend gemaakt met Christus’ en ‘mee opgewekt’

Betreft: Ef. 2: 5 ,6 Vraag: Wat is het verschil tussen ‘levend gemaakt met Christus’ [...]

Efeziërs 02:07 De komende eeuwen

Betreft : Ef. 2:7 Vraag: 1) Slaat de uitdrukking ‘de komende eeuwen’ op deze genadetijd [...]

Efeziërs 02:05 Levend gemaakt met Christus

Betreft: Ef. 2: 5 ,6 Vraag: Wat is het verschil tussen ‘levend gemaakt met Christus’ [...]

Efeziërs 02:08 Moet je bekeerd zijn om goede werken te doen?

Betreft: Ef. 2: 8, 9, 10 Vraag: Wat is het verschil tussen de werken van [...]

Efeziërs 02:09 Geloof is toch een gave van God?

Betreft: Ef 2:9 Vraag: Geloof is toch een gave van God? Je moet dan toch [...]

Efeziërs 02:10 Welke God voorbereid heeft

Betreft: Ef 2:10 (1) Vraag: Wilt u de uitdrukking ‘welke God voorbereid heeft’, verklaren? Antwoord: [...]

Efeziërs 02:10 Wat zijn goede werken?

Betreft: Ef. 2:10 Vraag: Wat zijn goede werken Doen we ze uit dankbaarheid (gedreven door [...]

Efeziërs 02:14 Wat is de scheidsmuur?

Betreft: Ef 2:14 Vraag: Wat is de scheidsmuur waarop dit vers doelt? Antwoord: Jood en [...]

Efeziërs 02:20 Oudtestamentische of Nieuwtestamentische profeten?

Betreft: Ef 2:20 ( 2) Vraag: Waaruit volgt, dat de profeten waarover E 2:20 spreekt [...]

Efeziërs 03:04 Zijn deze gedeelten niet met elkaar in strijd

Betreft: Ef.3: 4-7 en Ko 1:26 Vraag: Zijn deze gedeelten niet met elkaar in strijd. [...]

Efeziërs 03:06 Bekeerde heidenen

Betreft: Ef. 2:11,12,19;3:6; Rm 9:1-5 Vraag: Zijn de bekeerde heidenen burgers van Israël geworden en [...]

Efeziërs 03:10 Overheden en machten in de hemelse gewesten

Betreft: Ef 3:10 Vraag: Wie moeten we verstaan onder de overheden en machten in de [...]

Efeziërs 03:12 Waartoe hebben we vrijmoedigheid?

Betreft: Ef. 3:12 Vraag: Waartoe hebben we vrijmoedigheid en waar slaat het toegang hebben op? [...]

Efeziërs 04:03 De eenheid van de Geest

Betreft: Ef 4:3 Vraag: Waarom behoeven we de eenheid van de Geest niet te maken? [...]

Efeziërs 04:03 Wie worden met ‘allen’ bedoeld?

Betreft: Ef. 4: 3-6 Vraag: 1) Graag wat commentaar bij Ef. 4:6. Wie worden met [...]

Efeziërs 04:04 Kunt u deze verzen nader toelichten?

Betreft: Ef 4:4-6 Vraag: Kunt u deze verzen wat nader toelichten? Antwoord: In vers 3 [...]

Efeziërs 04:08 Voerde Hij krijgsgevangenen mee

Betreft: Ef 4:8 Vraag: Wat betekenen de woorden ‘voerde Hij krijgsgevangenen mee’? Antwoord: Dit is [...]

Efeziërs 04:11 Zijn er nu geen apostelen meer?

Betreft: Aanwezigheid van apostelen in deze tijd. Vraag: U stelt dat er nu geen apostelen [...]

Efeziërs 04:16 De dienst van de geledingen

Betreft: Ef 4:16 Vraag: Wat moeten we onder de dienst van de geledingen verstaan? Antwoord: [...]

Efeziërs 04:25 Wie wordt ‘zijn naaste’ bedoeld?

Betreft: Ef 4:25 Vraag: Wie wordt in Ef 4:25 met ‘zijn naaste’ bedoeld? Antwoord: Het [...]

Efeziërs 04:26 Zijn er verschillende soorten toorn?

Betreft: Ef 4 26 (1) Vraag: (a) Zijn er verschillende soorten toorn?(b) Wat betekent ‘wordt [...]

Efeziërs 04:26 Waar staat dat wij toornig mogen zijn?

Betreft: Ef.4:26 Vraag: Waar staat dat wij toornig mogen zijn,? Is de toorn van God [...]

Efeziërs 04:32 Zoals God ons vergeven heeft

Betreft: Ef 4:32 Vraag: Elkaar vergeven, zoals God ons vergeven heeft, daar kunnen we toch [...]

Efeziërs 05:02 Wat is een offergave en wat een slachtoffer?

Betreft: Ef 5:2 Vraag: Wat is een offergave en wat een slachtoffer? Antwoord: Onder Israël [...]

Efeziërs 05:02 Gode tot een welriekende reuk

Betreft: Ef 5:2 (2) Vraag: Betreft de uitdrukking ‘Gode tot een welriekende reuk’ alleen de [...]

Efeziërs 05:14 Graag een uitleg

Betreft: Ef. 5:14 Vraag: Graag een uitleg van Ef 5:14 Antwoord: De uitspraak genoemd in [...]

Efeziërs 05:18 Slaat de losbandigheid op dronken worden?

Betreft: Ef. 5:18 Vraag: Slaat de losbandigheid niet op het dronken worden. Over wijn zelf [...]

Efeziërs 05:22 Gehoorzamen, ook als het tegen bijbelse principes ingaat?

Betreft: Ef 5:22; Ko 3:18 Vraag: Moet een vrouw de man ook gehoorzamen als dit [...]

Efeziërs 05:22 Haar man dienen en gehoorzamen

Betreft: Ef 5:22,33 Vraag: Mag je op grond van deze verzen zeggen, dat een vrouw [...]

Efeziërs 05:25 Is met het waterbad de doop bedoeld?

Betreft: Ef 5: 25, 26 Vraag: (1)Is met het waterbad de doop bedoeld? In dit [...]

Efeziërs 05:25 Heeft de Heer ons nu niet meer lief?

Betreft: Ef 5:25; Jh 3:16 Vraag: Heeft de Heer ons nu niet meer lief… er [...]

Efeziërs 05:26 Slaat dit vers ook op de doop?

Betreft: Ef 5:26 Vraag: (1) Slaat dit vers ook op de doop?(2) Het lijkt of [...]

Efeziërs 06:01 Moeten we de belofte letterlijk opvatten?

Betreft: Ef 6:1 Vraag: Moeten we de belofte van een lang leven letterlijk opvatten? Antwoord: [...]

Efeziërs 06:03 Kinderen die in deze tijd hun ouders onderdanig zijn

Betreft: Ef 6: 23 Vraag: Betekent dit vers, dat kinderen die in deze tijd hun [...]

Efeziërs 06:08 Ziet ‘het goede terug ontvangen’ op beloning in dit leven?

Betreft: Ef. 6:8 Vraag: Ziet ‘het goede terug ontvangen’ op beloning in dit leven? Antwoord: [...]

Efeziërs 06:09 En de ongehuwde man en vrouw?

Betreft: Ef 6:9-14 Vraag: In dit gedeelte worden vermaningen gegeven die te maken hebben met [...]

Efeziërs 06:12 Bloed en vlees

Betreft: Ef 6:12; Mt 16:17: 1 Ko 15:50 en Gl 1:16 Vraag: Wat wordt met [...]

Efeziërs 06:18 Hoe bepalen wij wie de heiligen zijn?

Betreft: Ef 6:18,19 Vraag: Hoe bepalen wij wie de heiligen zijn? Antwoord: Met heiligen wordt [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies